Silkroad Map 110

SRO- Sparta Nhận Cài Đặt Máy Chủ Sro - Sơn Nguyễn
Silkroad Online, Vin Sro, Cap 100, Only Asia Sro Kim Long Sro Kim Ngưu SRO MA VƯƠNG MAP 150 | Sromoira.info Sro Thiên Bình
Silkroad Map 110
Danh sách game mới ra hôm nay
Vip Sro
Alpha Test: 04/08/2023 (14 h)
Alpha Test: 04/08 (14 h)
Open Beta: 24/09/2023 (14 h)
Open Beta: 24/09 (14 h)

SRO KIM LONG mới ra tháng 09 2023 - FREE GIÁP ZING VŨ KHÍ NASUN VIP . A-Z

Game mới ra tháng 09 2023 mở máy chủ KIM LONG 140 MIỄN PHÍ FREE GIÁP ZING VK vào 14 ngày 24/09/2023

Trang chủ https://srokimlong.online/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 999x - Drop: 999%

Sro Mới Ra
Vip Sro
Alpha Test: 11/04/2024 (12 h)
Alpha Test: 11/04 (12 h)
Open Beta: 14/04/2024 (16 h)
Open Beta: 14/04 (16 h)

Sparta Silkroad mới ra tháng 04 2024 - Map 110 EU+Asia

Game mới ra tháng 04 2024 mở máy chủ Máy Chủ Sparta vào 16 ngày 14/04/2024

Trang chủ https://sro-sparta.com

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 20x - Drop: 20%

Sro Lậu
Vip Sro
Alpha Test: 15/04/2024 (12 h)
Alpha Test: 15/04 (12 h)
Open Beta: 15/04/2024 (12 h)
Open Beta: 15/04 (12 h)

Sro3Ga mới ra tháng 04 2024 - THÔNG TIN CHÍNH THỨC SRO3GA!********** IP: 103.153.69.196 - Port:15779

Game mới ra tháng 04 2024 mở máy chủ Sro3ga vào 12 ngày 15/04/2024

Trang chủ http://sro3ga.net/

Phiên bản: Silkroad Map 150

Exp: 200x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
Vip Sro
Alpha Test: 17/03/2024 (20 h)
Alpha Test: 17/03 (20 h)
Open Beta: 23/03/2024 (20 h)
Open Beta: 23/03 (20 h)

Silkroad Thiên Bình Asia - Eu mới ra tháng 03 2024 - Silkroad Thiên Bình Asia - Eu Miễn Phí F10 100%

Game mới ra tháng 03 2024 mở máy chủ Miễn Phí F10 100% vào 20 ngày 23/03/2024

Trang chủ https://thienbinh.top/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 10x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
Vip Sro
Alpha Test: 01/08/2023 (14 h)
Alpha Test: 01/08 (14 h)
Open Beta: 19/08/2023 (13 h)
Open Beta: 19/08 (13 h)

SROMAVUONG mới ra tháng 08 2023 - 150 - D20 - FAM FREE SILK , BOX SON , SOM , Q NGÀY .....

Game mới ra tháng 08 2023 mở máy chủ MaVuong150 vào 13 ngày 19/08/2023

Trang chủ http://mavuong.pro/

Phiên bản: Silkroad Map 150

Exp: 100x - Drop: 50%

Sro Private
Vip Sro
Alpha Test: 15/03/2024 (04 h)
Alpha Test: 15/03 (04 h)
Open Beta: 20/03/2024 (13 h)
Open Beta: 20/03 (13 h)

Sro Huỷ Diệt mới ra tháng 03 2024 - Map 140 Only Asia

Game mới ra tháng 03 2024 mở máy chủ Huỷ Diệt vào 13 ngày 20/03/2024

Trang chủ https://srohuydiet.online/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 150x - Drop: 1000%

Sro Mới Ra
Vip Sro
Alpha Test: 18/03/2024 (12 h)
Alpha Test: 18/03 (12 h)
Open Beta: 24/03/2024 (20 h)
Open Beta: 24/03 (20 h)

Silkroad Thiên Long mới ra tháng 03 2024 - Cấp 60 , D7 SOS , EU + Asia online

Game mới ra tháng 03 2024 mở máy chủ Sro Thiên Long vào 20 ngày 24/03/2024

Trang chủ http://srothienlong.net/

Phiên bản: Silkroad Map 60

Exp: 5x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
Vip Sro
Alpha Test: 28/01/2024 (18 h)
Alpha Test: 28/01 (18 h)
Open Beta: 03/02/2024 (18 h)
Open Beta: 03/02 (18 h)

Silkroad Sro Kim Ngưu mới ra tháng 02 2024 - CAP 80, Item SOM D8, Map Taklamakan

Game mới ra tháng 02 2024 mở máy chủ Máy chủ Kim Ngưu vào 18 ngày 03/02/2024

Trang chủ http://srokimnguu.pro

Phiên bản: Silkroad Map 80

Exp: 1x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
Vip Sro
Alpha Test: 05/10/2023 (18 h)
Alpha Test: 05/10 (18 h)
Open Beta: 15/10/2023 (13 h)
Open Beta: 15/10 (13 h)

Máy Chủ Quốc Tế Vin Sro mới ra tháng 10 2023 - Map 100 - Only Asia - Không Ghost - Chuẩn Nguyên Bản

Game mới ra tháng 10 2023 mở máy chủ Vin Sro vào 13 ngày 15/10/2023

Trang chủ https://vinsro.online/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
Danh sách Silkroad Map 110 game mới ra miễn phí hôm nay
10
Sparta Silkroad Silkroad Map 110 - Exp 20x - Drop 20% - Map 110 EU+Asia
- Server:Máy Chủ Sparta
- Alpha Test:11/04/2024 (12 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:14/04/2024 (16 h)

Sparta Silkroad mới ra tháng 04 2024 - Map 110 EU+Asia

Game mới ra tháng 04 2024 mở máy chủ Máy Chủ Sparta vào 16 ngày 14/04/2024

Trang chủ https://sro-sparta.com

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 20x - Drop: 20%

Sro Mới Ra
11
Silkroad Thiên Bình Asia - Eu Silkroad Map 110 - Exp 10x - Drop 10% - Silkroad Thiên Bình Asia - Eu Miễn Phí F10 100%
- Server:Miễn Phí F10 100%
- Alpha Test:17/03/2024 (20 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:23/03/2024 (20 h)

Silkroad Thiên Bình Asia - Eu mới ra tháng 03 2024 - Silkroad Thiên Bình Asia - Eu Miễn Phí F10 100%

Game mới ra tháng 03 2024 mở máy chủ Miễn Phí F10 100% vào 20 ngày 23/03/2024

Trang chủ https://thienbinh.pro/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 10x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
12
SRO Linh Miêu Silkroad Map 110 - Exp 20x - Drop 50% - Map 110 EU ASIAN
- Server:Linh Miêu
- Alpha Test:11/03/2023 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:18/03/2023 (00 h)

SRO Linh Miêu mới ra tháng 03 2023 - Map 110 EU ASIAN

Game mới ra tháng 03 2023 mở máy chủ Linh Miêu vào 00 ngày 18/03/2023

Trang chủ http://srolinhmieu.net/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 20x - Drop: 50%

Sro Mới Ra
13
Sro Huyền Thoại Silkroad Map 110 - Exp 300x - Drop 5% - HuyềnThoại-Sro.Com Mấp 110 Free Silk - Sro Private - Sro Lậu Mới Ra
- Server:Sro Huyen Thoai 110
- Alpha Test:02/08/2021 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:14/08/2021 (13 h)

Sro Huyền Thoại mới ra tháng 08 2021 - HuyềnThoại-Sro.Com Mấp 110 Free Silk - Sro Private - Sro Lậu Mới Ra

Game mới ra tháng 08 2021 mở máy chủ Sro Huyen Thoai 110 vào 13 ngày 14/08/2021

Trang chủ http://huyenthoai-sro.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 300x - Drop: 5%

Sro mới ra
14
SRO Chiến Thần: Hắc Long Silkroad Map 110 - Exp 60x - Drop 2% - Map 110 EU & Asia - Cân Bằng Skill Theo Electus - 100% Phi Lợi Nhuận
- Server:Hắc Long
- Alpha Test:10/09/2023 (18 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:17/09/2023 (13 h)

SRO Chiến Thần: Hắc Long mới ra tháng 09 2023 - Map 110 EU & Asia - Cân Bằng Skill Theo Electus - 100% Phi Lợi Nhuận

Game mới ra tháng 09 2023 mở máy chủ Hắc Long vào 13 ngày 17/09/2023

Trang chủ http://hl.srochienthan.com

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 60x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
15
SRO Thần Nông Silkroad Map 110 - Exp 20x - Drop 1% - Cap 110, ASIA+EU, Thưởng JOB hấp dẫn, Mua item SON trong Shop
- Server:Than Nong
- Alpha Test:22/12/2023 (18 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:23/12/2023 (10 h)

SRO Thần Nông mới ra tháng 12 2023 - Cap 110, ASIA+EU, Thưởng JOB hấp dẫn, Mua item SON trong Shop

Game mới ra tháng 12 2023 mở máy chủ Than Nong vào 10 ngày 23/12/2023

Trang chủ https://sro-thannong.us

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 20x - Drop: 1%

Sro Mới Ra
16
SRO Thanh Long Silkroad Map 110 - Exp 2x - Drop 2% - Cấp 110 Only Asian - Nguyên bản VDC
- Server:Thanh Long
- Alpha Test:09/11/2023 (10 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:18/11/2023 (20 h)

SRO Thanh Long mới ra tháng 11 2023 - Cấp 110 Only Asian - Nguyên bản VDC

Game mới ra tháng 11 2023 mở máy chủ Thanh Long vào 20 ngày 18/11/2023

Trang chủ http://srothanhlong.net/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 2x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
17
Sroquymao2023 Silkroad Map 110 - Exp 10x - Drop 3% - Cấp 100 - 110 Som D10 D11 D11 SON A
- Server:QuyMao
- Alpha Test:28/02/2023 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:05/03/2023 (15 h)

Sroquymao2023 mới ra tháng 03 2023 - Cấp 100 - 110 Som D10 D11 D11 SON A

Game mới ra tháng 03 2023 mở máy chủ QuyMao vào 15 ngày 05/03/2023

Trang chủ http://www.sroquymao2023.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 10x - Drop: 3%

Sro Mới Ra
18
Con Đường Tơ Lụa Máy Chủ Sparta Silkroad Map 110 - Exp 20x - Drop 10% - Map 110 Only Asia, Ghost 0s, SON B
- Server:Máy Chủ Sparta
- Alpha Test:08/01/2023 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:11/01/2023 (13 h)

Con Đường Tơ Lụa Máy Chủ Sparta mới ra tháng 01 2023 - Map 110 Only Asia, Ghost 0s, SON B

Game mới ra tháng 01 2023 mở máy chủ Máy Chủ Sparta vào 13 ngày 11/01/2023

Trang chủ https://silkroadvn.com

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 20x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
19
SRO VIET 110 ONY ASIA FREE F10 ( 1SILK ) Silkroad Map 110 - Exp 5x - Drop 2% - ONLY ASIA 110 ( OPEN TẠO NHÂN VẬT 95 ) SET D9 SOM +7 CS 100%
- Server:SRO VIET
- Alpha Test:31/07/2023 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:05/08/2023 (20 h)

SRO VIET 110 ONY ASIA FREE F10 ( 1SILK ) mới ra tháng 08 2023 - ONLY ASIA 110 ( OPEN TẠO NHÂN VẬT 95 ) SET D9 SOM +7 CS 100%

Game mới ra tháng 08 2023 mở máy chủ SRO VIET vào 20 ngày 05/08/2023

Trang chủ http://srviet.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 5x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
20
SRO Thần Nông Silkroad Map 110 - Exp 20x - Drop 1% - Cap 110, ASIA+EU, Thưởng JOB hấp dẫn, Mua item SON trong Shop
- Server:Than Nong
- Alpha Test:22/12/2023 (18 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:23/12/2023 (10 h)

SRO Thần Nông mới ra tháng 12 2023 - Cap 110, ASIA+EU, Thưởng JOB hấp dẫn, Mua item SON trong Shop

Game mới ra tháng 12 2023 mở máy chủ Than Nong vào 10 ngày 23/12/2023

Trang chủ https://sro-thannong.us

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 20x - Drop: 1%

Sro Mới Ra
21
Sro Ảo Ma Silkroad Map 110 - Exp 2x - Drop 2% - map 110 d11 sonA Son B
- Server:ẢoMa
- Alpha Test:08/11/2023 (11 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:11/11/2023 (12 h)

Sro Ảo Ma mới ra tháng 11 2023 - map 110 d11 sonA Son B

Game mới ra tháng 11 2023 mở máy chủ ẢoMa vào 12 ngày 11/11/2023

Trang chủ https://zalo.me/g/qyopyk847

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 2x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
22
srothanhlong.net Silkroad Map 110 - Exp 2x - Drop 2% - Map 110 Only Asi SonAB
- Server:máy chủ Thanh Long
- Alpha Test:09/11/2023 (07 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:18/11/2023 (20 h)

srothanhlong.net mới ra tháng 11 2023 - Map 110 Only Asi SonAB

Game mới ra tháng 11 2023 mở máy chủ máy chủ Thanh Long vào 20 ngày 18/11/2023

Trang chủ http://srothanhlong.net/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 2x - Drop: 2%

Sro Private
23
Silkroad Quan Vũ Silkroad Map 110 - Exp 5x - Drop 10% - CAP 110 - ITEM D11 - ONLY ASIA - MAP ALEX
- Server:máy chủ Quan Vũ
- Alpha Test:27/01/2023 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:03/02/2023 (13 h)

Silkroad Quan Vũ mới ra tháng 02 2023 - CAP 110 - ITEM D11 - ONLY ASIA - MAP ALEX

Game mới ra tháng 02 2023 mở máy chủ máy chủ Quan Vũ vào 13 ngày 03/02/2023

Trang chủ http://sroquanvu.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 5x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
24
SRO VO SONG FREE 100% Silkroad Map 110 - Exp 100x - Drop 100% - CAP 110 FREE SILK
- Server:VO SONG
- Alpha Test:07/07/2023 (12 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:08/07/2023 (12 h)

SRO VO SONG FREE 100% mới ra tháng 07 2023 - CAP 110 FREE SILK

Game mới ra tháng 07 2023 mở máy chủ VO SONG vào 12 ngày 08/07/2023

Trang chủ http://103.116.104.94/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 100x - Drop: 100%

Sro Mới Ra
25
SilkRoad Thái Dương Silkroad Map 110 - Exp 5x - Drop 4% - CAP 110 EU&ASIAN. ITEAM SON D11 . MAP BAGHDAD . FREE F10
- Server:Sro Thái Dương
- Alpha Test:31/05/2023 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:04/06/2023 (13 h)

SilkRoad Thái Dương mới ra tháng 06 2023 - CAP 110 EU&ASIAN. ITEAM SON D11 . MAP BAGHDAD . FREE F10

Game mới ra tháng 06 2023 mở máy chủ Sro Thái Dương vào 13 ngày 04/06/2023

Trang chủ http://srothaiduong.com.vn/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 5x - Drop: 4%

Sro Mới Ra
26
SilkRoad Thái Dương Silkroad Map 110 - Exp 5x - Drop 4% - CAP 110 EU&ASIAN. ITEAM SON D11 . MAP BAGHDAD . FREE F10
- Server:Sro Thái Dương
- Alpha Test:31/05/2023 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:04/06/2023 (13 h)

SilkRoad Thái Dương mới ra tháng 06 2023 - CAP 110 EU&ASIAN. ITEAM SON D11 . MAP BAGHDAD . FREE F10

Game mới ra tháng 06 2023 mở máy chủ Sro Thái Dương vào 13 ngày 04/06/2023

Trang chủ http://srothaiduong.com.vn/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 5x - Drop: 4%

Sro Mới Ra
27
SRO2023 Silkroad Map 110 - Exp 20x - Drop 20% - MAP 120 ASIA - EU PHIÊN BẢN MỚI
- Server:SRO2023
- Alpha Test:13/03/2023 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:19/03/2023 (19 h)

SRO2023 mới ra tháng 03 2023 - MAP 120 ASIA - EU PHIÊN BẢN MỚI

Game mới ra tháng 03 2023 mở máy chủ SRO2023 vào 19 ngày 19/03/2023

Trang chủ http://sro2023.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 20x - Drop: 20%

Sro Mới Ra
28
KING-SRO.ONLINE Silkroad Map 110 - Exp 15x - Drop 200% - NEW SKILL-FREE SILK-DROP CAO-KHÔNG THỂ LẠM PHÁT
- Server:KING-SRO.ONLINE
- Alpha Test:10/02/2023 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:17/02/2023 (19 h)

KING-SRO.ONLINE mới ra tháng 02 2023 - NEW SKILL-FREE SILK-DROP CAO-KHÔNG THỂ LẠM PHÁT

Game mới ra tháng 02 2023 mở máy chủ KING-SRO.ONLINE vào 19 ngày 17/02/2023

Trang chủ http://king-sro.online/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 15x - Drop: 200%

Sro Mới Ra
29
SRO VIỆN DƯỠNG LÃO FREE 100% Silkroad Map 110 - Exp 9999x - Drop 999% - 110 ASIA + EU Tạo nhân vật Max level 110 + 100.000 silk
- Server:Máy Chủ Miễn Phí 100%
- Alpha Test:05/01/2023 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:06/01/2023 (13 h)

SRO VIỆN DƯỠNG LÃO FREE 100% mới ra tháng 01 2023 - 110 ASIA + EU Tạo nhân vật Max level 110 + 100.000 silk

Game mới ra tháng 01 2023 mở máy chủ Máy Chủ Miễn Phí 100% vào 13 ngày 06/01/2023

Trang chủ https://eternal-sro.online/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 9999x - Drop: 999%

Sro Mới Ra
30
SroVietNam Silkroad Map 110 - Exp 30x - Drop 50% - Sever Đơn Giản Đễ Chơi Bình Đân Không Màu Mè Nội Dung Game Đơn Giản !
- Server:Takla Makan
- Alpha Test:15/02/2023 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:19/02/2023 (13 h)

SroVietNam mới ra tháng 02 2023 - Sever Đơn Giản Đễ Chơi Bình Đân Không Màu Mè Nội Dung Game Đơn Giản !

Game mới ra tháng 02 2023 mở máy chủ Takla Makan vào 13 ngày 19/02/2023

Trang chủ http://srovietnam.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 30x - Drop: 50%

Sro Lậu
31
CON ĐƯỜNG TƠ LỤA PRIVATE Silkroad Map 110 - Exp 32000x - Drop 40% - SRO KY NIEM MÁY CHỦ FREE
- Server:MÁY CHỦ KỶ NIỆM NEW
- Alpha Test:20/04/2022 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:26/04/2022 (13 h)

CON ĐƯỜNG TƠ LỤA PRIVATE mới ra tháng 04 2022 - SRO KY NIEM MÁY CHỦ FREE

Game mới ra tháng 04 2022 mở máy chủ MÁY CHỦ KỶ NIỆM NEW vào 13 ngày 26/04/2022

Trang chủ http://sro-kyniem.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 32000x - Drop: 40%

Sro Mới Ra
32
Silkroad Quan Vũ Silkroad Map 110 - Exp 5x - Drop 10% - Cap 110
- Server:máy chủ Quan Vũ
- Alpha Test:27/01/2023 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:03/02/2023 (13 h)

Silkroad Quan Vũ mới ra tháng 02 2023 - Cap 110

Game mới ra tháng 02 2023 mở máy chủ máy chủ Quan Vũ vào 13 ngày 03/02/2023

Trang chủ http://sroquanvu.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 5x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
33
SRO Linh Miêu Silkroad Map 110 - Exp 16x - Drop 3% - Map 110 OnlyAsian Đua top 30tr VND
- Server:Linh Miêu
- Alpha Test:27/11/2022 (16 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:04/12/2022 (13 h)

SRO Linh Miêu mới ra tháng 12 2022 - Map 110 OnlyAsian Đua top 30tr VND

Game mới ra tháng 12 2022 mở máy chủ Linh Miêu vào 13 ngày 04/12/2022

Trang chủ http://srolinhmieu.net/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 16x - Drop: 3%

Sro Mới Ra
34
SRO Linh Miêu Silkroad Map 110 - Exp 16x - Drop 3% - Map 110 OnlyAsian Đua top 30tr VND
- Server:Linh Miêu
- Alpha Test:27/11/2022 (16 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:04/12/2022 (13 h)

SRO Linh Miêu mới ra tháng 12 2022 - Map 110 OnlyAsian Đua top 30tr VND

Game mới ra tháng 12 2022 mở máy chủ Linh Miêu vào 13 ngày 04/12/2022

Trang chủ http://srolinhmieu.net/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 16x - Drop: 3%

Sro Mới Ra
35
Sro Hà Nội Silkroad Map 110 - Exp 5x - Drop 2% - Kết Thúc Map 90 Sau 1 Năm Hoạt Động
- Server:hà nội sro
- Alpha Test:21/11/2020 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:21/11/2020 (13 h)

Sro Hà Nội mới ra tháng 11 2020 - Kết Thúc Map 90 Sau 1 Năm Hoạt Động

Game mới ra tháng 11 2020 mở máy chủ hà nội sro vào 13 ngày 21/11/2020

Trang chủ http://srohanoi.net/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 5x - Drop: 2%

Sro mới ra
36
KING-SRO.ONLINE Silkroad Map 110 - Exp 30x - Drop 30% - [KING-SRO.ONLINE]OPEN 05-11-2022 SIÊU MÁY CHỦ KHÔNG THỂ LẠM PHÁT
- Server:KING-SRO.ONLINE
- Alpha Test:15/10/2022 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:05/11/2022 (13 h)

KING-SRO.ONLINE mới ra tháng 11 2022 - [KING-SRO.ONLINE]OPEN 05-11-2022 SIÊU MÁY CHỦ KHÔNG THỂ LẠM PHÁT

Game mới ra tháng 11 2022 mở máy chủ KING-SRO.ONLINE vào 13 ngày 05/11/2022

Trang chủ http://king-sro.online/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 30x - Drop: 30%

Sro Private
37
InfinityGodRoad 2022 Silkroad Map 110 - Exp 500x - Drop 150% - Cap 110, Max D15 - EgyB Set D11, Max Chuyển Sinh 3.000 Lần, 1h/5Silk Online
- Server:InfinityGodRoad
- Alpha Test:05/10/2022 (14 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:05/10/2022 (14 h)

InfinityGodRoad 2022 mới ra tháng 10 2022 - Cap 110, Max D15 - EgyB Set D11, Max Chuyển Sinh 3.000 Lần, 1h/5Silk Online

Game mới ra tháng 10 2022 mở máy chủ InfinityGodRoad vào 14 ngày 05/10/2022

Trang chủ http://srochuyensinh.online/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 500x - Drop: 150%

Sro Private

Eternal mới ra tháng 11 2022 - AE đi làm bận công việc , tối đến muốn kiếm 1 SV ổn định , GM nhiệt tình . AE member hòa đồng . AE h

Game mới ra tháng 11 2022 mở máy chủ Eternal vào 10 ngày 06/11/2022

Trang chủ https://eternal-sro.online

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 50x - Drop: 50%

Sro Mới Ra
39
srokhunglong Silkroad Map 110 - Exp 9999x - Drop 10% - câp 110 item 110 , map hunter - thief
- Server:srokhunglong
- Alpha Test:27/07/2022 (11 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:28/10/2022 (07 h)

srokhunglong mới ra tháng 10 2022 - câp 110 item 110 , map hunter - thief

Game mới ra tháng 10 2022 mở máy chủ srokhunglong vào 07 ngày 28/10/2022

Trang chủ http://srokhunglong.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 9999x - Drop: 10%

Sro Private
40
Silkroad BachDuong Silkroad Map 110 - Exp 10x - Drop 2% - Sro Bạch Dương - Map 105 - D11- Only Asian Ghost 10s Open Beata 16/10/2022 Không Giới Hạn giờ chơi
- Server:Bạch Dương
- Alpha Test:10/10/2022 (14 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:16/10/2022 (14 h)

Silkroad BachDuong mới ra tháng 10 2022 - Sro Bạch Dương - Map 105 - D11- Only Asian Ghost 10s Open Beata 16/10/2022 Không Giới Hạn giờ chơi

Game mới ra tháng 10 2022 mở máy chủ Bạch Dương vào 14 ngày 16/10/2022

Trang chủ https://srobachduong.net/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 10x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
41
SRO AO LÀNG Silkroad Map 110 - Exp 5x - Drop 2% - Chuẩn Đét Không Màu Mè Lòe Loẹt! - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra
- Server:aolangtv
- Alpha Test:03/06/2021 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:06/06/2021 (20 h)

SRO AO LÀNG mới ra tháng 06 2021 - Chuẩn Đét Không Màu Mè Lòe Loẹt! - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 06 2021 mở máy chủ aolangtv vào 20 ngày 06/06/2021

Trang chủ http://aolangtv.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 5x - Drop: 2%

Sro mới ra
42
Loan Sro Silkroad Map 110 - Exp 50x - Drop 3% - Loạn sro.net ( phiên bản hoàn chỉnh,chuẩn vdc) - Silkroad Private
- Server:loan sro
- Alpha Test:29/07/2021 (21 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:02/08/2021 (14 h)

Loan Sro mới ra tháng 08 2021 - Loạn sro.net ( phiên bản hoàn chỉnh,chuẩn vdc) - Silkroad Private

Game mới ra tháng 08 2021 mở máy chủ loan sro vào 14 ngày 02/08/2021

Trang chủ http://loansro.net/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 50x - Drop: 3%

Sro mới ra
43
Sro Kiếm Hiệp Silkroad Map 110 - Exp 20x - Drop 2% - Cap 110 - Item Son D11 - Only Asia - Map Alex - Cày Cuốc Truyền Thống
- Server:kiem hiep 110
- Alpha Test:06/08/2022 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:13/08/2022 (13 h)

Sro Kiếm Hiệp mới ra tháng 08 2022 - Cap 110 - Item Son D11 - Only Asia - Map Alex - Cày Cuốc Truyền Thống

Game mới ra tháng 08 2022 mở máy chủ kiem hiep 110 vào 13 ngày 13/08/2022

Trang chủ http://srokiemhiep.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 20x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
44
Sro Kiếm Hiệp Silkroad Map 110 - Exp 10x - Drop 2% - Cap 110 - Item Son D11 - Only Asia - Map Alex - Cày Cuốc Truyền Thống
- Server:kiem hiep 110
- Alpha Test:06/08/2022 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:13/08/2022 (13 h)

Sro Kiếm Hiệp mới ra tháng 08 2022 - Cap 110 - Item Son D11 - Only Asia - Map Alex - Cày Cuốc Truyền Thống

Game mới ra tháng 08 2022 mở máy chủ kiem hiep 110 vào 13 ngày 13/08/2022

Trang chủ http://srokiemhiep.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 10x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
45
kyniem-sro Silkroad Map 110 - Exp 50x - Drop 2% - Map 110 , only asian . chuan V.D.C
- Server:Ky Niem
- Alpha Test:06/06/2022 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:18/06/2022 (13 h)

kyniem-sro mới ra tháng 06 2022 - Map 110 , only asian . chuan V.D.C

Game mới ra tháng 06 2022 mở máy chủ Ky Niem vào 13 ngày 18/06/2022

Trang chủ http://kyniem-sro.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 50x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
46
symplysro Silkroad Map 110 - Exp 100x - Drop 10% - sever singapo phiên bản cực hay
- Server:symplysro
- Alpha Test:20/04/2022 (11 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:01/05/2022 (11 h)

symplysro mới ra tháng 05 2022 - sever singapo phiên bản cực hay

Game mới ra tháng 05 2022 mở máy chủ symplysro vào 11 ngày 01/05/2022

Trang chủ http://simplysro.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 100x - Drop: 10%

Sro Private
47
[E-SRO] Eternal Silkroad Silkroad Map 110 - Exp 20x - Drop 4% - Cap 110, 5 silk/h, Son A, Son B
- Server:Eternal
- Alpha Test:01/01/1970 (08 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:06/05/2022 (08 h)

[E-SRO] Eternal Silkroad mới ra tháng 05 2022 - Cap 110, 5 silk/h, Son A, Son B

Game mới ra tháng 05 2022 mở máy chủ Eternal vào 08 ngày 06/05/2022

Trang chủ https://www.eternal-sro.online/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 20x - Drop: 4%

Sro Private
48
SRO THẦN THOẠI Silkroad Map 110 - Exp 5x - Drop 3% - Only CH | Ghost 12s | Cày Cuốc-Săn Boss-Phụ Bản-Event-Online Nhận Silk
- Server:server than thoai
- Alpha Test:09/05/2022 (14 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:12/05/2022 (13 h)

SRO THẦN THOẠI mới ra tháng 05 2022 - Only CH | Ghost 12s | Cày Cuốc-Săn Boss-Phụ Bản-Event-Online Nhận Silk

Game mới ra tháng 05 2022 mở máy chủ server than thoai vào 13 ngày 12/05/2022

Trang chủ https://srothanthoai.net/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 5x - Drop: 3%

Sro Private
49
SRO THẦN THOẠI Silkroad Map 110 - Exp 5x - Drop 3% - Only CH | Ghost 12s | Cày Cuốc-Săn Boss-Phụ Bản-Event-Online Nhận Silk
- Server:SroThanThoai
- Alpha Test:09/05/2022 (14 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:12/05/2022 (13 h)

SRO THẦN THOẠI mới ra tháng 05 2022 - Only CH | Ghost 12s | Cày Cuốc-Săn Boss-Phụ Bản-Event-Online Nhận Silk

Game mới ra tháng 05 2022 mở máy chủ SroThanThoai vào 13 ngày 12/05/2022

Trang chủ https://srothanthoai.net/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 5x - Drop: 3%

Sro Lậu
50
SRO DH Silkroad Map 110 - Exp 10x - Drop 2% - Cộng Đồng Sro DH - Thỏa Mãn Đam Mê
- Server:DH 105
- Alpha Test:19/04/2022 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:23/04/2022 (13 h)

SRO DH mới ra tháng 04 2022 - Cộng Đồng Sro DH - Thỏa Mãn Đam Mê

Game mới ra tháng 04 2022 mở máy chủ DH 105 vào 13 ngày 23/04/2022

Trang chủ http://dhsro.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 10x - Drop: 2%

Sro Private

Infinity Sro VN mới ra tháng 04 2022 - Cap 110 | D11 - Egy B | Chức Năng Trùng Sinh Nhân Vật | Giết Boss Nhặt Silk Không Cần Nạp Thẻ | Chơi Miễn Phí Giải Trí Mùa Hè

Game mới ra tháng 04 2022 mở máy chủ Infinity vào 00 ngày 18/04/2022

Trang chủ http://sromienphi.xyz/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 500x - Drop: 250%

Sro Private
52
Sro Khai Thiên Silkroad Map 110 - Exp 50x - Drop 1% - 110 - Chuẩn VDC
- Server:Khai Thiên
- Alpha Test:02/04/2022 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:15/04/2022 (13 h)

Sro Khai Thiên mới ra tháng 04 2022 - 110 - Chuẩn VDC

Game mới ra tháng 04 2022 mở máy chủ Khai Thiên vào 13 ngày 15/04/2022

Trang chủ https://srokhaithien.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 50x - Drop: 1%

Sro Mới Ra
53
Sro Phục Hưng Silkroad Map 110 - Exp 50x - Drop 2% - Map 110 Chuẩn Cày Quốc
- Server:Máy chủ Sro Phục Hưng
- Alpha Test:20/03/2022 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:02/04/2022 (09 h)

Sro Phục Hưng mới ra tháng 04 2022 - Map 110 Chuẩn Cày Quốc

Game mới ra tháng 04 2022 mở máy chủ Máy chủ Sro Phục Hưng vào 09 ngày 02/04/2022

Trang chủ http://srophuchung.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 50x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
54
SRO Chiến Thần Silkroad Map 110 - Exp 20x - Drop 2% - Max LV 110 Only ASIA FREE PVP Ghost 0s | Job Ghost 10s - Đua TOP tặng tiền mặt
- Server:Chiến Thần
- Alpha Test:15/01/2022 (17 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:23/01/2022 (09 h)

SRO Chiến Thần mới ra tháng 01 2022 - Max LV 110 Only ASIA FREE PVP Ghost 0s | Job Ghost 10s - Đua TOP tặng tiền mặt

Game mới ra tháng 01 2022 mở máy chủ Chiến Thần vào 09 ngày 23/01/2022

Trang chủ http://srochienthan.com

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 20x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
55
SROMeta Silkroad Map 110 - Exp 15x - Drop 50% - Map 110 - SON hiệu ứng không thể đẹp hơn
- Server:SROMeta
- Alpha Test:13/01/2022 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:16/01/2022 (13 h)

SROMeta mới ra tháng 01 2022 - Map 110 - SON hiệu ứng không thể đẹp hơn

Game mới ra tháng 01 2022 mở máy chủ SROMeta vào 13 ngày 16/01/2022

Trang chủ http://srometa.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 15x - Drop: 50%

Sro Mới Ra
56
Ares Sro - Văn Minh - Lịch Sự - Thân Thiện Silkroad Map 110 - Exp 30x - Drop 2% - Map 110 - Only Asian - Ghost 10s - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra
- Server:Aressro
- Alpha Test:16/04/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:21/06/2021 (16 h)

Ares Sro - Văn Minh - Lịch Sự - Thân Thiện mới ra tháng 06 2021 - Map 110 - Only Asian - Ghost 10s - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 06 2021 mở máy chủ Aressro vào 16 ngày 21/06/2021

Trang chủ http://aressro.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 30x - Drop: 2%

Sro mới ra
57
SroThanhLong.Com Silkroad Map 110 - Exp 25x - Drop 3% - CAP 110 DROP GOLD HIEM CO GIA Tri
- Server:SRO Thanh Long
- Alpha Test:28/09/2021 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:02/10/2021 (13 h)

SroThanhLong.Com mới ra tháng 10 2021 - CAP 110 DROP GOLD HIEM CO GIA Tri

Game mới ra tháng 10 2021 mở máy chủ SRO Thanh Long vào 13 ngày 02/10/2021

Trang chủ http://srothanhlong.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 25x - Drop: 3%

Sro mới ra
58
Silkroad BachDuong Silkroad Map 110 - Exp 15x - Drop 2% - Asian Map 110 -Free SIlk 100% cho anh chơi giải trí
- Server:Bạch Dương
- Alpha Test:14/12/2021 (18 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:18/12/2021 (18 h)

Silkroad BachDuong mới ra tháng 12 2021 - Asian Map 110 -Free SIlk 100% cho anh chơi giải trí

Game mới ra tháng 12 2021 mở máy chủ Bạch Dương vào 18 ngày 18/12/2021

Trang chủ http://srobachduong.net/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 15x - Drop: 2%

Sro mới ra
59
Sro Bạch Phụng Silkroad Map 110 - Exp 200x - Drop 9% - - 1 Class Asia - Max Level : 110 - Skill : 110 - Map : 110 - Item : D11 - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra
- Server:bach phung sro
- Alpha Test:24/05/2021 (15 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:01/06/2021 (15 h)

Sro Bạch Phụng mới ra tháng 06 2021 - - 1 Class Asia - Max Level : 110 - Skill : 110 - Map : 110 - Item : D11 - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 06 2021 mở máy chủ bach phung sro vào 15 ngày 01/06/2021

Trang chủ http://srobachphung.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 200x - Drop: 9%

Sro mới ra
60
SroThachDau Silkroad Map 110 - Exp 30x - Drop 2% - 110
- Server:Thách Đấu
- Alpha Test:18/11/2021 (08 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:27/11/2021 (13 h)

SroThachDau mới ra tháng 11 2021 - 110

Game mới ra tháng 11 2021 mở máy chủ Thách Đấu vào 13 ngày 27/11/2021

Trang chủ http://srothachdau.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 30x - Drop: 2%

Sro mới ra
61
SRO HỒI SINH Silkroad Map 110 - Exp 30x - Drop 30% - MAP 110 ( vdc )
- Server:MÁY CHỦ HỒI SÌNH
- Alpha Test:19/10/2021 (10 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:23/10/2021 (15 h)

SRO HỒI SINH mới ra tháng 10 2021 - MAP 110 ( vdc )

Game mới ra tháng 10 2021 mở máy chủ MÁY CHỦ HỒI SÌNH vào 15 ngày 23/10/2021

Trang chủ http://srohoisinh.vn/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 30x - Drop: 30%

Sro mới ra
62
SRO HỒI SINH Silkroad Map 110 - Exp 30x - Drop 30% - MAP 110 ( vdc )
- Server:MÁY CHỦ HỒI SÌNH
- Alpha Test:19/10/2021 (10 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:23/10/2021 (15 h)

SRO HỒI SINH mới ra tháng 10 2021 - MAP 110 ( vdc )

Game mới ra tháng 10 2021 mở máy chủ MÁY CHỦ HỒI SÌNH vào 15 ngày 23/10/2021

Trang chủ http://srohoisinh.vn/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 30x - Drop: 30%

Sro mới ra
63
Sro Hoài Niệm Silkroad Map 110 - Exp 5x - Drop 1% - [SROHOAINIEM.COM - CHINA] SROHOAINIEM.COM MAP 110 ONLY ASI GOTS 15S SROHOAINIEM.COM - D11 - Đồ cuối
- Server:sro hoai niem 110
- Alpha Test:19/08/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:28/08/2021 (13 h)

Sro Hoài Niệm mới ra tháng 08 2021 - [SROHOAINIEM.COM - CHINA] SROHOAINIEM.COM MAP 110 ONLY ASI GOTS 15S SROHOAINIEM.COM - D11 - Đồ cuối

Game mới ra tháng 08 2021 mở máy chủ sro hoai niem 110 vào 13 ngày 28/08/2021

Trang chủ http://srohoainiem.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 5x - Drop: 1%

Sro mới ra

Sro Hoài Niệm mới ra tháng 08 2021 - XIN CHÀO TẤT CẢ ANH EM ĐÃ ĐẾN VỚI [SROHOAINIEM.COM - CHINA] SROHOAINIEM.COM MAP 110 ONLY ASI GOTS 15S SROHOAINIEM.COM - D11 - Đồ cuối

Game mới ra tháng 08 2021 mở máy chủ sro hoai niem 110 vào 13 ngày 28/08/2021

Trang chủ http://srohoainiem.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 5x - Drop: 1%

Sro mới ra
65
SRO Hoàng Gia Silkroad Map 110 - Exp 25x - Drop 2% - Hoàng Gia Sro - Vươn Tầm SRO Việt - Map 110 - Sro Private - Sro lậu
- Server:Sro Hoang Gia
- Alpha Test:26/07/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:01/08/2021 (13 h)

SRO Hoàng Gia mới ra tháng 08 2021 - Hoàng Gia Sro - Vươn Tầm SRO Việt - Map 110 - Sro Private - Sro lậu

Game mới ra tháng 08 2021 mở máy chủ Sro Hoang Gia vào 13 ngày 01/08/2021

Trang chủ http://hoanggiasro.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 25x - Drop: 2%

Sro mới ra
66
Sro Hồi Sinh Silkroad Map 110 - Exp 10x - Drop 5% - Sro Hồi Sinh - Nơi tình yêu Sro luôn bất diệt! Map 110
- Server:Sro Hoi Sinh
- Alpha Test:24/07/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:07/08/2021 (13 h)

Sro Hồi Sinh mới ra tháng 08 2021 - Sro Hồi Sinh - Nơi tình yêu Sro luôn bất diệt! Map 110

Game mới ra tháng 08 2021 mở máy chủ Sro Hoi Sinh vào 13 ngày 07/08/2021

Trang chủ http://srohoisinhz.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 10x - Drop: 5%

Sro mới ra
67
Sro Huynh Đệ Silkroad Map 110 - Exp 5x - Drop 2% - • SRO HUYNH ĐỆ - MAP 100 SOM SUN GHOST 20S
- Server:Sro huynh de private
- Alpha Test:20/12/2020 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:26/12/2020 (10 h)

Sro Huynh Đệ mới ra tháng 12 2020 - • SRO HUYNH ĐỆ - MAP 100 SOM SUN GHOST 20S

Game mới ra tháng 12 2020 mở máy chủ Sro huynh de private vào 10 ngày 26/12/2020

Trang chủ http://srohuynhde.net/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 5x - Drop: 2%

Sro mới ra
68
? SROVOZ.VN TOÀN THƯ ? Ver 2 Silkroad Map 110 - Exp 15x - Drop 1% - Map 110 - Chuẩn VDC - MAP Sa Mạc Muối
- Server:sro voz ver 2
- Alpha Test:10/07/2021 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:17/07/2021 (08 h)

? SROVOZ.VN TOÀN THƯ ? Ver 2 mới ra tháng 07 2021 - Map 110 - Chuẩn VDC - MAP Sa Mạc Muối

Game mới ra tháng 07 2021 mở máy chủ sro voz ver 2 vào 08 ngày 17/07/2021

Trang chủ https://srovoz.vn/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 15x - Drop: 1%

Sro mới ra

ZSro mới ra tháng 06 2021 - Chỉnh sửa skill ASIA để cân bằng với EU!!! MASTERY: 220 (EU) / 440 (ASIA) -ZSRO : MAP 110 EU & ASIA - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 06 2021 mở máy chủ zsro 110 vào 13 ngày 13/06/2021

Trang chủ http://103.200.23.239/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 15x - Drop: 10%

Sro mới ra
70
Hoài Niệm Sro Silkroad Map 110 - Exp 70x - Drop 1% - HOAINIEM.NET ( map 110 ONLY ASI )Exp thấp MAX CẤP 1 TUẦN. - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra
- Server:hoai niem sro
- Alpha Test:07/06/2021 (01 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:12/06/2021 (13 h)

Hoài Niệm Sro mới ra tháng 06 2021 - HOAINIEM.NET ( map 110 ONLY ASI )Exp thấp MAX CẤP 1 TUẦN. - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 06 2021 mở máy chủ hoai niem sro vào 13 ngày 12/06/2021

Trang chủ http://hoainiemsro.net/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 70x - Drop: 1%

Sro mới ra

SRO VOZ mới ra tháng 03 2021 -  SROVOZ.VN MỞ RA VÌ ĐAM MÊ, KHÔNG THU PHÍ, CẤM MỌI HÀNH VI GIAO DỊCH = VND - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 03 2021 mở máy chủ SRO VOZ vào 20 ngày 24/03/2021

Trang chủ http://srovoz.vn/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 15x - Drop: 3%

Sro mới ra
72
Phong Sro Ababu Silkroad Map 110 - Exp 100x - Drop 100% - MAP 110 | ONLINE 5 SILK | EU-ASIAN! - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra
- Server:phong ababu
- Alpha Test:03/06/2021 (14 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:03/06/2021 (14 h)

Phong Sro Ababu mới ra tháng 06 2021 - MAP 110 | ONLINE 5 SILK | EU-ASIAN! - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 06 2021 mở máy chủ phong ababu vào 14 ngày 03/06/2021

Trang chủ http://phongababu.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 100x - Drop: 100%

Sro mới ra
73
Sro Sơn Hà Silkroad Map 110 - Exp 20x - Drop 2% - Map 110 Only Asi - D11 Thường - Đồ Cuối - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra
- Server:son ha 110
- Alpha Test:03/06/2021 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:03/06/2021 (13 h)

Sro Sơn Hà mới ra tháng 06 2021 - Map 110 Only Asi - D11 Thường - Đồ Cuối - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 06 2021 mở máy chủ son ha 110 vào 13 ngày 03/06/2021

Trang chủ http://srosonha.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 20x - Drop: 2%

Sro mới ra
SRO3GA.NET – MAP 150 EU ASIAN Cài Đặt Dev Sro Private, Silkroad Online 	Quảng Cáo Vui Lòng Liên Hệ
Zalo
Hotline