Sro Quý Tộc Free 100% (Không Thu Phí)

SRO- Sparta Nhận Cài Đặt Máy Chủ Sro - Sơn Nguyễn
Silkroad Online, Vin Sro, Cap 100, Only Asia Sro Kim Long SRO BÁ VƯƠNG MAP 150 Chiến Binh SRO ANH HÙNG
Sro Quý Tộc Free 100% (Không Thu Phí)
Sro Quý Tộc Free 100% (Không Thu Phí)

Trang chủ: http://sroquytoc.com/

Gruop/Diễn Đàn: https://www.facebook.com/groups/sroquytoc

Phiên bản: Silkroad Map 100 - Máy chủ: Quý Tộc

Loại Game: Exp: 15x - Drop: 5%

Alpha Test: 09/10/2022 (07h) - Open Beta: 15/10/2022 (01h)

Ngày đăng: 09/10/2022 01:22 AM
  THÔNG TIN SERVER  THÔNG TIN MÁY CHỦ:
  - Max cap: 100 / Class: Only Asia
  - Skill: 100 / Master (điểm tuyệt kỹ): 300
  - Ghost Skill: 15 giây / Item trang bị: Max A3 D10
  - Rate tỉ lệ: Exp X15 / Drop X5 / Gold X1 / Trade X4(vốn)
  - Giới hạn: 5 acc/pc, 5 acc/ip, Jod 2 acc/pc , CTC 2acc/pc, PK lv 50
  - Time: 5 giờ xanh /1 giờ vàng, Khóa reset time trong thời gian đua top.
  - thưởng Online: Nhận 100 Silk / khi online 1 giờ (Yêu cầu Lv 50 Trở Lên)
  - Hiệu ứng VK: mặc định (Chuẩn VDC) riêng A1 A2 A3 D10 hiệu ứng danh dự của VDC
  - Hệ Thống Gacha: Max D8 tỉ lệ 50%,D1-7 tỉ lệ 80%
  - Drop D10 cấp độ Mob: A1 D10 Mob 90>93, A2 D10 Mob 94-97, Sos D10 Mob 91-94, A3 D10 Mob 98-100
  - LKD Đặt Biệt: Chỉ Tách/say được LKD 2+ D9 trở xuống , D10 trở lên bán tại NPC
  - Delay: Hoá Chaos khi Job 7p, DCN khi Job 25s
  - Trade: Thồ Hàng F10 Yêu Cầu LV 85 - 95 / khóa Trade từ 00h00-8h00/ bảo vệ hàng 1* ngày 2 chuyến
  - Buôn 3 thành: Trường An - Đôn Hoàn - Hoà Điền (Hàng Đặt Biệt Sơn Tặc Trại 19h00-19h30 hàng ngày)
  - Item vứt shop: Item từ D6 trở xuống Bán Shop 1 vàng
  - Giới hạn cấp độ map: Đôn hoàn yêu cầu cấp 10, Hòa Điền yêu cầu cấp 20, Lạc Khắc Sơn yêu cầu cấp 30, Samaka yêu cầu cấp 70
  - Thay đổi: Quái B1-4 Triễn Ra Map Samaka
  - Map Khóa: Máp Đôn Hoàng thạch động
  - SHOP NPC: Các Item Bán bằng huy chương là item để trưng bày không thể mua được hoặc chưa mở bán
  - Tính Năng Mới: Hệ Thống Menu Tiện Ích
  - Hệ Thống Boss: Boss Công Thành Lv 100 (Tỉ lệ drop A3 cao)
  - Hệ Thống Event: Mới Mẽ / Đa dạng / phong phú
  - Hệ Thống Tích Hợp: Tự dùng búa sửa chữa khi đồ hổng/ Thông báo Job/ Thông Báo Mix Đồ từ +7
  - Hệ Thống Anti: Chống bug time 18h không bảo trì/ Chống kích Điểm/ Chống DDos/ Chống bug pill/ Chống Out 1s/ Chống Bug Mns(vòng băng)
  - Cần Biết Khi Đi Job: Out game khi đang job trong thành không mất ngoài thành sẽ mất hàng(kể cả out 60s - Liên Hệ Page trong trường hợp mạng kém GM sẽ hỗ trợ vốn hàng)
  - Giả Kim Thuật:Nasrun max +8 ,Trang Bị GZ VK Giới Hạn +10(Chưa LKD đặt biệt)
  - Tỉ Lệ Mix + Item và Nasrun: tỉ lệ Của Bột May Mắn Chưa Tính Các Yếu Tố như (tỉ lệ gốc của LKD,Đá May Mắn , Thời Trang, x2hh...)
  - Rate Item D10: +0>1 99%, +1>2 70%, +2>3 50%, +3>4 30%, +4>5 20%, +5>6 10%,+6>7 3%, +7>8 1%, +9 >> random
  - Rate Item D09: +0>1 99%, +1>2 75%, +2>3 55%, +3>4 35%, +4>5 25%, +5>6 15%,+6>7 6%, +7>8 3%, +9 >> random
  - Rate Item D2-8: +0>1 99%, +1>2 80%, +2>3 60%, +3>4 40%, +4>5 30%, +5>6 20%,+6>7 10%, +7>8 5%, +9 >> random
  - Rate Nasrun D1: 0>1 80% ,1>2 60% ,2>3 40% ,3>4 20%, 4>5 5% , 5>6 2% , 6>7 1%, 7>8 0.5%

  ════════════════════════════════
  THÔNG TIN HỖ TRỢ OPEN: Khởi Tạo nhân vật lv 1

  1 Tay vàng,1 tay bạc
  SET Som D6 +5 Full Blue
  1 PÉT NHẶT ĐỒ
  40 Dịch chuyển ngược
  4000 HP MP
  Song Khuê Kỳ
  ════════════════════════════════

  Cài Đặt Dev Sro Private, Silkroad Online 	Quảng Cáo Vui Lòng Liên Hệ