SRO BẤT TỬ

SRO- Sparta Nhận Cài Đặt Máy Chủ Sro - Sơn Nguyễn
Silkroad Online, Vin Sro, Cap 100, Only Asia Sro Kim Long SRO BÁ VƯƠNG MAP 150 Chiến Binh SRO ANH HÙNG
SRO BẤT TỬ
SRO BẤT TỬ

Trang chủ: http://srobattu.vn/

Gruop/Diễn Đàn: https://www.facebook.com/groups/1179044822832014

Phiên bản: Silkroad Map 100 - Máy chủ: máy chủ Bất Tử

Loại Game: Exp: 10x - Drop: 2%

Alpha Test: 16/06/2022 (07h) - Open Beta: 26/06/2022 (07h)

Ngày đăng: 18/06/2022 01:10 PM

  http://srobattu.vn/

  Group :

  https://www.facebook.com/groups/1179044822832014

  Thông tin sever

  MAP 100 ASI+EU

  AlphaTest 19h00' 16/06/2022

  OpenBeta 19h00' 26/06/2022

  • 4 Buff học viện = 100K

  • Chân chạy 150%= 100K

  • Freee silk 100%

  • Ghost: 0s

  • Max cấp: 100

  • Masterly: 300

  • Item cuối D10 A3

  • Khóa skill Tàng hình , Ẩn thân

  • Khóa skill Thần cơ lãnh vực, Thần pháp lãnh vực, Thần thú lãnh vực , Thuật bối tứ thiên khi JOP, CTC

  • Căn chỉnh phù hợp dame của EU và Asi

  • Giới hạn 8acc/1PC ; 2 Acc JOP, CTC

  • Khóa Buôn đêm từ 0h-7h

  • Out 1s mất hàng

  • EXP x10

  • Drop , Drop gold x1

  • Level 1 di chuyển toàn bản đồ

  • Sun D7, D8 hỗ trợ tân thủ tại NPC Tạp hóa tổng hợp thành Đôn Hoàng , mua xong anh em dịch chuyển là có blue

  • Hệ thống Event mới mẻ phong phú

  • Hệ thống thời trang, pét độc lạ

  • Gỉa kim thuật: Nasrun Max+10 Tỉ lệ 100% kèm bmm lv1

  • Tỷ lệ mix đồ:

  • 1>3 99%

  • 3>5 56%

  • 5>6 32%

  • 6>7 10%

  • 7>8 5%

  • 8> Trở lên Random

  THÔNG TIN HỖ TRỢ OPENBETA:

  • Sét D5 Max blue+8 Vũ Khí +10

  • 100 DC / DCN

  • Bán shop sét D7, D8 Tại NPC Tạp hóa tổng hợp Đôn Hoàng

  • 50000000 Điểm kỹ năng

  • 2000 HP/ 2000 MP 820

  • 10000 Tên Asi/EU

  Cài Đặt Dev Sro Private, Silkroad Online 	Quảng Cáo Vui Lòng Liên Hệ