SRO BẤT TỬ

SRO- Sparta Nhận Cài Đặt Máy Chủ Sro - Sơn Nguyễn
Silkroad Online, Vin Sro, Cap 100, Only Asia Sro Kim Long SRO BÁ VƯƠNG MAP 150 Sro Huỷ Diệt
SRO BẤT TỬ
SRO BẤT TỬ

Trang chủ: http://srobattu.vn/

Gruop/Diễn Đàn: https://www.facebook.com/groups/1179044822832014

Phiên bản: Silkroad Map 100 - Máy chủ: Máy chủ Bất Tử

Loại Game: Exp: 10x - Drop: 2%

Alpha Test: 17/06/2022 (07h) - Open Beta: 26/06/2022 (07h)

Ngày đăng: 14/05/2022 05:35 PM

  http://srobattu.vn/

  Group :

  https://www.facebook.com/groups/1179044822832014

  Thông tin sever

  MAP 100 ASI+EU

  AlphaTest 19h00' 16/06/2022

  OpenBeta 19h00' 26/06/2022

  • 4 Buff học viện = 100K

  • Chân chạy 150%= 100K

  • Freee silk 100%

  • Ghost: 0s

  • Max cấp: 100

  • Masterly: 300

  • Item cuối D10 A3

  • Khóa skill Tàng hình , Ẩn thân

  • Khóa skill Thần cơ lãnh vực, Thần pháp lãnh vực, Thần thú lãnh vực , Thuật bối tứ thiên khi JOP, CTC

  • Căn chỉnh phù hợp dame của EU và Asi

  • Giới hạn 8acc/1PC ; 2 Acc JOP, CTC

  • Khóa Buôn đêm từ 0h-7h

  • Out 1s mất hàng

  • EXP x10

  • Drop , Drop gold x1

  • Level 1 di chuyển toàn bản đồ

  • Sun D7, D8 hỗ trợ tân thủ tại NPC Tạp hóa tổng hợp thành Đôn Hoàng , mua xong anh em dịch chuyển là có blue

  • Hệ thống Event mới mẻ phong phú

  • Hệ thống thời trang, pét độc lạ

  • Gỉa kim thuật: Nasrun Max+10 Tỉ lệ 100% kèm bmm lv1

  • Tỷ lệ mix đồ:

  • 1>3 99%

  • 3>5 56%

  • 5>6 32%

  • 6>7 10%

  • 7>8 5%

  • 8> Trở lên Random

  THÔNG TIN HỖ TRỢ OPENBETA:

  • Sét D5 Max blue+8 Vũ Khí +10

  • 100 DC / DCN

  • Bán shop sét D7, D8 Tại NPC Tạp hóa tổng hợp Đôn Hoàng

  • 50000000 Điểm kỹ năng

  • 2000 HP/ 2000 MP 820

  • 10000 Tên Asi/EU

  Cài Đặt Dev Sro Private, Silkroad Online 	Quảng Cáo Vui Lòng Liên Hệ