Sro Miễn Phí 100%

SRO- Sparta Nhận Cài Đặt Máy Chủ Sro - Sơn Nguyễn
Silkroad Online, Vin Sro, Cap 100, Only Asia Sro Kim Long SRO BÁ VƯƠNG MAP 150 Sro Huỷ Diệt
Sro Miễn Phí 100%
  Sro Miễn Phí 100%

Trang chủ: http://sromienphi.com/

Gruop/Diễn Đàn: https://www.facebook.com/groups/2949295578663771

Phiên bản: Silkroad Map 100 - Máy chủ: Sro Miễn Phí

Loại Game: Exp: 10x - Drop: 10%

Alpha Test: 11/01/2022 (12h) - Open Beta: 15/01/2022 (01h)

Ngày đăng: 12/01/2022 12:46 PM

  [img]https://i.imgur.com/ZViF6qm.jpg[/img]

  Siêu Phẩm Làng Sro Private Miễn Phí 100%
  KHÔNG NẠP - CÀY CUỐC LÀ CHÍNH - Free Silk 999.999.999

  ?Map 100 - Only Asian - Ghost 10s ?
  ?Trang chủ : sromienphi.com
  ? IP SV: 222.255.214.247 Port 15779
  ? Item : SOM D10
  ?Rate EXP x10
  ?Rate Drop/Item/Gold : x2
  ►? Số Điện Thoại Admin :0968.58.58.99 - Sro Miễn Phí
  ►✅ Alphatest - 00h00 11/01/2022
  ►✅ OpenBeta - 13h00 15/01/2022
  Giải Thưởng Đua Top
  ?️Top 1 : Nasun + 10 , 1 Set Thời Trang Duy Nhất 1 Kim Long Kỳ + Pét 2 Chiến Đấu
  ?️Top 2 : Nasun + 8 , 1 Kim Long Kỳ + Pét 2 Chiến Đấu
  ?Top 3 : Nasun + 5 , Kim Long Kỳ + Pét 2 Chiến Đấu
  ?Top 4 -> 10 Nasun + 3 + 1 Kim Long Kỳ
  ?Mỗi IP 1 Giải
  ✅ Giờ chơi : 5h xanh 1h vàng , Reset Time tại Web, Có Bug 18h
  ✅ Gioi hạn 10acc/PC , 10acc/IP , 2acc Job/PC Nghiêm cấm Fake IP , Fake Mac
  ✅ GKT max + 10 Ăn 2+ = 12 : Tỷ lệ : +1-> 4 100% 5 -> 7 30% +8 >> Random
  ✅ Nasun + 10 max , Tỷ lệ : 1 -> 5 100% . +5 > 6 10% . 6 -> 10 Random
  Gacha Cấp 8 Sun + Cấp 9 Sos,Som 
  ( Vé May Mắn NPC Giữa thành Dôn Hoàng )
  LKD Drop Mob lv 80
  Mob Lăng Mộ chuyển sang map Samakan
  ✅ Buôn 3 thành Trường An - Đôn Hoàng - Hòa Điền . Lv 60 Cưỡi TêTê
  ✅ Hàng đặc biệt bán duy nhất ở Di Chỉ Niya 19h30' Hàng Ngày
  ? Hỗ trợ Open
  • 1 X2 Hảo Hạng
  • 1 Nasun
  • 50 Dịch Chuyển Ngược
  • 50 Dịch chuyển tức thời
  • 10 Sát Thương/ Hấp Thụ 20%
  • 10 Chân chạy 100%
  • 10.000 Tên
  • 5000 HP + MP
  • Pet nhặt đồ 30 ngày .
  • Set D1 +5 Sun Chi so 100% Full Blue 
  ( Shop NPC bán đồ Cấp 1 - Cấp 7 Sun Full Blue )

  Cài Đặt Dev Sro Private, Silkroad Online 	Quảng Cáo Vui Lòng Liên Hệ