Silkroad Map 120

SRO- Sparta Nhận Cài Đặt Máy Chủ Sro - Sơn Nguyễn
Silkroad Online, Vin Sro, Cap 100, Only Asia Sro Kim Long Sro Kim Ngưu SRO MA VƯƠNG MAP 150 | Sromoira.info Sro Thiên Bình
Silkroad Map 120
Danh sách game mới ra hôm nay
Vip Sro
Alpha Test: 04/08/2023 (14 h)
Alpha Test: 04/08 (14 h)
Open Beta: 24/09/2023 (14 h)
Open Beta: 24/09 (14 h)

SRO KIM LONG mới ra tháng 09 2023 - FREE GIÁP ZING VŨ KHÍ NASUN VIP . A-Z

Game mới ra tháng 09 2023 mở máy chủ KIM LONG 140 MIỄN PHÍ FREE GIÁP ZING VK vào 14 ngày 24/09/2023

Trang chủ https://srokimlong.online/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 999x - Drop: 999%

Sro Mới Ra
Vip Sro
Alpha Test: 11/04/2024 (12 h)
Alpha Test: 11/04 (12 h)
Open Beta: 14/04/2024 (16 h)
Open Beta: 14/04 (16 h)

Sparta Silkroad mới ra tháng 04 2024 - Map 110 EU+Asia

Game mới ra tháng 04 2024 mở máy chủ Máy Chủ Sparta vào 16 ngày 14/04/2024

Trang chủ https://sro-sparta.com

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 20x - Drop: 20%

Sro Lậu
Vip Sro
Alpha Test: 15/04/2024 (12 h)
Alpha Test: 15/04 (12 h)
Open Beta: 15/04/2024 (12 h)
Open Beta: 15/04 (12 h)

Sro3Ga mới ra tháng 04 2024 - THÔNG TIN CHÍNH THỨC SRO3GA!********** IP: 103.153.69.196 - Port:15779

Game mới ra tháng 04 2024 mở máy chủ Sro3ga vào 12 ngày 15/04/2024

Trang chủ http://sro3ga.net/

Phiên bản: Silkroad Map 150

Exp: 200x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
Vip Sro
Alpha Test: 17/03/2024 (20 h)
Alpha Test: 17/03 (20 h)
Open Beta: 23/03/2024 (20 h)
Open Beta: 23/03 (20 h)

Silkroad Thiên Bình Asia - Eu mới ra tháng 03 2024 - Silkroad Thiên Bình Asia - Eu Miễn Phí F10 100%

Game mới ra tháng 03 2024 mở máy chủ Miễn Phí F10 100% vào 20 ngày 23/03/2024

Trang chủ https://thienbinh.top/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 10x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
Vip Sro
Alpha Test: 01/08/2023 (14 h)
Alpha Test: 01/08 (14 h)
Open Beta: 19/08/2023 (13 h)
Open Beta: 19/08 (13 h)

SROMAVUONG mới ra tháng 08 2023 - 150 - D20 - FAM FREE SILK , BOX SON , SOM , Q NGÀY .....

Game mới ra tháng 08 2023 mở máy chủ MaVuong150 vào 13 ngày 19/08/2023

Trang chủ http://mavuong.pro/

Phiên bản: Silkroad Map 150

Exp: 100x - Drop: 50%

Sro Private
Vip Sro
Alpha Test: 15/03/2024 (04 h)
Alpha Test: 15/03 (04 h)
Open Beta: 20/03/2024 (13 h)
Open Beta: 20/03 (13 h)

Sro Huỷ Diệt mới ra tháng 03 2024 - Map 140 Only Asia

Game mới ra tháng 03 2024 mở máy chủ Huỷ Diệt vào 13 ngày 20/03/2024

Trang chủ https://srohuydiet.online/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 150x - Drop: 1000%

Sro Mới Ra
Vip Sro
Alpha Test: 18/03/2024 (12 h)
Alpha Test: 18/03 (12 h)
Open Beta: 24/03/2024 (20 h)
Open Beta: 24/03 (20 h)

Silkroad Thiên Long mới ra tháng 03 2024 - Cấp 60 , D7 SOS , EU + Asia online

Game mới ra tháng 03 2024 mở máy chủ Sro Thiên Long vào 20 ngày 24/03/2024

Trang chủ http://srothienlong.net/

Phiên bản: Silkroad Map 60

Exp: 5x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
Vip Sro
Alpha Test: 28/01/2024 (18 h)
Alpha Test: 28/01 (18 h)
Open Beta: 03/02/2024 (18 h)
Open Beta: 03/02 (18 h)

Silkroad Sro Kim Ngưu mới ra tháng 02 2024 - CAP 80, Item SOM D8, Map Taklamakan

Game mới ra tháng 02 2024 mở máy chủ Máy chủ Kim Ngưu vào 18 ngày 03/02/2024

Trang chủ http://srokimnguu.pro

Phiên bản: Silkroad Map 80

Exp: 1x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
Vip Sro
Alpha Test: 05/10/2023 (18 h)
Alpha Test: 05/10 (18 h)
Open Beta: 15/10/2023 (13 h)
Open Beta: 15/10 (13 h)

Máy Chủ Quốc Tế Vin Sro mới ra tháng 10 2023 - Map 100 - Only Asia - Không Ghost - Chuẩn Nguyên Bản

Game mới ra tháng 10 2023 mở máy chủ Vin Sro vào 13 ngày 15/10/2023

Trang chủ https://vinsro.online/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
Danh sách Silkroad Map 120 game mới ra miễn phí hôm nay
10
Sro Ba Miền Silkroad Map 120 - Exp 100x - Drop 10% - Map 120 - EU & Asi - Fam Là Có Đồ - F10 1 silk
- Server:SroBaMien
- Alpha Test:01/03/2024 (18 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:09/03/2024 (13 h)

Sro Ba Miền mới ra tháng 03 2024 - Map 120 - EU & Asi - Fam Là Có Đồ - F10 1 silk

Game mới ra tháng 03 2024 mở máy chủ SroBaMien vào 13 ngày 09/03/2024

Trang chủ https://sirobamien.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 100x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
11

http://srothaiduong.top/ mới ra tháng 04 2024 - - Hệ thống chống D-dos cao - Hệ thống trade và rate gold đã điều chỉnh cực kỳ phù hợp để cho sever d

Game mới ra tháng 04 2024 mở máy chủ http://srothaiduong.top/ vào 20 ngày 14/04/2024

Trang chủ http://srothaiduong.top/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 500x - Drop: 10%

Sro Private
12
Thông Tin Máy Chủ - SRO Huyết Long - Map 120 Silkroad Map 120 - Exp 100x - Drop 2% - Map 120 Fam LBB
- Server:SRO Huyết Long
- Alpha Test:09/06/2023 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:18/06/2023 (13 h)

Thông Tin Máy Chủ - SRO Huyết Long - Map 120 mới ra tháng 06 2023 - Map 120 Fam LBB

Game mới ra tháng 06 2023 mở máy chủ SRO Huyết Long vào 13 ngày 18/06/2023

Trang chủ http://srohuyetlong.com.vn/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 100x - Drop: 2%

Sro Private
13
SROROYAL Silkroad Map 120 - Exp 300x - Drop 2% - map 120 D13 Ghost 0s online 3s 1h even mỗi tối
- Server:sroroyal.com
- Alpha Test:12/04/2022 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:17/04/2022 (13 h)

SROROYAL mới ra tháng 04 2022 - map 120 D13 Ghost 0s online 3s 1h even mỗi tối

Game mới ra tháng 04 2022 mở máy chủ sroroyal.com vào 13 ngày 17/04/2022

Trang chủ http://sroroyal.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 300x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
14
SRO Linh Miêu Silkroad Map 120 - Exp 5x - Drop 10% - Map 120 Only Asian Sun D13
- Server:Linh Miêu
- Alpha Test:24/02/2024 (23 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:02/03/2024 (08 h)

SRO Linh Miêu mới ra tháng 03 2024 - Map 120 Only Asian Sun D13

Game mới ra tháng 03 2024 mở máy chủ Linh Miêu vào 08 ngày 02/03/2024

Trang chủ https://srolinhmieu.info/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 5x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
15
Sro Giáp Thìn Map 120 Asian & Eu Online Nhận Silk Silkroad Map 120 - Exp 5x - Drop 10% - Free X2HH Online Nhận Silk Full Time
- Server:Giáp Thìn
- Alpha Test:19/02/2024 (20 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:24/02/2024 (20 h)

Sro Giáp Thìn Map 120 Asian & Eu Online Nhận Silk mới ra tháng 02 2024 - Free X2HH Online Nhận Silk Full Time

Game mới ra tháng 02 2024 mở máy chủ Giáp Thìn vào 20 ngày 24/02/2024

Trang chủ http://srogiapthin.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 5x - Drop: 10%

Sro Mới Ra

http://srovuivn.top/ mới ra tháng 03 2024 - Là 1 sever cày cuốc, đồ sun ổn định không tràn lan như các Sv khác và phải buôn mới có gold

Game mới ra tháng 03 2024 mở máy chủ srovuivn vào 08 ngày 03/03/2024

Trang chủ http://srovuivn.top/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 5000x - Drop: 40%

Sro Private
17
Sroangel120 Silkroad Map 120 - Exp 250x - Drop 10% - 120 only asia sroangel120
- Server:Máy chủ vật lý sroangel120 d12
- Alpha Test:18/03/2024 (20 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:24/03/2024 (13 h)

Sroangel120 mới ra tháng 03 2024 - 120 only asia sroangel120

Game mới ra tháng 03 2024 mở máy chủ Máy chủ vật lý sroangel120 d12 vào 13 ngày 24/03/2024

Trang chủ Sroangel120.com

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 250x - Drop: 10%

Sro Private
18
Sro Hắc Long Silkroad Map 120 - Exp 65x - Drop 50% - Srohaclong.net D13 EU + ASIA Onl Nhận Silk Không Làm Ae Thất Vọng - Sro lậu - Sro Private
- Server:srohaclong
- Alpha Test:12/08/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:15/08/2021 (13 h)

Sro Hắc Long mới ra tháng 08 2021 - Srohaclong.net D13 EU + ASIA Onl Nhận Silk Không Làm Ae Thất Vọng - Sro lậu - Sro Private

Game mới ra tháng 08 2021 mở máy chủ srohaclong vào 13 ngày 15/08/2021

Trang chủ http://srohaclong.net/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 65x - Drop: 50%

Sro mới ra
19
SRO Linh Miêu Silkroad Map 120 - Exp 5x - Drop 10% - Map 120 Only Asian Sun D13
- Server:Linh Miêu
- Alpha Test:24/02/2024 (23 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:02/03/2024 (08 h)

SRO Linh Miêu mới ra tháng 03 2024 - Map 120 Only Asian Sun D13

Game mới ra tháng 03 2024 mở máy chủ Linh Miêu vào 08 ngày 02/03/2024

Trang chủ http://srolinhmieu.info/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 5x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
20
Vnm-Sro Silkroad Map 120 - Exp 50x - Drop 10% - Eu/Asi
- Server:Vnm-Sro
- Alpha Test:02/03/2024 (18 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:10/03/2024 (13 h)

Vnm-Sro mới ra tháng 03 2024 - Eu/Asi

Game mới ra tháng 03 2024 mở máy chủ Vnm-Sro vào 13 ngày 10/03/2024

Trang chủ http://www.vnm-sro.com

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 50x - Drop: 10%

Sro Private
21
SROANHEM.NET [ NƠI CUỘC CHIẾN BẮT ĐẦU ] Silkroad Map 120 - Exp 400x - Drop 3% - Free HP/MP Fam Tẹt Ga
- Server:SROANHEM.NET [ NƠI CUỘC CHIẾN BẮT ĐẦU ]
- Alpha Test:03/10/2021 (16 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:10/10/2021 (13 h)

SROANHEM.NET [ NƠI CUỘC CHIẾN BẮT ĐẦU ] mới ra tháng 10 2021 - Free HP/MP Fam Tẹt Ga

Game mới ra tháng 10 2021 mở máy chủ SROANHEM.NET [ NƠI CUỘC CHIẾN BẮT ĐẦU ] vào 13 ngày 10/10/2021

Trang chủ http://sroanhem.net/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 400x - Drop: 3%

Sro mới ra
22
Silkroad Ước Mơ Silkroad Map 120 - Exp 250x - Drop 10% - Map 120 only asia
- Server:Srouocmo
- Alpha Test:01/03/2024 (12 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:09/03/2024 (13 h)

Silkroad Ước Mơ mới ra tháng 03 2024 - Map 120 only asia

Game mới ra tháng 03 2024 mở máy chủ Srouocmo vào 13 ngày 09/03/2024

Trang chủ http://srouocmo.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 250x - Drop: 10%

Sro Private
23
Sro-Good.Pro Map 120 Only Asia Sắp Open Free 70% Silkroad Map 120 - Exp 200x - Drop 20% - Cấp 120 Item D13 Ngoại Hình Mới FREE 70%
- Server:Máy Chủ Quốc Tế Good
- Alpha Test:23/10/2023 (10 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:28/10/2023 (20 h)

Sro-Good.Pro Map 120 Only Asia Sắp Open Free 70% mới ra tháng 10 2023 - Cấp 120 Item D13 Ngoại Hình Mới FREE 70%

Game mới ra tháng 10 2023 mở máy chủ Máy Chủ Quốc Tế Good vào 20 ngày 28/10/2023

Trang chủ https://sro-good.pro/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 200x - Drop: 20%

Sro Mới Ra
24
sromandi.com Silkroad Map 120 - Exp 200x - Drop 5% - map 120 D13 ASIA + EU . Free 95%
- Server:SRO - MANDI
- Alpha Test:03/01/2024 (16 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:07/01/2024 (13 h)

sromandi.com mới ra tháng 01 2024 - map 120 D13 ASIA + EU . Free 95%

Game mới ra tháng 01 2024 mở máy chủ SRO - MANDI vào 13 ngày 07/01/2024

Trang chủ http://sromandi.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 200x - Drop: 5%

Sro Private
25
Silkroad Phong Vân Silkroad Map 120 - Exp 150x - Drop 2% - Map 120 full time asia vs Eu free f10
- Server:Phong Vân
- Alpha Test:29/01/2024 (12 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:03/02/2024 (13 h)

Silkroad Phong Vân mới ra tháng 02 2024 - Map 120 full time asia vs Eu free f10

Game mới ra tháng 02 2024 mở máy chủ Phong Vân vào 13 ngày 03/02/2024

Trang chủ http://srophongvan.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 150x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
26
Sro Phong Vân Silkroad Map 120 - Exp 300x - Drop 2% - SRO Phong Vân - Nơi Dừng Chân Của Các Con Nghiện
- Server:sro phong van 120
- Alpha Test:19/09/2021 (18 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:25/09/2021 (13 h)

Sro Phong Vân mới ra tháng 09 2021 - SRO Phong Vân - Nơi Dừng Chân Của Các Con Nghiện

Game mới ra tháng 09 2021 mở máy chủ sro phong van 120 vào 13 ngày 25/09/2021

Trang chủ http://phongvansro.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 300x - Drop: 2%

Sro mới ra
27
SilkRoad Vietnamese Silkroad Map 120 - Exp 100x - Drop 1% - Eu/Asi
- Server:Vnm-Sro
- Alpha Test:05/02/2024 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:15/02/2024 (13 h)

SilkRoad Vietnamese mới ra tháng 02 2024 - Eu/Asi

Game mới ra tháng 02 2024 mở máy chủ Vnm-Sro vào 13 ngày 15/02/2024

Trang chủ http://vnm-sro.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 100x - Drop: 1%

Sro Private
28
Con Đường Tơ Lụa Máy Chủ Sparta Silkroad Map 120 - Exp 20x - Drop 2% - Map 120 Lôi Thần Điện
- Server:Máy Chủ Sparta
- Alpha Test:14/12/1901 (03 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:08/02/2024 (14 h)

Con Đường Tơ Lụa Máy Chủ Sparta mới ra tháng 02 2024 - Map 120 Lôi Thần Điện

Game mới ra tháng 02 2024 mở máy chủ Máy Chủ Sparta vào 14 ngày 08/02/2024

Trang chủ https://sro-sparta.com

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 20x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
29
Con Đường Tơ Lụa Máy Chủ Sparta Silkroad Map 120 - Exp 20x - Drop 2% - Map 120 Lôi Thần Điện
- Server:Máy Chủ Sparta
- Alpha Test:01/01/1970 (08 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:08/02/2024 (14 h)

Con Đường Tơ Lụa Máy Chủ Sparta mới ra tháng 02 2024 - Map 120 Lôi Thần Điện

Game mới ra tháng 02 2024 mở máy chủ Máy Chủ Sparta vào 14 ngày 08/02/2024

Trang chủ https://sro-sparta.com

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 20x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
30
SRO VTC 2NET Silkroad Map 120 - Exp 5x - Drop 10% - 120 free f10 d13
- Server:vtc2net
- Alpha Test:13/05/2023 (18 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:21/05/2023 (18 h)

SRO VTC 2NET mới ra tháng 05 2023 - 120 free f10 d13

Game mới ra tháng 05 2023 mở máy chủ vtc2net vào 18 ngày 21/05/2023

Trang chủ http://srovtc2net.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 5x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
31
Sro Củ Chuối Silkroad Map 120 - Exp 2x - Drop 1% - map 120 D13
- Server:củ chuối
- Alpha Test:16/12/2023 (10 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:23/12/2023 (10 h)

Sro Củ Chuối mới ra tháng 12 2023 - map 120 D13

Game mới ra tháng 12 2023 mở máy chủ củ chuối vào 10 ngày 23/12/2023

Trang chủ https://zalo.me/g/qyopyk847

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 2x - Drop: 1%

Sro Mới Ra
32
Sro Gaming Silkroad Map 120 - Exp 200x - Drop 5% - Map 120 Asian + EU - Free 100% F10
- Server:Sro Gaming
- Alpha Test:17/01/2024 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:21/01/2024 (13 h)

Sro Gaming mới ra tháng 01 2024 - Map 120 Asian + EU - Free 100% F10

Game mới ra tháng 01 2024 mở máy chủ Sro Gaming vào 13 ngày 21/01/2024

Trang chủ http://srogaming.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 200x - Drop: 5%

Sro Mới Ra
33
hoangkimsro.top Silkroad Map 120 - Exp 500x - Drop 10% - open 1ip khi like và chia sẻ bài viết trên trang chủ nhận ngay VK+17.GZ+15 chua lkd 2,4+(vô là chien
- Server:hoangkimsro
- Alpha Test:08/12/2023 (08 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:16/12/2023 (19 h)

hoangkimsro.top mới ra tháng 12 2023 - open 1ip khi like và chia sẻ bài viết trên trang chủ nhận ngay VK+17.GZ+15 chua lkd 2,4+(vô là chien

Game mới ra tháng 12 2023 mở máy chủ hoangkimsro vào 19 ngày 16/12/2023

Trang chủ http://hoangkimsro.top/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 500x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
34
SROTHIENBINH.NET Map 120 China Euro Free 70% Silkroad Map 120 - Exp 200x - Drop 10% - cấp 120 item D13
- Server:Sro Thiên Bình
- Alpha Test:22/08/2022 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:27/08/2022 (13 h)

SROTHIENBINH.NET Map 120 China Euro Free 70% mới ra tháng 08 2022 - cấp 120 item D13

Game mới ra tháng 08 2022 mở máy chủ Sro Thiên Bình vào 13 ngày 27/08/2022

Trang chủ http://srothienbinh.net/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 200x - Drop: 10%

Sro mới ra
35
Sro Đại Hùng Map 120 Only Asian 4 Bảng 420 Master Silkroad Map 120 - Exp 5x - Drop 10% - Map 120 D12 Som Shop Săn D12 Sun Online Nhận Silk
- Server:Đại Hùng
- Alpha Test:05/12/2023 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:15/12/2023 (20 h)

Sro Đại Hùng Map 120 Only Asian 4 Bảng 420 Master mới ra tháng 12 2023 - Map 120 D12 Som Shop Săn D12 Sun Online Nhận Silk

Game mới ra tháng 12 2023 mở máy chủ Đại Hùng vào 20 ngày 15/12/2023

Trang chủ http://srodaihung.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 5x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
36
hoangkimsro.top Silkroad Map 120 - Exp 500x - Drop 10% - SUN d16 ngoai nhieu ngoai hinh dep drop map Jupiter mod 116-120 anh tu fam sun cap cuoi nhe
- Server:hoangkimsrp
- Alpha Test:17/10/2023 (02 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:22/10/2023 (08 h)

hoangkimsro.top mới ra tháng 10 2023 - SUN d16 ngoai nhieu ngoai hinh dep drop map Jupiter mod 116-120 anh tu fam sun cap cuoi nhe

Game mới ra tháng 10 2023 mở máy chủ hoangkimsrp vào 08 ngày 22/10/2023

Trang chủ http://hoangkimsro.top/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 500x - Drop: 10%

Sro Private
37
www.srothongnhat.com.vn Silkroad Map 120 - Exp 200x - Drop 2% - lv120 D10+8 full Blue CS 61% Free F10
- Server:srothongnhat
- Alpha Test:19/11/2023 (09 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:26/11/2023 (13 h)

www.srothongnhat.com.vn mới ra tháng 11 2023 - lv120 D10+8 full Blue CS 61% Free F10

Game mới ra tháng 11 2023 mở máy chủ srothongnhat vào 13 ngày 26/11/2023

Trang chủ http://srothongnhat.com.vn/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 200x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
38
hoangkimsro.top Silkroad Map 120 - Exp 500x - Drop 10% - hoangkimsro.top Map 120 china - eu online nhận silk 1h / 2 silk- Alpha Test 6/11/2023 - Open Beta:20
- Server:hoangkimsro
- Alpha Test:06/11/2023 (07 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:11/11/2023 (20 h)

hoangkimsro.top mới ra tháng 11 2023 - hoangkimsro.top Map 120 china - eu online nhận silk 1h / 2 silk- Alpha Test 6/11/2023 - Open Beta:20

Game mới ra tháng 11 2023 mở máy chủ hoangkimsro vào 20 ngày 11/11/2023

Trang chủ http://hoangkimsro.top/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 500x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
39
Sro Quyết Chiến Silkroad Map 120 - Exp 200x - Drop 10% - Map 120 - Eu & Asi - Free Giftsilk - Drop Gold + trade cao
- Server:Quyết Chiến
- Alpha Test:11/08/2022 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:13/08/2022 (19 h)

Sro Quyết Chiến mới ra tháng 08 2022 - Map 120 - Eu & Asi - Free Giftsilk - Drop Gold + trade cao

Game mới ra tháng 08 2022 mở máy chủ Quyết Chiến vào 19 ngày 13/08/2022

Trang chủ http://sroquyetchien120.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 200x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
40
Sro Thần Long Silkroad Map 120 - Exp 8000x - Drop 40% - Map 120 EU, Asi Free 100% F10, NPC bán bằng GOLD, chỉ farm là có chẳng bao giờ khó
- Server:Srothanlong.com
- Alpha Test:01/10/2023 (18 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:07/10/2023 (18 h)

Sro Thần Long mới ra tháng 10 2023 - Map 120 EU, Asi Free 100% F10, NPC bán bằng GOLD, chỉ farm là có chẳng bao giờ khó

Game mới ra tháng 10 2023 mở máy chủ Srothanlong.com vào 18 ngày 07/10/2023

Trang chủ http://www.srothanlong.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 8000x - Drop: 40%

Sro Mới Ra
41
SRO Linh Miêu Máy Chủ Quốc Tế Silkroad Map 120 - Exp 15x - Drop 5% - Map 120 EU - Asian ( 4 bảng mới lạ )
- Server:Linh Miêu
- Alpha Test:08/10/2023 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:14/10/2023 (00 h)

SRO Linh Miêu Máy Chủ Quốc Tế mới ra tháng 10 2023 - Map 120 EU - Asian ( 4 bảng mới lạ )

Game mới ra tháng 10 2023 mở máy chủ Linh Miêu vào 00 ngày 14/10/2023

Trang chủ Srolinhmieu.com

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 15x - Drop: 5%

Sro Mới Ra
42
Sro Ba Miền Silkroad Map 120 - Exp 100x - Drop 10% - Map 120 - Asi + EU - D13 - Không Khóa Kill Khi Job - Free 100%
- Server:SroBaMien
- Alpha Test:17/09/2023 (17 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:23/09/2023 (19 h)

Sro Ba Miền mới ra tháng 09 2023 - Map 120 - Asi + EU - D13 - Không Khóa Kill Khi Job - Free 100%

Game mới ra tháng 09 2023 mở máy chủ SroBaMien vào 19 ngày 23/09/2023

Trang chủ http://serverbamien.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 100x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
43
SroAnhEm.Net Silkroad Map 120 - Exp 800x - Drop 4% - Cấp 120 - Only Asia - Gost 0s
- Server:SRO ANH EM 120
- Alpha Test:13/08/2023 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:20/08/2023 (13 h)

SroAnhEm.Net mới ra tháng 08 2023 - Cấp 120 - Only Asia - Gost 0s

Game mới ra tháng 08 2023 mở máy chủ SRO ANH EM 120 vào 13 ngày 20/08/2023

Trang chủ http://sroanhem.net/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 800x - Drop: 4%

Sro Mới Ra
44
Sro Thái Sơn Silkroad Map 120 - Exp 150x - Drop 2% - CAP 120 Asia - EU
- Server:máy chủ Thái Sơn
- Alpha Test:03/09/2023 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:09/09/2023 (13 h)

Sro Thái Sơn mới ra tháng 09 2023 - CAP 120 Asia - EU

Game mới ra tháng 09 2023 mở máy chủ máy chủ Thái Sơn vào 13 ngày 09/09/2023

Trang chủ Srothaison.net

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 150x - Drop: 2%

Sro Private
45
Sro Đắc Việt Silkroad Map 120 - Exp 200x - Drop 50% - Đua Top 5Tr VND Online Nhận Silk Event Ngập Mồm
- Server:Đắc Việt
- Alpha Test:05/08/2023 (16 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:12/08/2023 (16 h)

Sro Đắc Việt mới ra tháng 08 2023 - Đua Top 5Tr VND Online Nhận Silk Event Ngập Mồm

Game mới ra tháng 08 2023 mở máy chủ Đắc Việt vào 16 ngày 12/08/2023

Trang chủ http://srodacviet.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 200x - Drop: 50%

Sro Mới Ra
46
Ba Miền Silkroad Map 120 - Exp 100x - Drop 10% - Map 120 - Asi - Online nhận Silk - Free 80%
- Server:Ba Miền
- Alpha Test:19/08/2023 (16 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:26/08/2023 (19 h)

Ba Miền mới ra tháng 08 2023 - Map 120 - Asi - Online nhận Silk - Free 80%

Game mới ra tháng 08 2023 mở máy chủ Ba Miền vào 19 ngày 26/08/2023

Trang chủ http://serverbamien.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 100x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
47
SroAnhEm.Net Silkroad Map 120 - Exp 800x - Drop 4% - Cấp 120 - Only Asia - Gost 0s
- Server:SRO ANH EM 120
- Alpha Test:13/08/2023 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:20/08/2023 (13 h)

SroAnhEm.Net mới ra tháng 08 2023 - Cấp 120 - Only Asia - Gost 0s

Game mới ra tháng 08 2023 mở máy chủ SRO ANH EM 120 vào 13 ngày 20/08/2023

Trang chủ http://sroanhem.net/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 800x - Drop: 4%

Sro Mới Ra
48
Sro Thái Sơn Silkroad Map 120 - Exp 150x - Drop 10% - cap 120, item D13, map Jupiter
- Server:máy chủ Thái Sơn
- Alpha Test:29/07/2023 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:05/08/2023 (19 h)

Sro Thái Sơn mới ra tháng 08 2023 - cap 120, item D13, map Jupiter

Game mới ra tháng 08 2023 mở máy chủ máy chủ Thái Sơn vào 19 ngày 05/08/2023

Trang chủ http://srothaison.net/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 150x - Drop: 10%

Sro Lậu
49
SRO Thanh Long Silkroad Map 120 - Exp 10x - Drop 2% - CAP 120 Only Asia . Free Item F10. 3JOB Full Time
- Server:SRO Thanh Long
- Alpha Test:27/06/2023 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:02/07/2023 (19 h)

SRO Thanh Long mới ra tháng 07 2023 - CAP 120 Only Asia . Free Item F10. 3JOB Full Time

Game mới ra tháng 07 2023 mở máy chủ SRO Thanh Long vào 19 ngày 02/07/2023

Trang chủ https://srothanhlong.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 10x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
50
Sro SaKuRa Silkroad Map 120 - Exp 350x - Drop 2% - SROSAKURA.COM MAP 120 - OPEN 13H 30/07/2023 - Only Asi & Eu - Event Fam Test Đổi Silk OPEN
- Server:SroSaKuRa
- Alpha Test:25/07/2023 (17 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:25/07/2023 (17 h)

Sro SaKuRa mới ra tháng 07 2023 - SROSAKURA.COM MAP 120 - OPEN 13H 30/07/2023 - Only Asi & Eu - Event Fam Test Đổi Silk OPEN

Game mới ra tháng 07 2023 mở máy chủ SroSaKuRa vào 17 ngày 25/07/2023

Trang chủ http://srosakura.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 350x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
51
Sro Liên Minh Silkroad Map 120 - Exp 40x - Drop 5% - Sro Liên Minh - Sro Private - Sro Lậu - Sro Mới Ra - Map 120
- Server:Sro Lien Minh
- Alpha Test:15/07/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:18/07/2021 (13 h)

Sro Liên Minh mới ra tháng 07 2021 - Sro Liên Minh - Sro Private - Sro Lậu - Sro Mới Ra - Map 120

Game mới ra tháng 07 2021 mở máy chủ Sro Lien Minh vào 13 ngày 18/07/2021

Trang chủ http://srolienminh.net/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 40x - Drop: 5%

Sro mới ra
52
Sro-DaiHoang Silkroad Map 120 - Exp 150x - Drop 2% - Cấp 120 Free F10 - Asi vs Eu - Đua Top 5tr VND - OPEN 13H 17/6
- Server:máy chủ SroDaiHoang
- Alpha Test:12/06/2023 (12 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:17/06/2023 (13 h)

Sro-DaiHoang mới ra tháng 06 2023 - Cấp 120 Free F10 - Asi vs Eu - Đua Top 5tr VND - OPEN 13H 17/6

Game mới ra tháng 06 2023 mở máy chủ máy chủ SroDaiHoang vào 13 ngày 17/06/2023

Trang chủ http://srodaihoang.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 150x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
53
Hoàng Gia Sro Silkroad Map 120 - Exp 350x - Drop 2% - Cấp 120 Free F10 - Asi vs Eu - OPEN 13H 16/7/2023
- Server:máy chủ hoanggiasro
- Alpha Test:11/07/2023 (20 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:16/07/2023 (13 h)

Hoàng Gia Sro mới ra tháng 07 2023 - Cấp 120 Free F10 - Asi vs Eu - OPEN 13H 16/7/2023

Game mới ra tháng 07 2023 mở máy chủ máy chủ hoanggiasro vào 13 ngày 16/07/2023

Trang chủ http://hoanggiasro.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 350x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
54
SRO Thanh Long Silkroad Map 120 - Exp 10x - Drop 2% - CAP 120 Only Asia . Free Item F10. 3JOB Full Time
- Server:SRO Thanh Long
- Alpha Test:27/06/2023 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:02/07/2023 (19 h)

SRO Thanh Long mới ra tháng 07 2023 - CAP 120 Only Asia . Free Item F10. 3JOB Full Time

Game mới ra tháng 07 2023 mở máy chủ SRO Thanh Long vào 19 ngày 02/07/2023

Trang chủ http://srothanhlong.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 10x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
55
Sro Sơn Dương Silkroad Map 120 - Exp 200x - Drop 3% - Cấp 120 Asu Eu Free F10
- Server:srosonduong.com
- Alpha Test:14/06/2023 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:24/06/2023 (13 h)

Sro Sơn Dương mới ra tháng 06 2023 - Cấp 120 Asu Eu Free F10

Game mới ra tháng 06 2023 mở máy chủ srosonduong.com vào 13 ngày 24/06/2023

Trang chủ Srosonduong.com

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 200x - Drop: 3%

Sro Private
56
Sro Đắc Việt Silkroad Map 120 - Exp 200x - Drop 50% - Free F10 Online Nhận Silk Chơi Thả Ga
- Server:srodacviet
- Alpha Test:12/04/2023 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:16/04/2023 (13 h)

Sro Đắc Việt mới ra tháng 04 2023 - Free F10 Online Nhận Silk Chơi Thả Ga

Game mới ra tháng 04 2023 mở máy chủ srodacviet vào 13 ngày 16/04/2023

Trang chủ srodacviet.com

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 200x - Drop: 50%

Sro Mới Ra
57
? ?Thông Tin Máy Chủ - SRO Huyết Long - Map 120 Silkroad Map 120 - Exp 100x - Drop 2% - Map 12 Fam LBB
- Server:SRO Huyết Long -
- Alpha Test:09/06/2023 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:18/06/2023 (13 h)

? ?Thông Tin Máy Chủ - SRO Huyết Long - Map 120 mới ra tháng 06 2023 - Map 12 Fam LBB

Game mới ra tháng 06 2023 mở máy chủ SRO Huyết Long - vào 13 ngày 18/06/2023

Trang chủ http://srohuyetlong.com.vn/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 100x - Drop: 2%

Sro Private
58
SroVietNam Silkroad Map 120 - Exp 150x - Drop 50% - Sever Free 100% cày Cuốc Map 120 Không Đua Top !
- Server:Takla Makan
- Alpha Test:26/03/2023 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:01/04/2023 (13 h)

SroVietNam mới ra tháng 04 2023 - Sever Free 100% cày Cuốc Map 120 Không Đua Top !

Game mới ra tháng 04 2023 mở máy chủ Takla Makan vào 13 ngày 01/04/2023

Trang chủ https://srovietnam.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 150x - Drop: 50%

Sro Private
59
SRO AWAY Silkroad Map 120 - Exp 100x - Drop 20% - Map 120 Eu Asi - D13
- Server:Sro Away
- Alpha Test:05/03/2023 (08 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:11/03/2023 (19 h)

SRO AWAY mới ra tháng 03 2023 - Map 120 Eu Asi - D13

Game mới ra tháng 03 2023 mở máy chủ Sro Away vào 19 ngày 11/03/2023

Trang chủ http://sroaway.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 100x - Drop: 20%

Sro Mới Ra
60
Sro Ngư Long Silkroad Map 120 - Exp 150x - Drop 1% - SRO NGƯ LONG - MAP 120 ITEM D13 | Full Time | Không Khóa Skill | Farm SOX
- Server:Sro Ngư Long
- Alpha Test:20/04/2023 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:14/05/2023 (13 h)

Sro Ngư Long mới ra tháng 05 2023 - SRO NGƯ LONG - MAP 120 ITEM D13 | Full Time | Không Khóa Skill | Farm SOX

Game mới ra tháng 05 2023 mở máy chủ Sro Ngư Long vào 13 ngày 14/05/2023

Trang chủ http://srongulong.com

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 150x - Drop: 1%

Sro Mới Ra
61
SRO203 Silkroad Map 120 - Exp 20x - Drop 20% - MAP 120 ASIA - EU PHIÊN BẢN MỚI
- Server:SRO2023
- Alpha Test:13/03/2023 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:19/03/2023 (19 h)

SRO203 mới ra tháng 03 2023 - MAP 120 ASIA - EU PHIÊN BẢN MỚI

Game mới ra tháng 03 2023 mở máy chủ SRO2023 vào 19 ngày 19/03/2023

Trang chủ http://sro2023.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 20x - Drop: 20%

Sro Mới Ra
62
Sro Ngư Long Silkroad Map 120 - Exp 150x - Drop 10% - Map 120, Item D13, Farm Xu, Farm Silk
- Server:Sro Ngư Long
- Alpha Test:20/04/2023 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:29/04/2023 (13 h)

Sro Ngư Long mới ra tháng 04 2023 - Map 120, Item D13, Farm Xu, Farm Silk

Game mới ra tháng 04 2023 mở máy chủ Sro Ngư Long vào 13 ngày 29/04/2023

Trang chủ http://srongulong.com

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 150x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
63
SRO NEW YORK Silkroad Map 120 - Exp 30000x - Drop 40% - 120 free f10 d13
- Server:NewYork
- Alpha Test:11/04/2023 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:15/04/2023 (13 h)

SRO NEW YORK mới ra tháng 04 2023 - 120 free f10 d13

Game mới ra tháng 04 2023 mở máy chủ NewYork vào 13 ngày 15/04/2023

Trang chủ http://sronewyork.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 30000x - Drop: 40%

Sro Mới Ra
64
Srovdc Silkroad Map 120 - Exp 150x - Drop 2% - Hay hấp dẫn chuẩn vdc
- Server:Vsro
- Alpha Test:09/04/2023 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:15/04/2023 (19 h)

Srovdc mới ra tháng 04 2023 - Hay hấp dẫn chuẩn vdc

Game mới ra tháng 04 2023 mở máy chủ Vsro vào 19 ngày 15/04/2023

Trang chủ Srovdc.com

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 150x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
65
Sro Hải Phòng Silkroad Map 120 - Exp 100x - Drop 50% - SROHAIPHONG.NET - D13 - Đồ cuối Sun - ONLINE NHẬN SILK THEO GIỜ FREE SILK GIFT 999.999 MUA F10
- Server:Sro Hai Phong 120
- Alpha Test:08/08/2021 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:15/08/2021 (13 h)

Sro Hải Phòng mới ra tháng 08 2021 - SROHAIPHONG.NET - D13 - Đồ cuối Sun - ONLINE NHẬN SILK THEO GIỜ FREE SILK GIFT 999.999 MUA F10

Game mới ra tháng 08 2021 mở máy chủ Sro Hai Phong 120 vào 13 ngày 15/08/2021

Trang chủ http://srohaiphong.net/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 100x - Drop: 50%

Sro mới ra
66
SRO AE 3 MIỀN - THỜI HOÀNG KIM TRỞ LẠI Silkroad Map 120 - Exp 50x - Drop 2% - D12
- Server:SRO AE 3 MIỀN
- Alpha Test:08/04/2023 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:15/04/2023 (13 h)

SRO AE 3 MIỀN - THỜI HOÀNG KIM TRỞ LẠI mới ra tháng 04 2023 - D12

Game mới ra tháng 04 2023 mở máy chủ SRO AE 3 MIỀN vào 13 ngày 15/04/2023

Trang chủ Http://www.sroae3mien.com

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 50x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
67
Sro Đông Nam Silkroad Map 120 - Exp 200x - Drop 2% - Đông Nam - Khẳng Định Bản Lĩnh Anh Hùng - Map 120 Only Asia (Ghost 0s) SOM, SUN.
- Server:sro dong nam 120
- Alpha Test:26/09/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:02/10/2021 (13 h)

Sro Đông Nam mới ra tháng 10 2021 - Đông Nam - Khẳng Định Bản Lĩnh Anh Hùng - Map 120 Only Asia (Ghost 0s) SOM, SUN.

Game mới ra tháng 10 2021 mở máy chủ sro dong nam 120 vào 13 ngày 02/10/2021

Trang chủ http://srodongnam.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 200x - Drop: 2%

Sro mới ra
68
SRO LONG NHÂN Silkroad Map 120 - Exp 300x - Drop 10% - Cấp độ 120 item d13
- Server:Sro Long Nhân
- Alpha Test:29/03/2023 (23 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:02/04/2023 (00 h)

SRO LONG NHÂN mới ra tháng 04 2023 - Cấp độ 120 item d13

Game mới ra tháng 04 2023 mở máy chủ Sro Long Nhân vào 00 ngày 02/04/2023

Trang chủ https://srolongnhan.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 300x - Drop: 10%

Sro Private
69
Sro Khổng Tử Silkroad Map 120 - Exp 5x - Drop 5% - Map 120 mod LBB & Samakan
- Server:Sro Khổng Tử
- Alpha Test:10/03/2022 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:19/03/2023 (19 h)

Sro Khổng Tử mới ra tháng 03 2023 - Map 120 mod LBB & Samakan

Game mới ra tháng 03 2023 mở máy chủ Sro Khổng Tử vào 19 ngày 19/03/2023

Trang chủ Srokhongtu.com

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 5x - Drop: 5%

Sro Mới Ra
70
Sro Ba Miền Silkroad Map 120 - Exp 50x - Drop 1% - Map 120 - Asi + EU - D13 - Đua Top Nhận TIền Mặt - Thu Hồi Silk = Giá Nạp
- Server:Ba Miền
- Alpha Test:26/02/2023 (08 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:04/03/2023 (13 h)

Sro Ba Miền mới ra tháng 03 2023 - Map 120 - Asi + EU - D13 - Đua Top Nhận TIền Mặt - Thu Hồi Silk = Giá Nạp

Game mới ra tháng 03 2023 mở máy chủ Ba Miền vào 13 ngày 04/03/2023

Trang chủ srobamien.com

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 50x - Drop: 1%

Sro Mới Ra
71
Sro Liên Minh Silkroad Map 120 - Exp 30x - Drop 5% - Cap 120 Đồ D13 với sự kết hợp giữa 2 server Sro Kim Ngưu + Sro Đam Mê
- Server:Liên Minh
- Alpha Test:18/01/2023 (18 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:31/01/2023 (19 h)

Sro Liên Minh mới ra tháng 01 2023 - Cap 120 Đồ D13 với sự kết hợp giữa 2 server Sro Kim Ngưu + Sro Đam Mê

Game mới ra tháng 01 2023 mở máy chủ Liên Minh vào 19 ngày 31/01/2023

Trang chủ http://srolienminh.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 30x - Drop: 5%

Sro Mới Ra
72
SroVietNam Silkroad Map 120 - Exp 250x - Drop 10% - SROVIETNAM.COM MAP 120 EU+CH GHOST 0S -JOB 10S- KHÔNG GIỚI HẠNG GIẢI TOP 5TR OPEN 13H NGÀY 05/03/202
- Server:Takla Makan
- Alpha Test:01/03/2023 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:05/03/2023 (13 h)

SroVietNam mới ra tháng 03 2023 - SROVIETNAM.COM MAP 120 EU+CH GHOST 0S -JOB 10S- KHÔNG GIỚI HẠNG GIẢI TOP 5TR OPEN 13H NGÀY 05/03/202

Game mới ra tháng 03 2023 mở máy chủ Takla Makan vào 13 ngày 05/03/2023

Trang chủ http://srovietnam.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 250x - Drop: 10%

Sro Lậu
73
SROTHIENBINH.NET MAP 120 FREE SILK F10 Silkroad Map 120 - Exp 200x - Drop 10% - cấp 120 item D13
- Server:Sro Thiên Bình
- Alpha Test:22/08/2022 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:27/08/2022 (13 h)

SROTHIENBINH.NET MAP 120 FREE SILK F10 mới ra tháng 08 2022 - cấp 120 item D13

Game mới ra tháng 08 2022 mở máy chủ Sro Thiên Bình vào 13 ngày 27/08/2022

Trang chủ http://srothienbinh.net/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 200x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
74
Sro Liên Minh Silkroad Map 120 - Exp 30x - Drop 5% - Cap 120 Đồ D13 với sự kết hợp giữa 2 server Sro Kim Ngưu + Sro Đam Mê
- Server:Liên Minh
- Alpha Test:18/01/2023 (18 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:31/01/2023 (19 h)

Sro Liên Minh mới ra tháng 01 2023 - Cap 120 Đồ D13 với sự kết hợp giữa 2 server Sro Kim Ngưu + Sro Đam Mê

Game mới ra tháng 01 2023 mở máy chủ Liên Minh vào 19 ngày 31/01/2023

Trang chủ https://srolienminh.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 30x - Drop: 5%

Sro Mới Ra
75
SRO AE - Huyền Thoại Trở Lại - Kết Nối Đam Mê Silkroad Map 120 - Exp 500x - Drop 1% - Map 120 - Only Asian
- Server:SRO AE
- Alpha Test:01/01/1970 (08 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:01/02/2023 (19 h)

SRO AE - Huyền Thoại Trở Lại - Kết Nối Đam Mê mới ra tháng 02 2023 - Map 120 - Only Asian

Game mới ra tháng 02 2023 mở máy chủ SRO AE vào 19 ngày 01/02/2023

Trang chủ http://www.sroae.com.vn

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 500x - Drop: 1%

Sro Mới Ra
76
Sro Khai Thiên Silkroad Map 120 - Exp 300x - Drop 10% - 120 PVP asia - EU
- Server:Máy chủ khai thiên
- Alpha Test:02/11/2021 (10 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:06/11/2021 (10 h)

Sro Khai Thiên mới ra tháng 11 2021 - 120 PVP asia - EU

Game mới ra tháng 11 2021 mở máy chủ Máy chủ khai thiên vào 10 ngày 06/11/2021

Trang chủ https://srokhaithien.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 300x - Drop: 10%

Sro mới ra
77
SRO PHÁ THIÊN Silkroad Map 120 - Exp 100x - Drop 50% - MAP 120 D13 SUN ĐUA TOP 10TR VND EVENT ALPHATEST KIẾM SILK NGẬP MỒM
- Server:Máy chủ Phá Thiên
- Alpha Test:06/04/2022 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:10/04/2022 (13 h)

SRO PHÁ THIÊN mới ra tháng 04 2022 - MAP 120 D13 SUN ĐUA TOP 10TR VND EVENT ALPHATEST KIẾM SILK NGẬP MỒM

Game mới ra tháng 04 2022 mở máy chủ Máy chủ Phá Thiên vào 13 ngày 10/04/2022

Trang chủ http://srophathien.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 100x - Drop: 50%

Sro mới ra
78
SRO AWAY Silkroad Map 120 - Exp 100x - Drop 20% - Map 120 Eu Asi - D13
- Server:Sro Away
- Alpha Test:30/05/2022 (08 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:05/06/2022 (13 h)

SRO AWAY mới ra tháng 06 2022 - Map 120 Eu Asi - D13

Game mới ra tháng 06 2022 mở máy chủ Sro Away vào 13 ngày 05/06/2022

Trang chủ http://sroaway.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 100x - Drop: 20%

Sro Private
79
Sro Tiểu Quỷ Silkroad Map 120 - Exp 59x - Drop 1% - Item Sun D13
- Server:Sro Tiểu Quỷ
- Alpha Test:23/12/2022 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:01/01/2023 (19 h)

Sro Tiểu Quỷ mới ra tháng 01 2023 - Item Sun D13

Game mới ra tháng 01 2023 mở máy chủ Sro Tiểu Quỷ vào 19 ngày 01/01/2023

Trang chủ Http://www.srotieuquy.net

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 59x - Drop: 1%

Sro Private
80
VSRO 120 Silkroad Map 120 - Exp 100x - Drop 5% - Map 120 D13 EU ASI Free SILK 100%
- Server:VSRO
- Alpha Test:15/12/2022 (18 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:18/12/2022 (13 h)

VSRO 120 mới ra tháng 12 2022 - Map 120 D13 EU ASI Free SILK 100%

Game mới ra tháng 12 2022 mở máy chủ VSRO vào 13 ngày 18/12/2022

Trang chủ http://vsro120.online/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 100x - Drop: 5%

Sro Mới Ra
81
Ngoa long sro Silkroad Map 120 - Exp 39x - Drop 2% - Item Sun D13
- Server: Ngọa Long
- Alpha Test:05/12/2022 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:16/12/2022 (19 h)

Ngoa long sro mới ra tháng 12 2022 - Item Sun D13

Game mới ra tháng 12 2022 mở máy chủ Ngọa Long vào 19 ngày 16/12/2022

Trang chủ Http://www.ngoalongsro.com

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 39x - Drop: 2%

Sro Private
82
Sro Đông Hải Silkroad Map 120 - Exp 300x - Drop 30% - Map 120 EU - Asia
- Server:Đông Hải
- Alpha Test:05/12/2022 (10 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:10/12/2022 (13 h)

Sro Đông Hải mới ra tháng 12 2022 - Map 120 EU - Asia

Game mới ra tháng 12 2022 mở máy chủ Đông Hải vào 13 ngày 10/12/2022

Trang chủ http://srodonghai.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 300x - Drop: 30%

Sro Mới Ra
83
Silkroad Silkroad Map 120 - Exp 100x - Drop 10% - Item Sun D13
- Server:SilkRoad Ngọa Long
- Alpha Test:16/08/2022 (22 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:26/08/2022 (20 h)

Silkroad mới ra tháng 08 2022 - Item Sun D13

Game mới ra tháng 08 2022 mở máy chủ SilkRoad Ngọa Long vào 20 ngày 26/08/2022

Trang chủ http://ngoalongsro.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 100x - Drop: 10%

Sro Private
84
Sro Tranh Đấu Silkroad Map 120 - Exp 50x - Drop 50% - Free HP MP Búa Sửa Chữa Đua Top 10Tr VND
- Server:Máy Chủ Tranh Đấu
- Alpha Test:04/11/2022 (17 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:13/11/2022 (13 h)

Sro Tranh Đấu mới ra tháng 11 2022 - Free HP MP Búa Sửa Chữa Đua Top 10Tr VND

Game mới ra tháng 11 2022 mở máy chủ Máy Chủ Tranh Đấu vào 13 ngày 13/11/2022

Trang chủ http://srotranhdau.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 50x - Drop: 50%

Sro Mới Ra

Sro Kim Hỏa - Map 120 mới ra tháng 06 2022 - Asi & EU, cân bằng, nhiều tính năng mới lạ, Fam, mix đồ, Job, PVP, D13, Ngoại hình, hiệu ứng đẹp.

Game mới ra tháng 06 2022 mở máy chủ Sro Kim Hỏa vào 15 ngày 18/06/2022

Trang chủ http://srokimhoa.com

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 300x - Drop: 10%

Sro Private
86
Sro Ba Miền Silkroad Map 120 - Exp 1000x - Drop 100% - Map 120 - EU & Asi - Free 100%
- Server:Ba Mièn
- Alpha Test:01/11/2022 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:05/11/2022 (18 h)

Sro Ba Miền mới ra tháng 11 2022 - Map 120 - EU & Asi - Free 100%

Game mới ra tháng 11 2022 mở máy chủ Ba Mièn vào 18 ngày 05/11/2022

Trang chủ http://srobamien.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 1000x - Drop: 100%

Sro Mới Ra
87
Sro Thanh Long Silkroad Map 120 - Exp 150x - Drop 10% - Sro Thanh Long - Máp 120 OnlyAsia Nơi Anh Hùng Hội Tụ.!
- Server:sro thanh long
- Alpha Test:11/07/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:18/07/2021 (13 h)

Sro Thanh Long mới ra tháng 07 2021 - Sro Thanh Long - Máp 120 OnlyAsia Nơi Anh Hùng Hội Tụ.!

Game mới ra tháng 07 2021 mở máy chủ sro thanh long vào 13 ngày 18/07/2021

Trang chủ http://srothanhlong.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 150x - Drop: 10%

Sro mới ra
88
Sro Long Phụng Silkroad Map 120 - Exp 300x - Drop 5% - Map 120 D13 EU ASI Free F10 999999 GitfSilk
- Server:Long Phụng
- Alpha Test:17/10/2022 (09 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:22/10/2022 (13 h)

Sro Long Phụng mới ra tháng 10 2022 - Map 120 D13 EU ASI Free F10 999999 GitfSilk

Game mới ra tháng 10 2022 mở máy chủ Long Phụng vào 13 ngày 22/10/2022

Trang chủ http://srolongphung.net/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 300x - Drop: 5%

Sro Private
89
SRO HUYẾT LONG Silkroad Map 120 - Exp 200x - Drop 2% - Đẳng Cấp Mãi Mãi - Kết Nối Đam Mê - MAP 120 D13 ASI-EU - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra
- Server:huyet long sro
- Alpha Test:07/06/2021 (01 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:12/06/2021 (13 h)

SRO HUYẾT LONG mới ra tháng 06 2021 - Đẳng Cấp Mãi Mãi - Kết Nối Đam Mê - MAP 120 D13 ASI-EU - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 06 2021 mở máy chủ huyet long sro vào 13 ngày 12/06/2021

Trang chủ http://srohuyetlong.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 200x - Drop: 2%

Sro mới ra
SRO3GA.NET – MAP 150 EU ASIAN Cài Đặt Dev Sro Private, Silkroad Online 	Quảng Cáo Vui Lòng Liên Hệ
Zalo
Hotline