Sro Thiên Đế

SRO THIÊN HOẢ Nhận Cài Đặt Máy Chủ Sro - Sơn Nguyễn
Silkroad Online, Vin Sro, Cap 100, Only Asia Sro Kim Long Sro Thiên Bình SRO THIÊN HOẢ - MAP 100 - ONLY ASIA SRO BÁ VƯƠNG MAP 150
Sro Thiên Đế
Sro Thiên Đế

Trang chủ: http://srothiende.net/

Gruop/Diễn Đàn: https://www.facebook.com/groups/srothiende.net

Phiên bản: Silkroad Map 100 - Máy chủ: srothiende

Loại Game: Exp: 5x - Drop: 2%

Alpha Test: 06/08/2021 (12h) - Open Beta: 08/08/2021 (01h)

Ngày đăng: 06/08/2021 09:16 AM

  Chào Mừng Bạn Đến Với SROTHIENDE.NET MAP 100 -


  SROTHIENDE.NET ONLINE NHẬN SILK THEO GIỜ MAP 100 ONLY ASI CHUẨN VCD

  SROTHIENDE.NET - D10 - Đồ cuối Sun

   

  OPEN BETA - 13h - 08/08/2021

  6H Xanh 1H Cam

  IP : 103.200.23.179 Port : 15779


  Fam lever 1- 50 LBB // 50-70 LKS // 70-100 SaMaKhan:
  Fam D9 MOD 73-87 LKS:
  Fam D10 MOD 88-99 SaMaKhan:
  JOB 3 Thành DH-HD-TA (1 Điểm Hàng Đặc Biệt Vào Lúc 20h -21h Hằng Ngày Tại Di Chỉ):
  (Lever 20 Mới Đăng Ký Job Và Lever 80 lên Được Thú Đi Buôn F10):
  BUFF Học Viện Tự Động Rest Vào 18h00 -00h00 Hằng Ngày:
  BMM Thường 1-3 100% /4->> Random Max 12 Chua LKD:
  Tỉ Lệ Mix Nasun Max + 6 : (1-3 100% Yêu Cầu BMM Cấp 1):
  Khóa Trade 00h - 8h:
  Giới Hạn : 5Ac/PC – JOB 2Ac/PC (Có Chức Năng BSC):

  GIẢI THƯỞNG ĐUA TOP

  TOP 1 : 3TR VND + Tile Top ( 1 nửa VND quy ra silk Ko khuyến mại ):
  TOP 2 : 2TR VND + Tile Top ( 1 nửa VND quy ra silk Ko khuyến mại ):
  TOP 3 : 1TR VND + Tile Top ( 1 nửa VND quy ra silk Ko khuyến mại ):
  TOP 4 – 10 : Khuyến Khích 2000 Silk:
  (Lưu ý 1 : Mỗi ip chỉ dc nhận 1 giải phát hiện gian lận nhận 2 giải tịch thu + blook):
  (Lưu ý 2: Nghiêm Cấm Mọi Hành Vi Đua Top Bug Masster Vướt Cấp Phát Hiện Loại Thẳng Top Nếu Tính Đua Top:

  HỔ TRỢ TÂN THỦ

  Khởi Tạo Nhân Vật Lever 1:
  Sét D5 SUN + 5 Full:
  50m Điểm Sp + 10 Chân Chạy 100%:
  2000 HP/MP + 100 DCN/TH:
  Pét Nhặt Đồ 3 Ngày:
  Chú ý : Cấm Log Tools Phần Mềm Thứ 3 Dưới Mọi Hình Thức - Cấm Sử Dụng Bot Đi Theo JOB Trade.CTC.Event - Cấm Log No JOB quá 2 ác Kick Gold Phát Hiện Tịch Thu /Blook cảnh cáo 3 ngày:


   

  SRO- Sparta Cài Đặt Dev Sro Private, Silkroad Online 	Quảng Cáo Vui Lòng Liên Hệ