silkroad kỷ niệm

SRO- Sparta Nhận Cài Đặt Máy Chủ Sro - Sơn Nguyễn
Silkroad Online, Vin Sro, Cap 100, Only Asia Sro Kim Long SRO BÁ VƯƠNG MAP 150 Sro Huỷ Diệt
silkroad kỷ niệm
silkroad kỷ niệm

Trang chủ: http://srotimlaikyuc.com/

Gruop/Diễn Đàn: https://www.facebook.com/groups/658457231412536/

Phiên bản: Silkroad Map 100 - Máy chủ: kỷ niệm

Loại Game: Exp: 20x - Drop: 1%

Alpha Test: 14/12/1901 (03h) - Open Beta: 10/10/2020 (01h)

Ngày đăng: 24/09/2021 12:11 AM

  -BIG TRADE 23/09/2021

  - srotimlaikyuc.com map 100 china

  - SV Open ngay 18/10/2020 dang hoạt động tháng thứ 10 chuẩn bị bước sang tháng 11.

  - Hỗ trợ tân thủ goi TDH free 1 ac lv 100 + set d9a2 +7 max blu + pet nhat đồ + narsun + mở rộng hòm đồ + x2 hh + thời trang f10 +10m gold + 1000 silk gitl ...! và còn rât nhiều hỗ trợ khac cho men mới

  - online nhan silk gitl , Unibot thuê cho cả SV AE dùng free

  - Kèo full tuần. AE chiu khó tham gia Event la có silk sài

  Cài Đặt Dev Sro Private, Silkroad Online 	Quảng Cáo Vui Lòng Liên Hệ