Silkroad Con Dường Tơ Lụa Map Lv 90/2006 Chuẩn Gam

SRO THIÊN HOẢ Nhận Cài Đặt Máy Chủ Sro - Sơn Nguyễn
Silkroad Online, Vin Sro, Cap 100, Only Asia Sro Kim Long Sro Thiên Bình SRO THIÊN HOẢ - MAP 100 - ONLY ASIA SRO BÁ VƯƠNG MAP 150
Silkroad Con Dường Tơ Lụa Map Lv 90/2006 Chuẩn Gam
Silkroad Con Dường Tơ Lụa Map Lv 90/2006 Chuẩn Gam

Trang chủ: http://srothienha.net/

Gruop/Diễn Đàn: https://m.facebook.com/groups/451470710176188/

Phiên bản: Silkroad Map 90 - Máy chủ: thien ha

Loại Game: Exp: 1x - Drop: 1%

Alpha Test: 01/01/1970 (08h) - Open Beta: 20/10/2022 (02h)

Ngày đăng: 25/07/2022 11:02 AM

  http://srothienha.net Map lv 90 với nhìu sự kiện và trải nghiiem thú vị .Sv cày quốc lâu dài
  => Chia sẻ 7 ngày liên tục, lên 5 hội nhóm quảng cáo SRO nhận ngay phần quà tuỳ chọn
  Silkroad Con Dường Tơ Lụa Map Lv 90/2006 Chuẩn Game Cày Quốc 20/10 /2002 Sự Kiện Mới 30 bùa dịch chuyển phản hồi
  Silkroad Con Dường Tơ Lụa Map Lv 90/2006 Chuẩn Game Cày Quốc 20/10 /2002 Sự Kiện Mới x2 exp tháng
  Silkroad Con Dường Tơ Lụa Map Lv 90/2006 Chuẩn Game Cày Quốc 20/10 /2002 Sự Kiện Mới Đồng hồ hoàn sinh
  Silkroad Con Dường Tơ Lụa Map Lv 90/2006 Chuẩn Game Cày Quốc 20/10 /2002 Sự Kiện Mới vật phẩm hồi sinh la sun
  => mọi ng chia sẻ chụp ảnh lại màn hình gửi Gm xác nhận là ok nhé
  => Silkroad Con Dường Tơ Lụa Map Lv 90/2006 Chuẩn Game Cày Quốc 20/10 /2002 Sự Kiện Mới 20/10 /2022 ra mắt sự kiện
  => săn boos ( 60 => 90 ) thu thập kẹo vàng
  => nhận ngay
  Silkroad Con Dường Tơ Lụa Map Lv 90/2006 Chuẩn Game Cày Quốc 20/10 /2002 Sự Kiện Mới 500 k vnd tương ứng (1000) silk khi người chơi góp đủ 100 nhiêm vụ kẹo vàng (giải thưởng kéo dài xiên suốt )
  — Silkroad Con Dường Tơ Lụa Map Lv 90/2006 Chuẩn Game Cày Quốc 20/10 /2002 Sự Kiện Mới Sự kiện 2 trao giải hàng tuần
  Tất cả mn đều có thể tham ra sự kiện thu thập nhiệm xụ vé thiên hà
  => Silkroad Con Dường Tơ Lụa Map Lv 90/2006 Chuẩn Game Cày Quốc 20/10 /2002 Sự Kiện Mới giải nhất 500 k vnd
  => Silkroad Con Dường Tơ Lụa Map Lv 90/2006 Chuẩn Game Cày Quốc 20/10 /2002 Sự Kiện Mới giải nhì 300 k vnd
  => Silkroad Con Dường Tơ Lụa Map Lv 90/2006 Chuẩn Game Cày Quốc 20/10 /2002 Sự Kiện Mới giải ba 100 k vnd
  => sau 10 ngày ai có số đồng xu nhìu nhất ,thứ 2 và thứ 3 sẽ nhận được phần thưởng
  => những người chơi có số đồng xu it hơn có thể dùng xu để đổi lấy những vật phẩm may mắn khác
  => đối tượng liên quan qoái vật 5x
  Nhiệm vụ và phần thưởng sẽ diễn ra liên tục theo chu kì 10 ngày 1 lần
  Silkroad Con Dường Tơ Lụa Map Lv 90/2006 Chuẩn Game Cày Quốc 20/10 /2002 Sự Kiện Mới 30 /8 /2022 Sv chính thức sẽ diễn ra
  Sự kiện
  Silkroad Con Dường Tơ Lụa Map Lv 90/2006 Chuẩn Game Cày Quốc 20/10 /2002 Sự Kiện Mới Góp kẹo đỏ
  ( phần quà giáp nguyệt ấn C9 .
  => Vũ khí C 9
  =>Trang sức C9 .Cùng itoem và nhìu trang phục khác .quái vật .78.80 85.87
  — Lm GM. Hưng Silkroad Con Dường Tơ Lụa Map Lv 90/2006 Chuẩn Game Cày Quốc 20/10 /2002 Sự Kiện Mới 0833999666 để biết thêm chi tiết
  https://m.facebook.com/groups/451470710176188/

  SRO- Sparta Cài Đặt Dev Sro Private, Silkroad Online 	Quảng Cáo Vui Lòng Liên Hệ