Tools Đánh Theo Chủ PT

SRO THIÊN HOẢ Nhận Cài Đặt Máy Chủ Sro - Sơn Nguyễn
Silkroad Online, Vin Sro, Cap 100, Only Asia Sro Kim Long Sro Thiên Bình SRO THIÊN HOẢ - MAP 100 - ONLY ASIA SRO BÁ VƯƠNG MAP 150
Tools Đánh Theo Chủ PT
Ngày đăng: 29/08/2021 12:52 PM

    VIDEO HƯỚNG DẪN TOOLS ĐÁNH THEO CHỦ PT(PARTY)

    file dowload http://www.mediafire.com/file/jxnl02j... 

    PW giải nén file : traveller

    File Auto key phiên bản mới chạy rộng rãi client 1 lúc: http://www.mediafire.com/file/iesu78k... Đối có các bạn nào sài máy nhà chưa fix thì chuột nên run admin mới chạy nhé Chỗ nào ko hiểu ib https://www.facebook.com/haithanh.ngu...

    SRO- Sparta Cài Đặt Dev Sro Private, Silkroad Online 	Quảng Cáo Vui Lòng Liên Hệ