NV thành Alexandria

Thẻ Siêu Tốc - Đổi Thẻ Cào Auto - Uy tín Chất Lượng
SRO QUÝ TỘC MAP 100 - ONLY ASIA - BETA PREMIUM SRO MA VƯƠNG MAP 140 | Sromoira.info srothienbinh.net SRO 2023 SRO ANH EM
NV thành Alexandria
Ngày đăng: 02/06/2021 12:10 AM

  Quest Map Alexandria theo hệ thống NPC

   

  I.                   Bác sỹ Renenutet

  1.      Công cụ chữa trị vết thương:

  -          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 50 chiếc răng nanh Blood Hyena

  -          Phần thưởng:              EXP 10510528/ SP 1500/ 4856 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Renenutet

  -          Quái vật liên quan:      Blood Hyena

  2.      Đơn thuốc 1:

  -          Nhiệm vụ:                   chuyển đơn thuốc cho Thầy thuốc của LM bảo tiêu

  -          Phần thưởng:              EXP 5255264/ SP 1000/ 2428 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Renenutet và Titi

  -          Quái vật liên quan:      không có

  3.      Công cụ nghi lễ:

  -          Nhiệm vụ:                   thu thập 50 vật trang trí kỳ lạ từ quái vật

  -          Phần thưởng:              EXP 18676935/ SP 2100/ 4681 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Renenutet

  -          Quái vật liên quan:      Sand Raider

  4.      Vị linh mục bị mất tích 2:

  -          Nhiệm vụ:                   nói chuyện với nhân viên tài chính Maneto

  -          Phần thưởng:              EXP 9618622/ SP 1200/ 2362 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Renenutet và Maneto

  -          Quái vật liên quan:      không có

  5.      Tin tức đau lòng 2:

  -          Nhiệm vụ:                   nói chuyện với nhân viên tài chính Maneto

  -          Phần thưởng:             EXP 9618622/ SP 1200/ 2362 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Renenutet và Maneto

  -          Quái vật liên quan:      không có

  6.      Sự thật về những tin đồn lạ 1:

  -          Nhiệm vụ:       thu thập 50 mẫu từ Dark Khepri và 50 mẫu từ Desert Bug

  -          Phần thưởng:              EXP 19814361/ SP 2300/ 4768 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Renenutet

  -          Quái vật liên quan:      Dark Khepri / Desert Bug

  7.      Sự thật về những tin đồn lạ 2:

  -          Nhiệm vụ:       thu thập 50 mẫu từ Dark Sandman, 50 mẫu từ Blood Sandman và 50 mẫu từ Blood Hyena

  -          Phần thưởng:              EXP 63063169/ SP 3500/ 7284 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Renenutet

  -          Quái vật liên quan:      Dark Sandman / Blood Sandman / Blood Hyena

  8.      Sự thật về những tin đồn lạ 3:

  -          Nhiệm vụ:thu thập 50 mẫu từ Ure’uth, 50 mẫu từ Mehen và 50 mẫu từ Aker

  -          Phần thưởng:              EXP 64955062/ SP 3600/ 7350 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Renenutet

  -          Quái vật liên quan:      Ure’uth / Mehen / Aker

  9.      Deranged Mentuhotep:

  -          Nhiệm vụ:                   nói chuyện với Thống đốc Ai Cập

  -          Phần thưởng:              EXP 10204396/ SP 1400/ 2406 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Renenutet và Senmute

  Quái vật liên quan:      không có

  II.                Thầy thuốc Titi:

  1.      Đơn thuốc 2:

  -          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 100 chiếc vẩy Ure’uth

  -          Phần thưởng:              EXP 10510528/ SP 1500/ 4856 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Titi

  -          Quái vật liên quan:      Ure’uth

  2.      Bông hoa chờ đợi:

  -          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 50 hoa loa kèn nước

  -          Phần thưởng:              EXP 9338467/ SP 1100/ 4681 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Titi

  -          Quái vật liên quan:      Sand Raider

  3.      Thảo dược bí mật:

  -          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 50 nọc độc màu đỏ của Sand Sting

  -          Phần thưởng:              EXP 11829691/ SP 1900/ 5031 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Titi

  -          Quái vật liên quan:      Sand Sting

  4.      Đơn thuốc 3:

  -          Nhiệm vụ:                   chuyển đơn thuốc cho Bác sỹ

  -          Phần thưởng:              EXP 5255264/ SP 1000/ 2428 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Titi và Renenutet

  -          Quái vật liên quan:      không có

  5.      Ký ức về tình yêu với người chồng 2:

  -          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 50 mảnh giấy bẩn

  -          Phần thưởng:              EXP 9618622/ SP 1200/ 4725 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Titi

  -          Quái vật liên quan:      Cruel Raider

  6.      Phiếu thanh toán thuế của Thương nhân buôn dược liệu:

  -          Nhiệm vụ:                   chuyển bao vàng của Titi tới Maneto

  -          Phần thưởng:              EXP 4809311/ SP 700/ 2362 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Titi và Maneto

  -          Quái vật liên quan:      không có

  7.      Thuốc cho đàn ngựa 2:

  -          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 70 chất lỏng cơ thể của Hyena

  -          Phần thưởng:              EXP 10510528/ SP 1500/ 48556 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Titi

  Quái vật liên quan:      Blood Hyena

  8.      Phiếu thanh toán thuế của Thương nhân buôn dược liệu:

  -          Nhiệm vụ:                   chuyển bao vàng của Titi tới Maneto

  -          Phần thưởng:              EXP 4809311/ SP 700/ 2362 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Titi và Maneto

  -          Quái vật liên quan:      không có

  9.      Vận chuyển dược liệu cho thương nhân buôn vũ khí:

  -          Nhiệm vụ:                   chuyển bao dược liệu tới Hemake

  -          Phần thưởng:              EXP 5412921/ SP 1100/ 2450 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Titi và Hemaka

  Quái vật liên quan:      không có

  10.  Vận chuyển dược liệu cho chủ hàng tạp hóa:

  -          Nhiệm vụ:                   chuyển bao dược liệu tới Melit

  -          Phần thưởng:              EXP 5412921/ SP 1100/ 2450 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Titi và Melit

  -          Quái vật liên quan:      không có

  11. Ký ức về tình yêu với người chồng 3:

  -          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 100 bột của Weneg

  -          Phần thưởng:              EXP 9618622/ SP 1200/ 4725 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Titi

  -          Quái vật liên quan:      Weneg

  12. Phản hồi của Titi 2:

  -          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 50 cát mịn

  -          Phần thưởng:              EXP 11485137/ SP 1800/ 4987 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Titi

  -          Quái vật liên quan:      Sylakenth

  13. Thuốc cho đàn ngựa 3:

  -          Nhiệm vụ: chuyển phương pháp khắc phục bệnh truyền nhiễm cho Nefret

  -          Phần thưởng:              EXP 5255264/ SP 1000/ 2428 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Titi và Nefret

  -          Quái vật liên quan:      không có

  14. Phản hồi của Titi 3:

  -          Nhiệm vụ:                   chuyển phản hồi của Titi tới người quản kho

  -          Phần thưởng:              EXP 5742568/ SP 1300/ 2493 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Titi và Khamererne

  -          Quái vật liên quan:      không có

  III.             Turian - lính Ai Cập:

  1.      Trở thành một vị thần 1:

  -          Nhiệm vụ:                   săn 300 Unegs

  -          Phần thưởng:              EXP 2801540/ SP 250/ 14043 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần

  -          NPC liên quan:            Turian

  -          Quái vật liên quan:      Uneg

  2.      Trở thành một vị thần 2:

  -          Nhiệm vụ:                   săn 300 Sand Raider

  -          Phần thưởng:              EXP 2801540/ SP 250/ 14043 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần

  -          NPC liên quan:            Turian

  -          Quái vật liên quan:      Sand Raider

  3.      Tập luyện khởi động cùng Tathen:

  -          Nhiệm vụ:                   săn 300 Tathens

  -          Phần thưởng:              EXP 4809311/ SP 400/ 23625 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần

  -          NPC liên quan:            Turian

  -          Quái vật liên quan:      Tathen

  4.      Tập luyện khởi động cùng Weneg:

  -          Nhiệm vụ:                   săn 500 Wenegs

  -          Phần thưởng:              EXP 4809311/ SP 400/ 23625 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần

  -          NPC liên quan:            Turian

  -          Quái vật liên quan:      Weneg

  5.      Tập luyện khởi động cùng Cruel Raider:

  -          Nhiệm vụ:                   săn 500 Cruel Raiders

  -          Phần thưởng:              EXP 4809311/ SP 400/ 23625 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần

  -          NPC liên quan:            Turian

  -          Quái vật liên quan:      Cruel Raider

  6.      Tập luyện khởi động cùng Tenen:

  -          Nhiệm vụ:                   săn 500 Tenens

  -          Phần thưởng:              EXP 4953590/ SP 500/ 23843 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần

  -          NPC liên quan:            Turian

  -          Quái vật liên quan:      Tenen

  7.      Tập luyện khởi động cùng Wind Spider:

  -          Nhiệm vụ:                   săn 500 Wind Spiders

  -          Phần thưởng:              EXP 4953590/ SP 500/ 23843 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần

  -          NPC liên quan:            Turian

  -          Quái vật liên quan:      Wind Spiders

  8.      Tập luyện khởi động cùng Dark Scout:

  -          Nhiệm vụ:                   săn 500 Dark Scouts

  -          Phần thưởng:              EXP 4953590/ SP 500/ 23843 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần

  -          NPC liên quan:            Turian

  -          Quái vật liên quan:      Dark Scouts

  IV.             Nefret - Người bán ngựa:

  1.      Vật phẩm trang trí quan tài:

  -          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 30

  -          Phần thưởng:              EXP 12184582/ SP 2000/ 5075 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Nefret

  -          Quái vật liên quan:      Akeru

  2.      Thức ăn cho đàn ngựa:

  -          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 100

  -          Phần thưởng:              EXP 9618622/ SP 1200/ 4725 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Nefret

  -          Quái vật liên quan:      Dark Khepri

  3.      Thuốc cho đàn ngựa 1:

  -          Nhiệm vụ:                   nói chuyện với Thầy thuốc của LM Hunter

  -          Phần thưởng:              EXP 5255264/ SP 1000/ 2428 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Nefret và Titi

  -          Quái vật liên quan:      không có

  4.      Thuốc nhuộm Bạch Mã 2:

  -          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 100 chất lỏng cơ thể của quái vật

  -          Phần thưởng:              EXP 11150619/ SP 1700/ 4943 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Nefret

  -          Quái vật liên quan:      Sand Bug

  5.      Thuốc nhuộm Bạch Mã 3:

  -          Nhiệm vụ:                   chuyển thuốc nhuộm bạch mã cho chủ LM bảo tiêu

  -          Phần thưởng:              EXP 5575309/ SP 1200/ 2471 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Nefret và Narmer

  -          Quái vật liên quan:      không có

  V.                Khamererne - Quản kho:

  1.      Vận chuyển hàng lưu trữ và hóa đơn:

  -          Nhiệm vụ: vận chuyển hàng lưu trữ và hóa đơn cho người quản lý thư viện

  -          Phần thưởng:              EXP 4953590/ SP 800/ 2384 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Khamererne và Ahha

  -          Quái vật liên quan:      không có

  2.      Vật phẩm lưu trữ:

  -          Nhiệm vụ:       vận chuyển hàng lưu trữ và bổ sung hóa đơn tới Thương gia

  -          Phần thưởng:              EXP 4953590/ SP 800/ 2384 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Khamererne và Wasdi

  -          Quái vật liên quan:      không có

  3.      Phản hồi của Titi:

  -          Nhiệm vụ:                   nói chuyện với Titi

  -          Phần thưởng:              EXP 5742568/ SP 1300/ 2493 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Khamererne và Titi

  Quái vật liên quan:      không có

  4.      Phản hồi của Wasdi:

  -          Nhiệm vụ:                   nói chuyện với Wasdi

  -          Phần thưởng:              EXP 5742568/ SP 1300/ 2493 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Khamererne và Wasdi

  Quái vật liên quan:      không có

  5.      Phản hồi của Melit:

  -          Nhiệm vụ:                   nói chuyện với Melit

  -          Phần thưởng:              EXP 5742568/ SP 1300/ 2493 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Khamererne và Melit

  -          Quái vật liên quan:      không có

  VI.             Elia - Quản lý các hội:

  1.       Thời gian của sự suy thoái kinh tế:

  -          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 100 thanh gươm của quái vật sa mạc

  -          Phần thưởng:              EXP 12184582/ SP 2000/ 5075 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Elia

  -          Quái vật liên quan:      Akeru

  2.      Cuốn sách không trở lại 2:

  -          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 100 mảnh rách của cuốn sách

  -          Phần thưởng:              EXP 11150619/ SP 1700/ 4943 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Elia

  -          Quái vật liên quan:      Sand Bug

  3.      Cuốn sách không trở lại 3:

  -          Nhiệm vụ:                   chuyển cuốn sách nát cho Người quản lý thư viện

  -          Phần thưởng:              EXP 5575309/ SP 1200/ 2471 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Elia và Ahha

  -          Quái vật liên quan:      không có

  VII.          Tausert - Chủ liên minh Đạo Tặc: Những chỉ thị công đoàn bị mất

  -          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 1 đề nghị bí mật

  -          Phần thưởng:              EXP 12184582/ SP 2000/ 5075 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Tausert

  -          Quái vật liên quan:      Akeru

  VIII.       Asagon - Quản kho: Vật phẩm của giấy chứng nhận

  -          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 100 ngực của Sandman

  -          Phần thưởng:              EXP 10204396/ SP 1300/ 4812 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Asagon

  -          Quái vật liên quan:      Dark Sandman

  IX.             Kamori - Lính Ai Cập:

  1.      Tập luyện cùng Dark Khepri:

  -          Nhiệm vụ:                   săn 800 Dark Khepris

  -          Phần thưởng:              EXP 7694897/ SP 450/ 37800 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần

  -          NPC liên quan:            Kamori

  -          Quái vật liên quan:      Dark Khepri

  2.      Tập luyện cùng Desert Bug:

  -          Nhiệm vụ:                   săn 800 Desert Bugs

  -          Phần thưởng:              EXP 7925744/ SP 550/ 38150 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần

  -          NPC liên quan:            Kamori

  -          Quái vật liên quan:      Desert Bug

  3.      Tập luyện cùng Camel Spider:

  -          Nhiệm vụ:                   săn 800 Camel Spiders

  -          Phần thưởng:              EXP 8163517/ SP 650/ 38500 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần

  -          NPC liên quan:            Kamori

  -          Quái vật liên quan:      Camel Spider

  4.      Tập luyện cùng Dark Sandman:

  -          Nhiệm vụ:                   săn 800 Dark Sandmen

  -          Phần thưởng:              EXP 8163517/ SP 650/ 38500 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần

  -          NPC liên quan:            Kamori

  -          Quái vật liên quan:      Dark Sandman

  5.      Tập luyện cùng Blood Sandman:

  -          Nhiệm vụ:                   săn 800 Blood Sandmen

  -          Phần thưởng:              EXP 8408422/ SP 750/ 38850 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần

  -          NPC liên quan:            Kamori

  -          Quái vật liên quan:      Blood Sandman

  6.      Tập luyện cùng Dark Sandman:

  -          Nhiệm vụ:                   săn 800 Blood Hyenas

  -          Phần thưởng:              EXP 8408422/ SP 750/ 38850 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần

  -          NPC liên quan:            Kamori

  -          Quái vật liên quan:      Blood Hyenas

  7.      Tập luyện cùng Ure’uth:

  -          Nhiệm vụ:                   săn 800 Ure’uth

  -          Phần thưởng:              EXP 8408422/ SP 750/ 38850 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần

  -          NPC liên quan:            Kamori

  -          Quái vật liên quan:      Ure’uth

  8.      Tập luyện cùng Mehens:

  -          Nhiệm vụ:                   săn 800 Mehens

  -          Phần thưởng:              EXP 8660675/ SP 850/ 39200 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần

  -          NPC liên quan:            Kamori

  -          Quái vật liên quan:      Mehen

  9.      Tập luyện cùng Aker:

  -          Nhiệm vụ:                   săn 800 Akers

  -          Phần thưởng:              EXP 8660675/ SP 850/ 39200 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần

  -          NPC liên quan:            Kamori

  -          Quái vật liên quan:      Aker

  X.                Kapra - Chủ hàng tạp hóa:

  1.  Vật liệu cho cái hộp:

  -          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 50 da lạc đà

  -          Phần thưởng:              EXP 10204396/ SP 1400/ 4812 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Kapra

  -          Quái vật liên quan:      Camel Spider

  2.  Bộ quần áo tốt nhất 2:

  -          Nhiệm vụ: tìm kiếm 30 vảy màu xanh trong suốt và 50 da cứng màu đen của quái vật

  -          Phần thưởng:              EXP 10510528/ SP 1500/ 4856 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Kapra

  -          Quái vật liên quan:      Ure’uth / Blood Hyena

  3.  Bộ quần áo tốt nhất 3:

  -          Nhiệm vụ:                   chuyển bộ đồ quý tộc tới cho chủ LM bảo tiêu

  -          Phần thưởng:              EXP 5255264/ SP 1000/ 2428 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Kapra và Narmer

  -          Quái vật liên quan:      không có

  XI.             Thiara - Thương nhân buôn dược liệu:

  1.      Sự lừa đảo không thể tha thứ 1:

  -          Nhiệm vụ:                   nói chuyện với Thương nhân buôn vũ khí

  -          Phần thưởng:              EXP 6275059/ SP 1600/ 2559 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Thiara và Chunmoo

  -          Quái vật liên quan:      không có

  2.      Lọ thuốc nước mùa xuân:

  -          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 100 nước mùa xuân ma thuật

  -          Phần thưởng:              EXP 10204396/ SP 1400/ 4812 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Thiara

  -          Quái vật liên quan:      Dark Sandman

  3.      Sự lừa đảo không thể tha thứ 3:

  -          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 30 nọc độc của sâu quỷ

  -          Phần thưởng:              EXP 12550119/ SP 2100/ 5118 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Thiara

  -          Quái vật liên quan:      Devil Worm

  4.      Sự lừa đảo không thể tha thứ 4:

  -          Nhiệm vụ:       chuyển chiếc vòng đeo tay độc cho thương nhân buôn vũ khí

  -          Phần thưởng:              EXP 6275059/ SP 1600/ 2559 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Thiara và Chunmoo

  -          Quái vật liên quan:      không có

  5.      Sự lừa đảo không thể tha thứ 6:

  -          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 100 bột của sâu quỷ

  -          Phần thưởng:              EXP 12550119/ SP 2100/ 5118 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Thiara

  -          Quái vật liên quan:      Devil Worm

  6.      Sự lừa đảo không thể tha thứ 7:

  -          Nhiệm vụ:                   chuyển lọ thuốc giải độc đắng

  -          Phần thưởng:              EXP 6275059/ SP 1600/ 2559 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Thiara và Chunmoo

  -          Quái vật liên quan:      không có

  7.      Phản hồi của Thiara 2:

  -          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm ? độc từ quái vật Aknish

  -          Phần thưởng:              EXP 11485137/ SP 1800/ 4987 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Thiara

  -          Quái vật liên quan:      Aknish

  8.      Lọ thuốc tình yêu 2:

  -          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 50 nhựa của quái vật

  -          Phần thưởng:              EXP 9907180/ SP 1300/ 4768 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Thiara

  -          Quái vật liên quan:      Desert Bug

  9.      Phản hồi của Thiara 3:

  -          Nhiệm vụ:                   chuyển phản hồi của Thiara tới Hemaka

  -          Phần thưởng:              EXP 5742568/ SP 1300/ 2493 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Thiara và Hemaka

  -          Quái vật liên quan:      không có

  10. Lọ thuốc tình yêu 3:

  -          Nhiệm vụ:                   chuyển lọ thuốc cho chủ LM bảo tiêu

  -          Phần thưởng:              EXP 4953590/ SP 800/ 2384 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Thiara và Narmer

  -          Quái vật liên quan:      không có

  XII.          Chunmoo - Thương nhân buôn vũ khí:

  1.      Sự lừa đảo không thể tha thứ 2:

  -          Nhiệm vụ:       chuyển trang sức đắt tiền cho Thương nhân buôn dược liệu

  -          Phần thưởng:              EXP 6275059/ SP 1600/ 2559 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Chunmoo và Thiara

  -          Quái vật liên quan:      không có

  2.      Hoàn thiện vật liệu cao bóng:

  -          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 5 vật liệu hoàn thiện ma thuật

  -          Phần thưởng:              EXP 10204396/ SP 1400/ 4812 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Chunmoo

  -          Quái vật liên quan:      Dark Sandman / Blood Sandman

  3.      Sự lừa đảo không thể tha thứ 5:

  -          Nhiệm vụ:                   chuyển lời xin lỗi về sự giao hàng lỗi tới Thương nhân buôn dược liệu

  -          Phần thưởng:              EXP 6275059/ SP 1600/ 2559 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Chunmoo và Thiara

  -          Quái vật liên quan:      không có

  4.      Phản hồi của Chunmoo 2:

  -          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 70 đùi của quái vật Aknish

  -          Phần thưởng:              EXP 11485137/ SP 1800/ 4987 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Chunmoo

  -          Quái vật liên quan:      Aknish

  5.      Phản hồi của Chunmoo 3:

  -          Nhiệm vụ:                   chuyển phản hồi của Chunmoo tới Hemaka

  -          Phần thưởng:              EXP 5742568/ SP 1300/ 2493 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Chunmoo và Hemake

  -          Quái vật liên quan:      không có

  XIII.       Ahha - Người quản lý thư viện:

  1.      Yêu cầu của Librarian:

  -          Nhiệm vụ:                   săn 80 Dark Scouts

  -          Phần thưởng:              EXP 9907180/ SP 1300/ 3815 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Librarian

  -          Quái vật liên quan:      Dark Scouts

  2.      Cuốn sách không trở lại:

  -          Nhiệm vụ:                   nói chuyện với Người quản lý các Hội

  -          Phần thưởng:              EXP 5575309/ SP 1200/ 2471 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Ahha và Elia

  -          Quái vật liên quan:      không có

  3.      Tiểu thuyết của người anh hùng:

  -          Nhiệm vụ:                   săn 100 sâu quỷ

  -          Phần thưởng:              EXP 12550119/ SP 2100/ 5118 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Ahha

  -          Quái vật liên quan:      Devil Worm

  4.      Lệ phí dịch vụ bổ sung hóa đơn:

  -          Nhiệm vụ:                   chuyển bao vàng của Ahha tới Khamererne

  -          Phần thưởng:              EXP 4953590/ SP 800/ 2384 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Ahha và Khamererne

  -          Quái vật liên quan:      không có

  5.      Lời thú tội của tình yêu 2:

  -          Nhiệm vụ:                   tiêu diệt 100 quái vật Sylakens

  -          Phần thưởng:              EXP 11829691/ SP 1900/ 5031 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Ahha

  -          Quái vật liên quan:      Sylaken

  6.      Lời thú tội của tình yêu 3:

  -          Nhiệm vụ:       chuyển lời của người quản lý thư viện tới chủ LM bảo tiêu

  -          Phần thưởng:              EXP 5914845/ SP 1400/ 2515 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Ahha và Narmer

  -          Quái vật liên quan:      không có

  XIV.       Maneto - Nhân viên tài chính:

  1.      Ký ức về tình yêu với người chồng 1:

  -          Nhiệm vụ:                   săn 80 Dark Scouts

  -          Phần thưởng:              EXP 9907180/ SP 1300/ 3815 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Librarian

  -          Quái vật liên quan:      Dark Scouts

  2.      Thông báo thuế của thương nhân buôn vũ khí:

  -          Nhiệm vụ:                   chuyển thông báo thuế quá hạn tới Hemaka

  -          Phần thưởng:              EXP 4809311/ SP 700/ 2362 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Maneto và Hemaka

  -          Quái vật liên quan:      không có

  3.      Thông báo thuế của thương nhân buôn tạp hóa:

  -          Nhiệm vụ:                   chuyển thông báo thuế tới Melit

  -          Phần thưởng:              EXP 4809311/ SP 700/ 2362 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Maneto và Melit

  -          Quái vật liên quan:      không có

  4.      Thông báo thuế của thương nhân buôn dược liệu:

  -          Nhiệm vụ:                   chuyển thông báo thuế quá hạn tới Titi

  -          Phần thưởng:              EXP 4809311/ SP 700/ 2362 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Maneto và Hemaka

  -          Quái vật liên quan:      không có

  5.      Thông báo thuế của thương gia:

  -          Nhiệm vụ:                   chuyển thông báo thuế quá hạn tới Wasdi

  -          Phần thưởng:              EXP 4809311/ SP 700/ 2362 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Maneto và Wasdi

  -          Quái vật liên quan:      không có

  6.      Phản đối con trai ngài Thống đốc:

  -          Nhiệm vụ:                   chuyển lời nhắn của Maneto tới Thống đốc Ai Cập

  -          Phần thưởng:              EXP 9338467/ SP 1100/ 2340 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Maneto và Senmute

  -          Quái vật liên quan:      không có

  7.      Dừng nghi lễ:

  -          Nhiệm vụ:                   tiêu diệt 50 quái vật Uneg và 50 Sand Raiders

  -          Phần thưởng:              EXP 18676935/ SP 2100/ 4681 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Maneto

  -          Quái vật liên quan:      Uneg / Sand Raider

  8.      Dấu vết của Berenice:

  -          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 1 y phục rách của Berenice

  -          Phần thưởng:              EXP 19237244/ SP 2200/ 4725 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Maneto

  -          Quái vật liên quan:      Tathen

  9.      Tin tức đau lòng 1:

  -          Nhiệm vụ:                   nói chuyện với Bác sỹ Renenutet

  -          Phần thưởng:              EXP 9618622/ SP 1200/ 2362 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Maneto và Renenutet

  -          Quái vật liên quan:      không có

  10. Cảm giác bất ổn:

  -          Nhiệm vụ:                   nói chuyện với Thống đốc Ai Cập

  -          Phần thưởng:              EXP 9618622/ SP 1200/ 2362 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Maneto và Senmute

  -          Quái vật liên quan:      không có

   

  XV.          Melit - Chủ hàng tạp hóa:

  1.      Phiếu thanh toán thuế của chủ hàng tạp hóa 1:

  -          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 50 vật phẩm vàng đã bị đánh cắp

  -          Phần thưởng:              EXP 9618622/ SP 1200/ 4725 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Melit

  -          Quái vật liên quan:      Cruel Raider

  2.      Hàng hóa bị đánh cắp:

  -          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 60 hàng hóa của Melit

  -          Phần thưởng:              EXP 10825843/ SP 1600/ 4900 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Melit

  -          Quái vật liên quan:      Mehen

  3.      Phiếu thanh toán thuế của chủ hàng tạp hóa 2:

  -          Nhiệm vụ:                   chuyển ? trang trí lộng lẫy cho Nhân viên tài chính

  -          Phần thưởng:              EXP 4809311/ SP 700/ 2362 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Melit và Maneto

  -          Quái vật liên quan:      không có

  4.      Phản ứng của Melit 2:

  -          Nhiệm vụ:                   chuyển phản hồi của Melit cho quản kho

  -          Phần thưởng:              EXP 5742568/ SP 1300/ 2493 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Melit và Khamererne

  -          Quái vật liên quan:      không có

  5.      Cuốn sách bị thất lạc 2:

  -          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 100 chiếc hộp của Melit

  -          Phần thưởng:              EXP 9907180/ SP 1300/ 4768 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Melit

  -          Quái vật liên quan:      Tenen / Wind Spider / Dark Scout

  6.      Cuốn sách bị thất lạc 3:

  -          Nhiệm vụ:                   chuyển cuốn sách tới Snefru

  -          Phần thưởng:              EXP 4953590/ SP 800/ 2384 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Melit và Snefru

  -          Quái vật liên quan:      không có

  XVI.       Senmute - Thống đốc Ai Cập:

  1.      Sự hy sinh đáng ngờ:

  -          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 50 thịt mục nát

  -          Phần thưởng:              EXP 18676935/ SP 2100/ 4681 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Senmute

  -          Quái vật liên quan:      Uneg

  2.      Tin đồn về các vị thần:

  -          Nhiệm vụ:                   nói chuyện với lính Ai Cập Turian

  -          Phần thưởng:              EXP 466923/ SP 150/ 2340 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Senmute và Turian

  -          Quái vật liên quan:      không có

  3.      Gặp gỡ thống đốc 2:

  -          Nhiệm vụ:                   tiêu diệt 50 quái vật Unegs

  -          Phần thưởng:              EXP 9338467/ SP 1100/ 2340 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Senmute

  -          Quái vật liên quan:      Uneg

  4.      Món quà từ thiên đường 2:

  -          Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 100 viên đá quý từ sâu quỷ

  -          Phần thưởng:              EXP 12550119/ SP 2100/ 5118 vàng

  -          Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần

  -          NPC liên quan:            Senmute

  -          Q

  Cài Đặt Dev Sro Private, Silkroad Online
  Zalo
  Hotline