SRO SPARTA Thẻ Siêu Tốc - Đổi Thẻ Cào Auto - Uy tín Chất Lượng
Silkroad Online, Vin Sro, Cap 100, Only Asia SRO MA VƯƠNG MAP 150 | Sromoira.info Sro Kim Long Sro Good
Danh sách game mới ra hôm nay
Vip Sro
Alpha Test: 05/10/2023 (18 h)
Alpha Test: 05/10 (18 h)
Open Beta: 15/10/2023 (13 h)
Open Beta: 15/10 (13 h)

Máy Chủ Quốc Tế Vin Sro mới ra tháng 10 2023 - Map 100 - Only Asia - Không Ghost - Chuẩn Nguyên Bản

Game mới ra tháng 10 2023 mở máy chủ Vin Sro vào 13 ngày 15/10/2023

Trang chủ https://vinsro.online/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
Vip Sro
Alpha Test: 01/08/2023 (14 h)
Alpha Test: 01/08 (14 h)
Open Beta: 19/08/2023 (13 h)
Open Beta: 19/08 (13 h)

SROMAVUONG mới ra tháng 08 2023 - 150 - D20 - FAM FREE SILK , BOX SON , SOM , Q NGÀY .....

Game mới ra tháng 08 2023 mở máy chủ MaVuong150 vào 13 ngày 19/08/2023

Trang chủ http://sromavuong.net/

Phiên bản: Silkroad Map 150

Exp: 100x - Drop: 50%

Sro Private
Vip Sro
Alpha Test: 23/10/2023 (10 h)
Alpha Test: 23/10 (10 h)
Open Beta: 28/10/2023 (20 h)
Open Beta: 28/10 (20 h)

Sro-Good.Pro Map 120 Only Asia Sắp Open Free 70% mới ra tháng 10 2023 - Cấp 120 Item D13 Ngoại Hình Mới FREE 70%

Game mới ra tháng 10 2023 mở máy chủ Máy Chủ Quốc Tế Good vào 20 ngày 28/10/2023

Trang chủ https://sro-good.pro/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 200x - Drop: 20%

Sro Mới Ra
Vip Sro
Alpha Test: 04/08/2023 (14 h)
Alpha Test: 04/08 (14 h)
Open Beta: 24/09/2023 (14 h)
Open Beta: 24/09 (14 h)

SRO KIM LONG mới ra tháng 09 2023 - FREE GIÁP ZING VŨ KHÍ NASUN VIP . A-Z

Game mới ra tháng 09 2023 mở máy chủ KIM LONG 140 MIỄN PHÍ FREE GIÁP ZING VK vào 14 ngày 24/09/2023

Trang chủ http://kimlongsro.com

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 999x - Drop: 999%

Sro Mới Ra
Vip Sro
Alpha Test: 25/09/2023 (20 h)
Alpha Test: 25/09 (20 h)
Open Beta: 01/10/2023 (11 h)
Open Beta: 01/10 (11 h)

Sparta Silkroad mới ra tháng 10 2023 - Map 110 EU+Asia, Ghost 0s, SON B

Game mới ra tháng 10 2023 mở máy chủ Máy Chủ Sparta vào 11 ngày 01/10/2023

Trang chủ https://sro-sparta.com

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 20x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
Danh sách game mới ra miễn phí hôm nay
6
SRO THIÊN BÌNH Exp 350x - Drop 10% - Cấp 160 Item D18 Ngoại Hình Mới Độc Quyền
- Server:Máy Chủ Thiên Bình
- Alpha Test:13/02/2023 (12 h)
- Phiên bản:
- Open Beta:19/02/2023 (13 h)

SRO THIÊN BÌNH mới ra tháng 02 2023 - Cấp 160 Item D18 Ngoại Hình Mới Độc Quyền

Game mới ra tháng 02 2023 mở máy chủ Máy Chủ Thiên Bình vào 13 ngày 19/02/2023

Trang chủ http://srothienbinh.net/

Phiên bản:

Exp: 350x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
7
Máy Chủ Quốc Tế Vin Sro Silkroad Map 100 - Exp 5x - Drop 3% - Map 100 - Only Asia - Không Ghost - Chuẩn Nguyên Bản
- Server:Vin Sro
- Alpha Test:05/10/2023 (18 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:15/10/2023 (13 h)

Máy Chủ Quốc Tế Vin Sro mới ra tháng 10 2023 - Map 100 - Only Asia - Không Ghost - Chuẩn Nguyên Bản

Game mới ra tháng 10 2023 mở máy chủ Vin Sro vào 13 ngày 15/10/2023

Trang chủ https://vinsro.online/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 3%

Sro Mới Ra
8
Sro-Good.Pro Map 120 Only Asia Sắp Open Free 70% Silkroad Map 120 - Exp 200x - Drop 20% - Cấp 120 Item D13 Ngoại Hình Mới FREE 70%
- Server:Máy Chủ Quốc Tế Good
- Alpha Test:23/10/2023 (10 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:28/10/2023 (20 h)

Sro-Good.Pro Map 120 Only Asia Sắp Open Free 70% mới ra tháng 10 2023 - Cấp 120 Item D13 Ngoại Hình Mới FREE 70%

Game mới ra tháng 10 2023 mở máy chủ Máy Chủ Quốc Tế Good vào 20 ngày 28/10/2023

Trang chủ https://sro-good.pro/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 200x - Drop: 20%

Sro Mới Ra
9
Sro Ảo Ma Silkroad Map 110 - Exp 2x - Drop 2% - map 110 d11 sonA Son B
- Server:ẢoMa
- Alpha Test:08/11/2023 (11 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:11/11/2023 (12 h)

Sro Ảo Ma mới ra tháng 11 2023 - map 110 d11 sonA Son B

Game mới ra tháng 11 2023 mở máy chủ ẢoMa vào 12 ngày 11/11/2023

Trang chủ https://zalo.me/g/qyopyk847

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 2x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
10
Sro Siêu To Khổng Lồ Silkroad Map 150 - Exp 100x - Drop 10% - CHÀO MỪNG LỮ KHÁCH ĐẾN VỚI SRO SIÊU TO MÁP 150 - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra
- Server:sieu to khong lo
- Alpha Test:10/03/2020 (20 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 150
- Open Beta:14/03/2020 (20 h)

Sro Siêu To Khổng Lồ mới ra tháng 03 2020 - CHÀO MỪNG LỮ KHÁCH ĐẾN VỚI SRO SIÊU TO MÁP 150 - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 03 2020 mở máy chủ sieu to khong lo vào 20 ngày 14/03/2020

Trang chủ http://srovn.com/

Phiên bản: Silkroad Map 150

Exp: 100x - Drop: 10%

Sro lậu
11
hoangkimsro.top Silkroad Map 120 - Exp 500x - Drop 10% - SUN d16 ngoai nhieu ngoai hinh dep drop map Jupiter mod 116-120 anh tu fam sun cap cuoi nhe
- Server:hoangkimsrp
- Alpha Test:17/10/2023 (02 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:22/10/2023 (08 h)

hoangkimsro.top mới ra tháng 10 2023 - SUN d16 ngoai nhieu ngoai hinh dep drop map Jupiter mod 116-120 anh tu fam sun cap cuoi nhe

Game mới ra tháng 10 2023 mở máy chủ hoangkimsrp vào 08 ngày 22/10/2023

Trang chủ http://hoangkimsro.top/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 500x - Drop: 10%

Sro Private
12
SRO ĐẾ VƯƠNG Silkroad Map 140 - Exp 500x - Drop 50% - Cap 140 FREE SILK 19H 8/10 OPEN
- Server:ĐẾ VƯƠNG
- Alpha Test:04/10/2022 (22 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:08/10/2022 (22 h)

SRO ĐẾ VƯƠNG mới ra tháng 10 2022 - Cap 140 FREE SILK 19H 8/10 OPEN

Game mới ra tháng 10 2022 mở máy chủ ĐẾ VƯƠNG vào 22 ngày 08/10/2022

Trang chủ http://srodevuong.com/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 500x - Drop: 50%

Sro Lậu
13
www.srothongnhat.com.vn Silkroad Map 120 - Exp 200x - Drop 2% - lv120 D10+8 full Blue CS 61% Free F10
- Server:srothongnhat
- Alpha Test:19/11/2023 (09 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:26/11/2023 (13 h)

www.srothongnhat.com.vn mới ra tháng 11 2023 - lv120 D10+8 full Blue CS 61% Free F10

Game mới ra tháng 11 2023 mở máy chủ srothongnhat vào 13 ngày 26/11/2023

Trang chủ http://srothongnhat.com.vn/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 200x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
14
SRO Thanh Long Silkroad Map 110 - Exp 2x - Drop 2% - Cấp 110 Only Asian - Nguyên bản VDC
- Server:Thanh Long
- Alpha Test:09/11/2023 (10 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:18/11/2023 (20 h)

SRO Thanh Long mới ra tháng 11 2023 - Cấp 110 Only Asian - Nguyên bản VDC

Game mới ra tháng 11 2023 mở máy chủ Thanh Long vào 20 ngày 18/11/2023

Trang chủ http://srothanhlong.net/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 2x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
15
SRO HỒI SINH Silkroad Map 100 - Exp 5x - Drop 5% - MAP 100 ( vdc )
- Server:MÁY CHỦ HỒI SÌNH
- Alpha Test:10/09/2021 (18 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:18/09/2021 (13 h)

SRO HỒI SINH mới ra tháng 09 2021 - MAP 100 ( vdc )

Game mới ra tháng 09 2021 mở máy chủ MÁY CHỦ HỒI SÌNH vào 13 ngày 18/09/2021

Trang chủ http://srohoisinh.vn/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 5%

Sro mới ra
16
MythSRO Silkroad Map 90 - Exp 1x - Drop 100% - Map 60 update 70-80-90
- Server:MythSRO
- Alpha Test:29/10/2023 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 90
- Open Beta:11/11/2023 (00 h)

MythSRO mới ra tháng 11 2023 - Map 60 update 70-80-90

Game mới ra tháng 11 2023 mở máy chủ MythSRO vào 00 ngày 11/11/2023

Trang chủ http://mythsro.net/

Phiên bản: Silkroad Map 90

Exp: 1x - Drop: 100%

Sro Private
17
Eldorado Silkroad Map 60 - Exp 1x - Drop 2% - CAP60 D7
- Server:Eldorado
- Alpha Test:12/07/2023 (12 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 60
- Open Beta:21/07/2023 (12 h)

Eldorado mới ra tháng 07 2023 - CAP60 D7

Game mới ra tháng 07 2023 mở máy chủ Eldorado vào 12 ngày 21/07/2023

Trang chủ https://eldoradosro.online/index.php

Phiên bản: Silkroad Map 60

Exp: 1x - Drop: 2%

Sro Private
18
Sro Kim Hỏa 150 Silkroad Map 150 - Exp 300x - Drop 10% - Sro cày cuốc, tính năng đỉnh cao, Cam kết sv 2 năm trở lên, chơi không cần Donate
- Server:Sro Kim Hỏa
- Alpha Test:12/12/2022 (16 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 150
- Open Beta:22/12/2022 (18 h)

Sro Kim Hỏa 150 mới ra tháng 12 2022 - Sro cày cuốc, tính năng đỉnh cao, Cam kết sv 2 năm trở lên, chơi không cần Donate

Game mới ra tháng 12 2022 mở máy chủ Sro Kim Hỏa vào 18 ngày 22/12/2022

Trang chủ http://srokimhoa.com/

Phiên bản: Silkroad Map 150

Exp: 300x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
19
srobatdiet140 Silkroad Map 140 - Exp 500x - Drop 5% - Free 100% cày là có
- Server:Bất Diệt
- Alpha Test:08/01/2022 (23 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:15/01/2022 (13 h)

srobatdiet140 mới ra tháng 01 2022 - Free 100% cày là có

Game mới ra tháng 01 2022 mở máy chủ Bất Diệt vào 13 ngày 15/01/2022

Trang chủ http://srobatdiet.com/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 500x - Drop: 5%

Sro Mới Ra
20
SRO Mới Ra 2023, SRO Lậu, SRO Private | Sromoira.info Silkroad Mobile - Exp 500x - Drop 20% - Giới thiệu server sro mới ra 2021, Danh sách game con đường tơ lụa lậu, Sro lậu mới nhất, Sro private server, Sro đang test hôm nay, Sro open hôm nay
- Server:Silkroad Online Top 100, Tổng hợp các server sro lậu, Sro private mới ra 2021, Silkroad lậu mới nhất, Silkroad private server, Sro alpha test hôm nay, Sro open beta hôm nay
- Alpha Test:01/01/1970 (08 h)
- Phiên bản:Silkroad Mobile
- Open Beta:01/01/1970 (08 h)

SRO Mới Ra 2023, SRO Lậu, SRO Private | Sromoira.info mới ra tháng 01 1970 - Giới thiệu server sro mới ra 2021, Danh sách game con đường tơ lụa lậu, Sro lậu mới nhất, Sro private server, Sro đang test hôm nay, Sro open hôm nay

Game mới ra tháng 01 1970 mở máy chủ Silkroad Online Top 100, Tổng hợp các server sro lậu, Sro private mới ra 2021, Silkroad lậu mới nhất, Silkroad private server, Sro alpha test hôm nay, Sro open beta hôm nay vào 08 ngày 01/01/1970

Trang chủ https://www.sromoira.info/

Phiên bản: Silkroad Mobile

Exp: 500x - Drop: 20%

sro mới ra
21
hoangkimsro.top Silkroad Map 120 - Exp 500x - Drop 10% - hoangkimsro.top Map 120 china - eu online nhận silk 1h / 2 silk- Alpha Test 6/11/2023 - Open Beta:20
- Server:hoangkimsro
- Alpha Test:06/11/2023 (07 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:11/11/2023 (20 h)

hoangkimsro.top mới ra tháng 11 2023 - hoangkimsro.top Map 120 china - eu online nhận silk 1h / 2 silk- Alpha Test 6/11/2023 - Open Beta:20

Game mới ra tháng 11 2023 mở máy chủ hoangkimsro vào 20 ngày 11/11/2023

Trang chủ http://hoangkimsro.top/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 500x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
22
srothanhlong.net Silkroad Map 110 - Exp 2x - Drop 2% - Map 110 Only Asi SonAB
- Server:máy chủ Thanh Long
- Alpha Test:09/11/2023 (07 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:18/11/2023 (20 h)

srothanhlong.net mới ra tháng 11 2023 - Map 110 Only Asi SonAB

Game mới ra tháng 11 2023 mở máy chủ máy chủ Thanh Long vào 20 ngày 18/11/2023

Trang chủ http://srothanhlong.net/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 2x - Drop: 2%

Sro Private
23
Sro Nhân Mã Silkroad Map 100 - Exp 10x - Drop 2% - SRO NHÂN MÃ MAP 100 Ver 3 - Nơi Ký Ức Trở Về - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra
- Server:Nhân Mã Server
- Alpha Test:02/02/2021 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:27/02/2021 (20 h)

Sro Nhân Mã mới ra tháng 02 2021 - SRO NHÂN MÃ MAP 100 Ver 3 - Nơi Ký Ức Trở Về - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 02 2021 mở máy chủ Nhân Mã Server vào 20 ngày 27/02/2021

Trang chủ http://sronhanma.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 10x - Drop: 2%

Sro mới ra
24
SRO Linh Miêu Máy Chủ Quốc Tế Exp 15x - Drop 5% - Map 120 EU - Asian ( 4 bảng mới lạ )
- Server:Linh Miêu
- Alpha Test:08/10/2023 (00 h)
- Phiên bản:
- Open Beta:06/10/2023 (15 h)

SRO Linh Miêu Máy Chủ Quốc Tế mới ra tháng 10 2023 - Map 120 EU - Asian ( 4 bảng mới lạ )

Game mới ra tháng 10 2023 mở máy chủ Linh Miêu vào 15 ngày 06/10/2023

Trang chủ http://srolinhmieu.com/

Phiên bản:

Exp: 15x - Drop: 5%

Sro Mới Ra
25
Silkroad Quan Vũ Silkroad Map 110 - Exp 5x - Drop 10% - CAP 110 - ITEM D11 - ONLY ASIA - MAP ALEX
- Server:máy chủ Quan Vũ
- Alpha Test:27/01/2023 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:03/02/2023 (13 h)

Silkroad Quan Vũ mới ra tháng 02 2023 - CAP 110 - ITEM D11 - ONLY ASIA - MAP ALEX

Game mới ra tháng 02 2023 mở máy chủ máy chủ Quan Vũ vào 13 ngày 03/02/2023

Trang chủ http://sroquanvu.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 5x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
26
Sro Quyết Chiến Silkroad Map 120 - Exp 200x - Drop 10% - Map 120 - Eu & Asi - Free Giftsilk - Drop Gold + trade cao
- Server:Quyết Chiến
- Alpha Test:11/08/2022 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:13/08/2022 (19 h)

Sro Quyết Chiến mới ra tháng 08 2022 - Map 120 - Eu & Asi - Free Giftsilk - Drop Gold + trade cao

Game mới ra tháng 08 2022 mở máy chủ Quyết Chiến vào 19 ngày 13/08/2022

Trang chủ http://sroquyetchien120.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 200x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
27
SRO Chiến Lang Season 2 Silkroad Map 100 - Exp 5x - Drop 1% - KHAI MỞ SRO SRO Chiến Lang Season 2– MAP 100 Only ASIAN
- Server:server sro chien lang 100
- Alpha Test:27/10/2021 (20 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:06/11/2021 (13 h)

SRO Chiến Lang Season 2 mới ra tháng 11 2021 - KHAI MỞ SRO SRO Chiến Lang Season 2– MAP 100 Only ASIAN

Game mới ra tháng 11 2021 mở máy chủ server sro chien lang 100 vào 13 ngày 06/11/2021

Trang chủ http://srochienlang.net/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 1%

Sro mới ra
28
Sro Nam Long Silkroad Map 100 - Exp 5x - Drop 10% - Cap 100, D10 only Asi
- Server:Nam Long
- Alpha Test:03/11/2023 (18 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:03/11/2023 (18 h)

Sro Nam Long mới ra tháng 11 2023 - Cap 100, D10 only Asi

Game mới ra tháng 11 2023 mở máy chủ Nam Long vào 18 ngày 03/11/2023

Trang chủ http://sronamlong.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
29
SRO SONG NGƯ Silkroad Map 140 - Exp 150x - Drop 80% - SILKROAD ONLINE - MAP 140 D15 ONLY ASIA
- Server:Song Ngư
- Alpha Test:09/10/2021 (16 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:16/10/2021 (13 h)

SRO SONG NGƯ mới ra tháng 10 2021 - SILKROAD ONLINE - MAP 140 D15 ONLY ASIA

Game mới ra tháng 10 2021 mở máy chủ Song Ngư vào 13 ngày 16/10/2021

Trang chủ http://srosongngu.com/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 150x - Drop: 80%

Sro lậu
30
SRO Linh Miêu Silkroad Map 110 - Exp 20x - Drop 50% - Map 110 EU ASIAN
- Server:Linh Miêu
- Alpha Test:11/03/2023 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:18/03/2023 (00 h)

SRO Linh Miêu mới ra tháng 03 2023 - Map 110 EU ASIAN

Game mới ra tháng 03 2023 mở máy chủ Linh Miêu vào 00 ngày 18/03/2023

Trang chủ http://srolinhmieu.net/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 20x - Drop: 50%

Sro Mới Ra
31
SRO THẦN LONG Silkroad Map 100 - Exp 20x - Drop 1% - Map 100, Only Asian, ghost 5s, Free F10
- Server:SROTHANLONG
- Alpha Test:29/08/2023 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:03/09/2023 (13 h)

SRO THẦN LONG mới ra tháng 09 2023 - Map 100, Only Asian, ghost 5s, Free F10

Game mới ra tháng 09 2023 mở máy chủ SROTHANLONG vào 13 ngày 03/09/2023

Trang chủ http://www.srothanlong.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 20x - Drop: 1%

Sro Mới Ra
32
Sro Away Silkroad Map 100 - Exp 5x - Drop 10% - Map 100 Only Asi - Dam Me Tro Lai
- Server:Away
- Alpha Test:21/10/2023 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:28/10/2023 (19 h)

Sro Away mới ra tháng 10 2023 - Map 100 Only Asi - Dam Me Tro Lai

Game mới ra tháng 10 2023 mở máy chủ Away vào 19 ngày 28/10/2023

Trang chủ http://sro-away.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
33
Sro Away Silkroad Map 100 - Exp 10x - Drop 10% - Map 100 - Only Asi - Online nhận silk
- Server:Sro Away
- Alpha Test:21/10/2023 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:28/10/2023 (19 h)

Sro Away mới ra tháng 10 2023 - Map 100 - Only Asi - Online nhận silk

Game mới ra tháng 10 2023 mở máy chủ Sro Away vào 19 ngày 28/10/2023

Trang chủ http://sro-away.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 10x - Drop: 10%

Sro Private
34
SroAE.Net Giải Đua Tốp 10.000.000 VNĐ Silkroad Map 90 - Exp 4x - Drop 2% - Cấp 90 Only Asia - Gost 15s PvP - Mặc JOB Khoá Gost
- Server:SRO ANH EM 90
- Alpha Test:09/10/2023 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 90
- Open Beta:15/10/2023 (13 h)

SroAE.Net Giải Đua Tốp 10.000.000 VNĐ mới ra tháng 10 2023 - Cấp 90 Only Asia - Gost 15s PvP - Mặc JOB Khoá Gost

Game mới ra tháng 10 2023 mở máy chủ SRO ANH EM 90 vào 13 ngày 15/10/2023

Trang chủ http://sroae.net/

Phiên bản: Silkroad Map 90

Exp: 4x - Drop: 2%

Sro Mới Ra

Sro Mạnh Hỗ mới ra tháng 05 2021 - Sro Private - Silkroad Private - Map 90 - LKS - KHAI MỞ SRO MÃNH HỔ – MAP 90 Only ASIAN - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 05 2021 mở máy chủ Mạnh Hổ vào 13 ngày 15/05/2021

Trang chủ http://sromanhho.com/

Phiên bản: Silkroad Map 90

Exp: 5x - Drop: 2%

Sro Private
36
Sro Thần Long Silkroad Map 120 - Exp 8000x - Drop 40% - Map 120 EU, Asi Free 100% F10, NPC bán bằng GOLD, chỉ farm là có chẳng bao giờ khó
- Server:Srothanlong.com
- Alpha Test:01/10/2023 (18 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:07/10/2023 (18 h)

Sro Thần Long mới ra tháng 10 2023 - Map 120 EU, Asi Free 100% F10, NPC bán bằng GOLD, chỉ farm là có chẳng bao giờ khó

Game mới ra tháng 10 2023 mở máy chủ Srothanlong.com vào 18 ngày 07/10/2023

Trang chủ http://www.srothanlong.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 8000x - Drop: 40%

Sro Mới Ra
37
Sro Away Silkroad Map 100 - Exp 5x - Drop 10% - Map 100 Only Asi - Dam Me Tro Lai
- Server:Away
- Alpha Test:10/10/2023 (15 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:15/10/2023 (13 h)

Sro Away mới ra tháng 10 2023 - Map 100 Only Asi - Dam Me Tro Lai

Game mới ra tháng 10 2023 mở máy chủ Away vào 13 ngày 15/10/2023

Trang chủ http://sro-away.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 10%

Sro Private
38
SroAE.Net Giải Đua Tốp 10.000.000 VNĐ Silkroad Map 90 - Exp 4x - Drop 2% - Cấp 90 Only Asia - Gost 15s PvP - Mặc JOB Khoá Gost
- Server:SRO ANH EM 90
- Alpha Test:09/10/2023 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 90
- Open Beta:15/10/2023 (13 h)

SroAE.Net Giải Đua Tốp 10.000.000 VNĐ mới ra tháng 10 2023 - Cấp 90 Only Asia - Gost 15s PvP - Mặc JOB Khoá Gost

Game mới ra tháng 10 2023 mở máy chủ SRO ANH EM 90 vào 13 ngày 15/10/2023

Trang chủ http://sroae.net/

Phiên bản: Silkroad Map 90

Exp: 4x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
39
Máy Chủ Bảo Bình Tuổi Thơ 130 Arabia EU & CH Silkroad Map 130 - Exp 100x - Drop 100% - 130 CẤP ARABIA - D13 - SKILL 125
- Server:Bảo Bình
- Alpha Test:08/10/2023 (07 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 130
- Open Beta:12/10/2023 (19 h)

Máy Chủ Bảo Bình Tuổi Thơ 130 Arabia EU & CH mới ra tháng 10 2023 - 130 CẤP ARABIA - D13 - SKILL 125

Game mới ra tháng 10 2023 mở máy chủ Bảo Bình vào 19 ngày 12/10/2023

Trang chủ https://vsro.aioplay.com

Phiên bản: Silkroad Map 130

Exp: 100x - Drop: 100%

Sro Mới Ra
40
Sro Ảo Ma Silkroad Map 120 - Exp 350x - Drop 10% - Cap 120 d13 som sun drop jupiter
- Server:Ảoma
- Alpha Test:01/10/2023 (11 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:04/10/2023 (17 h)

Sro Ảo Ma mới ra tháng 10 2023 - Cap 120 d13 som sun drop jupiter

Game mới ra tháng 10 2023 mở máy chủ Ảoma vào 17 ngày 04/10/2023

Trang chủ https://conduongaoma.id.vn/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 350x - Drop: 10%

Sro Lậu
41
SRO Linh Miêu Máy Chủ Quốc Tế Silkroad Map 120 - Exp 15x - Drop 5% - Map 120 EU - Asian ( 4 bảng mới lạ )
- Server:Linh Miêu
- Alpha Test:08/10/2023 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:14/10/2023 (00 h)

SRO Linh Miêu Máy Chủ Quốc Tế mới ra tháng 10 2023 - Map 120 EU - Asian ( 4 bảng mới lạ )

Game mới ra tháng 10 2023 mở máy chủ Linh Miêu vào 00 ngày 14/10/2023

Trang chủ Srolinhmieu.com

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 15x - Drop: 5%

Sro Mới Ra
42
Sroquymao2023 Silkroad Map 110 - Exp 10x - Drop 3% - Cấp 100 - 110 Som D10 D11 D11 SON A
- Server:QuyMao
- Alpha Test:28/02/2023 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:05/03/2023 (15 h)

Sroquymao2023 mới ra tháng 03 2023 - Cấp 100 - 110 Som D10 D11 D11 SON A

Game mới ra tháng 03 2023 mở máy chủ QuyMao vào 15 ngày 05/03/2023

Trang chủ http://www.sroquymao2023.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 10x - Drop: 3%

Sro Mới Ra
43
SROROYAL Silkroad Map 120 - Exp 300x - Drop 2% - map 120 D13 Ghost 0s online 3s 1h even mỗi tối
- Server:sroroyal.com
- Alpha Test:12/04/2022 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:17/04/2022 (13 h)

SROROYAL mới ra tháng 04 2022 - map 120 D13 Ghost 0s online 3s 1h even mỗi tối

Game mới ra tháng 04 2022 mở máy chủ sroroyal.com vào 13 ngày 17/04/2022

Trang chủ http://sroroyal.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 300x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
44
MythSRO Silkroad Map 80 - Exp 1x - Drop 100% - Map 80 chuẩn
- Server:MythSRO
- Alpha Test:05/08/2023 (20 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 80
- Open Beta:26/08/2023 (12 h)

MythSRO mới ra tháng 08 2023 - Map 80 chuẩn

Game mới ra tháng 08 2023 mở máy chủ MythSRO vào 12 ngày 26/08/2023

Trang chủ http://mythsro.com

Phiên bản: Silkroad Map 80

Exp: 1x - Drop: 100%

Sro Private
45
SRO THẦN LONG Silkroad Map 100 - Exp 20x - Drop 3% - Map 100, Only Asian, Đua top tổng giải thưởng 3.000.000 VNĐ
- Server:SROTHANLONG
- Alpha Test:12/09/2023 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:14/09/2023 (14 h)

SRO THẦN LONG mới ra tháng 09 2023 - Map 100, Only Asian, Đua top tổng giải thưởng 3.000.000 VNĐ

Game mới ra tháng 09 2023 mở máy chủ SROTHANLONG vào 14 ngày 14/09/2023

Trang chủ http://www.srothanlong.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 20x - Drop: 3%

Sro Mới Ra
46
SROANHEM.NET [ NƠI CUỘC CHIẾN BẮT ĐẦU ] Silkroad Map 120 - Exp 400x - Drop 3% - Free HP/MP Fam Tẹt Ga
- Server:SROANHEM.NET [ NƠI CUỘC CHIẾN BẮT ĐẦU ]
- Alpha Test:03/10/2021 (16 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:10/10/2021 (13 h)

SROANHEM.NET [ NƠI CUỘC CHIẾN BẮT ĐẦU ] mới ra tháng 10 2021 - Free HP/MP Fam Tẹt Ga

Game mới ra tháng 10 2021 mở máy chủ SROANHEM.NET [ NƠI CUỘC CHIẾN BẮT ĐẦU ] vào 13 ngày 10/10/2021

Trang chủ http://sroanhem.net/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 400x - Drop: 3%

Sro mới ra
47
SRO Chiến Thần: Hắc Long Silkroad Map 110 - Exp 60x - Drop 2% - Map 110 EU & Asia - Cân Bằng Skill Theo Electus - 100% Phi Lợi Nhuận
- Server:Hắc Long
- Alpha Test:10/09/2023 (18 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:17/09/2023 (13 h)

SRO Chiến Thần: Hắc Long mới ra tháng 09 2023 - Map 110 EU & Asia - Cân Bằng Skill Theo Electus - 100% Phi Lợi Nhuận

Game mới ra tháng 09 2023 mở máy chủ Hắc Long vào 13 ngày 17/09/2023

Trang chủ http://hl.srochienthan.com

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 60x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
48
Sro Ba Miền Silkroad Map 120 - Exp 100x - Drop 10% - Map 120 - Asi + EU - D13 - Không Khóa Kill Khi Job - Free 100%
- Server:SroBaMien
- Alpha Test:17/09/2023 (17 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:23/09/2023 (19 h)

Sro Ba Miền mới ra tháng 09 2023 - Map 120 - Asi + EU - D13 - Không Khóa Kill Khi Job - Free 100%

Game mới ra tháng 09 2023 mở máy chủ SroBaMien vào 19 ngày 23/09/2023

Trang chủ http://serverbamien.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 100x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
49
Sro Kim Ngưu Silkroad Map 100 - Exp 5x - Drop 2% - CAP 100 - ONLYASIAN - D10 A1 A2 A3. QUÁI SAMARKAND.
- Server:Máy chủ Kim Ngưu
- Alpha Test:28/07/2023 (18 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:12/08/2023 (18 h)

Sro Kim Ngưu mới ra tháng 08 2023 - CAP 100 - ONLYASIAN - D10 A1 A2 A3. QUÁI SAMARKAND.

Game mới ra tháng 08 2023 mở máy chủ Máy chủ Kim Ngưu vào 18 ngày 12/08/2023

Trang chủ http://srokimnguu.net

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
50
SroAnhEm.Net Silkroad Map 120 - Exp 800x - Drop 4% - Cấp 120 - Only Asia - Gost 0s
- Server:SRO ANH EM 120
- Alpha Test:13/08/2023 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:20/08/2023 (13 h)

SroAnhEm.Net mới ra tháng 08 2023 - Cấp 120 - Only Asia - Gost 0s

Game mới ra tháng 08 2023 mở máy chủ SRO ANH EM 120 vào 13 ngày 20/08/2023

Trang chủ http://sroanhem.net/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 800x - Drop: 4%

Sro Mới Ra
51
SROTHIENBINH.NET MAP 140 CHINA EURO FREE 50% Silkroad Map 140 - Exp 300x - Drop 10% - EVENT ĐỘC LẠ ,EVENT SINH TỒN,HIỆU ỨNG KHÔNG LOÈ LOẸT
- Server:Thiên Bình
- Alpha Test:10/05/2022 (10 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:14/05/2022 (20 h)

SROTHIENBINH.NET MAP 140 CHINA EURO FREE 50% mới ra tháng 05 2022 - EVENT ĐỘC LẠ ,EVENT SINH TỒN,HIỆU ỨNG KHÔNG LOÈ LOẸT

Game mới ra tháng 05 2022 mở máy chủ Thiên Bình vào 20 ngày 14/05/2022

Trang chủ http://srothienbinh.net/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 300x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
52
Sro Thái Sơn Silkroad Map 120 - Exp 150x - Drop 2% - CAP 120 Asia - EU
- Server:máy chủ Thái Sơn
- Alpha Test:03/09/2023 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:09/09/2023 (13 h)

Sro Thái Sơn mới ra tháng 09 2023 - CAP 120 Asia - EU

Game mới ra tháng 09 2023 mở máy chủ máy chủ Thái Sơn vào 13 ngày 09/09/2023

Trang chủ Srothaison.net

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 150x - Drop: 2%

Sro Private
53
SRO VO SONG FREE 100% Silkroad Map 110 - Exp 100x - Drop 100% - CAP 110 FREE SILK
- Server:VO SONG
- Alpha Test:07/07/2023 (12 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:08/07/2023 (12 h)

SRO VO SONG FREE 100% mới ra tháng 07 2023 - CAP 110 FREE SILK

Game mới ra tháng 07 2023 mở máy chủ VO SONG vào 12 ngày 08/07/2023

Trang chủ http://103.116.104.94/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 100x - Drop: 100%

Sro Mới Ra
54
SRO TRUYỀN THUYẾT Silkroad Map 80 - Exp 2x - Drop 2% - Map 80 D8 Only Asian
- Server:Truyền Thuyết
- Alpha Test:15/05/2023 (15 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 80
- Open Beta:21/05/2023 (13 h)

SRO TRUYỀN THUYẾT mới ra tháng 05 2023 - Map 80 D8 Only Asian

Game mới ra tháng 05 2023 mở máy chủ Truyền Thuyết vào 13 ngày 21/05/2023

Trang chủ http://srotruyenthuyet.com

Phiên bản: Silkroad Map 80

Exp: 2x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
55
SRO Miền Nam Silkroad Map 90 - Exp 6x - Drop 5% - SRO Miền Nam l Cấp 90 l Only CH l EXP X6,DROP X5 l Free 50% | Cày cuốc 100%
- Server:Mien Nam
- Alpha Test:28/02/2022 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 90
- Open Beta:12/03/2022 (13 h)

SRO Miền Nam mới ra tháng 03 2022 - SRO Miền Nam l Cấp 90 l Only CH l EXP X6,DROP X5 l Free 50% | Cày cuốc 100%

Game mới ra tháng 03 2022 mở máy chủ Mien Nam vào 13 ngày 12/03/2022

Trang chủ http://sromiennam.com/

Phiên bản: Silkroad Map 90

Exp: 6x - Drop: 5%

Sro Mới Ra
56
Sro Đắc Việt Silkroad Map 120 - Exp 200x - Drop 50% - Đua Top 5Tr VND Online Nhận Silk Event Ngập Mồm
- Server:Đắc Việt
- Alpha Test:05/08/2023 (16 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:12/08/2023 (16 h)

Sro Đắc Việt mới ra tháng 08 2023 - Đua Top 5Tr VND Online Nhận Silk Event Ngập Mồm

Game mới ra tháng 08 2023 mở máy chủ Đắc Việt vào 16 ngày 12/08/2023

Trang chủ http://srodacviet.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 200x - Drop: 50%

Sro Mới Ra
57
SRO Linh Miêu Silkroad Map 100 - Exp 7x - Drop 50% - Map 100 Only Asian - Thu mua lại silk - Đua top 10tr vnđ
- Server:Linh Miêu
- Alpha Test:22/07/2023 (21 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:29/07/2023 (20 h)

SRO Linh Miêu mới ra tháng 07 2023 - Map 100 Only Asian - Thu mua lại silk - Đua top 10tr vnđ

Game mới ra tháng 07 2023 mở máy chủ Linh Miêu vào 20 ngày 29/07/2023

Trang chủ http://srolinhmieu.net/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 7x - Drop: 50%

Sro Mới Ra
58
SroACE - Huyền Thoại Trở Lại Silkroad Map 90 - Exp 20x - Drop 3% - Map 90 Asi only D9 A3 Max cày cuốc
- Server:SroACE - Huyền Thoại Trở Lại
- Alpha Test:12/06/2023 (10 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 90
- Open Beta:18/06/2023 (13 h)

SroACE - Huyền Thoại Trở Lại mới ra tháng 06 2023 - Map 90 Asi only D9 A3 Max cày cuốc

Game mới ra tháng 06 2023 mở máy chủ SroACE - Huyền Thoại Trở Lại vào 13 ngày 18/06/2023

Trang chủ http://sroace.com/

Phiên bản: Silkroad Map 90

Exp: 20x - Drop: 3%

Sro Private
59
Ba Miền Silkroad Map 120 - Exp 100x - Drop 10% - Map 120 - Asi - Online nhận Silk - Free 80%
- Server:Ba Miền
- Alpha Test:19/08/2023 (16 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:26/08/2023 (19 h)

Ba Miền mới ra tháng 08 2023 - Map 120 - Asi - Online nhận Silk - Free 80%

Game mới ra tháng 08 2023 mở máy chủ Ba Miền vào 19 ngày 26/08/2023

Trang chủ http://serverbamien.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 100x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
60
Sro Ký ức Silkroad Map 100 - Exp 5x - Drop 1% - SRO - Tim Lại Ký Ức - Cùng Nhau Phát Triển - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra
- Server:Sro Tìm Lại Ký Ức
- Alpha Test:10/10/2020 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:18/10/2020 (20 h)

Sro Ký ức mới ra tháng 10 2020 - SRO - Tim Lại Ký Ức - Cùng Nhau Phát Triển - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 10 2020 mở máy chủ Sro Tìm Lại Ký Ức vào 20 ngày 18/10/2020

Trang chủ http://srotimlaikyuc.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 1%

Sro mới ra
61
Sro Kim Hỏa Map 150 Silkroad Map 150 - Exp 300x - Drop 10% - Sro cày cuốc, tính năng đỉnh cao, Cam kết sv 2 năm trở lên, chơi không cần Donate
- Server:Sro Kim Hỏa
- Alpha Test:12/12/2022 (16 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 150
- Open Beta:22/12/2022 (18 h)

Sro Kim Hỏa Map 150 mới ra tháng 12 2022 - Sro cày cuốc, tính năng đỉnh cao, Cam kết sv 2 năm trở lên, chơi không cần Donate

Game mới ra tháng 12 2022 mở máy chủ Sro Kim Hỏa vào 18 ngày 22/12/2022

Trang chủ http://srokimhoa.com/

Phiên bản: Silkroad Map 150

Exp: 300x - Drop: 10%

Sro Private
62
SroAnhEm.Net Silkroad Map 120 - Exp 800x - Drop 4% - Cấp 120 - Only Asia - Gost 0s
- Server:SRO ANH EM 120
- Alpha Test:13/08/2023 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:20/08/2023 (13 h)

SroAnhEm.Net mới ra tháng 08 2023 - Cấp 120 - Only Asia - Gost 0s

Game mới ra tháng 08 2023 mở máy chủ SRO ANH EM 120 vào 13 ngày 20/08/2023

Trang chủ http://sroanhem.net/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 800x - Drop: 4%

Sro Mới Ra
63
Sro Kim Ngưu Silkroad Map 100 - Exp 5x - Drop 2% - CAP 100 - ONLYASIAN - D10 A1 A2 A3. QUÁI SAMARKAND.
- Server:Máy chủ Kim Ngưu
- Alpha Test:28/07/2023 (18 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:12/08/2023 (18 h)

Sro Kim Ngưu mới ra tháng 08 2023 - CAP 100 - ONLYASIAN - D10 A1 A2 A3. QUÁI SAMARKAND.

Game mới ra tháng 08 2023 mở máy chủ Máy chủ Kim Ngưu vào 18 ngày 12/08/2023

Trang chủ http://srokimnguu.net

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 5x - Drop: 2%

64
Silkroad MinhNguyet Silkroad Map 150 - Exp 200x - Drop 10% - Sro Minh Nguyet Map 150 D18 huyền thoại Takla Makan sẽ trở lại với phiên bản tiêu chuẩn
- Server:Minh Nguyệt
- Alpha Test:30/07/2023 (06 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 150
- Open Beta:06/08/2023 (08 h)

Silkroad MinhNguyet mới ra tháng 08 2023 - Sro Minh Nguyet Map 150 D18 huyền thoại Takla Makan sẽ trở lại với phiên bản tiêu chuẩn

Game mới ra tháng 08 2023 mở máy chủ Minh Nguyệt vào 08 ngày 06/08/2023

Trang chủ http://srominhnguyet.com/

Phiên bản: Silkroad Map 150

Exp: 200x - Drop: 10%

Sro Mới Ra
65
SRO THIÊN SỨ Silkroad Map 150 - Exp 900x - Drop 500% - Phiên bản cao cấp và ổn định nhất hiện nay - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra
- Server:thien ton
- Alpha Test:02/06/2021 (21 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 150
- Open Beta:03/06/2021 (21 h)

SRO THIÊN SỨ mới ra tháng 06 2021 - Phiên bản cao cấp và ổn định nhất hiện nay - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 06 2021 mở máy chủ thien ton vào 21 ngày 03/06/2021

Trang chủ http://srothiensu.com/QUANLY/

Phiên bản: Silkroad Map 150

Exp: 900x - Drop: 500%

Sro lậu
66
Sro Thái Sơn Silkroad Map 120 - Exp 150x - Drop 10% - cap 120, item D13, map Jupiter
- Server:máy chủ Thái Sơn
- Alpha Test:29/07/2023 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:05/08/2023 (19 h)

Sro Thái Sơn mới ra tháng 08 2023 - cap 120, item D13, map Jupiter

Game mới ra tháng 08 2023 mở máy chủ máy chủ Thái Sơn vào 19 ngày 05/08/2023

Trang chủ http://srothaison.net/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 150x - Drop: 10%

Sro Lậu
67
SRO VÔ SONG - Chuẩn 2 Job Silkroad-R 2 Job - Exp 100x - Drop 100% - Thông tin sơ bộ - Max level 140 Asi + EU - Rate exp / Drop : X100 - Rate mix đồ : Random - Gachar :
- Server:Máy chủ Dragon
- Alpha Test:04/08/2023 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad-R 2 Job
- Open Beta:05/08/2023 (00 h)

SRO VÔ SONG - Chuẩn 2 Job mới ra tháng 08 2023 - Thông tin sơ bộ - Max level 140 Asi + EU - Rate exp / Drop : X100 - Rate mix đồ : Random - Gachar :

Game mới ra tháng 08 2023 mở máy chủ Máy chủ Dragon vào 00 ngày 05/08/2023

Trang chủ http://sro.vosong.org/

Phiên bản: Silkroad-R 2 Job

Exp: 100x - Drop: 100%

Sro Private
68
SRO Thanh Long Silkroad Map 120 - Exp 10x - Drop 2% - CAP 120 Only Asia . Free Item F10. 3JOB Full Time
- Server:SRO Thanh Long
- Alpha Test:27/06/2023 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:02/07/2023 (19 h)

SRO Thanh Long mới ra tháng 07 2023 - CAP 120 Only Asia . Free Item F10. 3JOB Full Time

Game mới ra tháng 07 2023 mở máy chủ SRO Thanh Long vào 19 ngày 02/07/2023

Trang chủ https://srothanhlong.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 10x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
69
Sro Ma Vương Silkroad Map 140 - Exp 150x - Drop 80% - 140 item d15
- Server:Mavuong
- Alpha Test:13/12/2022 (20 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:24/12/2022 (13 h)

Sro Ma Vương mới ra tháng 12 2022 - 140 item d15

Game mới ra tháng 12 2022 mở máy chủ Mavuong vào 13 ngày 24/12/2022

Trang chủ http://sromavuong.net/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 150x - Drop: 80%

Sro Private
70
SRO VIET 110 ONY ASIA FREE F10 ( 1SILK ) Silkroad Map 110 - Exp 5x - Drop 2% - ONLY ASIA 110 ( OPEN TẠO NHÂN VẬT 95 ) SET D9 SOM +7 CS 100%
- Server:SRO VIET
- Alpha Test:31/07/2023 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:05/08/2023 (20 h)

SRO VIET 110 ONY ASIA FREE F10 ( 1SILK ) mới ra tháng 08 2023 - ONLY ASIA 110 ( OPEN TẠO NHÂN VẬT 95 ) SET D9 SOM +7 CS 100%

Game mới ra tháng 08 2023 mở máy chủ SRO VIET vào 20 ngày 05/08/2023

Trang chủ http://srviet.com/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 5x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
71
Bachduongsro.com Silkroad Map 90 - Exp 1x - Drop 1% - CAP 90 . lạc Khắc Sơn
- Server:Bach duong sro
- Alpha Test:28/06/2023 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 90
- Open Beta:08/07/2023 (19 h)

Bachduongsro.com mới ra tháng 07 2023 - CAP 90 . lạc Khắc Sơn

Game mới ra tháng 07 2023 mở máy chủ Bach duong sro vào 19 ngày 08/07/2023

Trang chủ http://bachduongsro.com/

Phiên bản: Silkroad Map 90

Exp: 1x - Drop: 1%

Sro Private
72
Sro SaKuRa Silkroad Map 120 - Exp 350x - Drop 2% - SROSAKURA.COM MAP 120 - OPEN 13H 30/07/2023 - Only Asi & Eu - Event Fam Test Đổi Silk OPEN
- Server:SroSaKuRa
- Alpha Test:25/07/2023 (17 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:25/07/2023 (17 h)

Sro SaKuRa mới ra tháng 07 2023 - SROSAKURA.COM MAP 120 - OPEN 13H 30/07/2023 - Only Asi & Eu - Event Fam Test Đổi Silk OPEN

Game mới ra tháng 07 2023 mở máy chủ SroSaKuRa vào 17 ngày 25/07/2023

Trang chủ http://srosakura.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 350x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
73
SRO Linh Miêu Silkroad Map 100 - Exp 7x - Drop 50% - Map 100 Only Asian - Thu mua lại silk - Đua top 10tr vnđ
- Server:Linh Miêu
- Alpha Test:22/07/2023 (21 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:29/07/2023 (20 h)

SRO Linh Miêu mới ra tháng 07 2023 - Map 100 Only Asian - Thu mua lại silk - Đua top 10tr vnđ

Game mới ra tháng 07 2023 mở máy chủ Linh Miêu vào 20 ngày 29/07/2023

Trang chủ http://srolinhmieu.net/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 7x - Drop: 50%

Sro Mới Ra
74
Sro Hắc Phong Silkroad Map 140 - Exp 250x - Drop 5% - Map 140 Only Asia , D15
- Server:máy chủ Hắc Phong
- Alpha Test:21/12/2021 (12 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 140
- Open Beta:27/12/2021 (13 h)

Sro Hắc Phong mới ra tháng 12 2021 - Map 140 Only Asia , D15

Game mới ra tháng 12 2021 mở máy chủ máy chủ Hắc Phong vào 13 ngày 27/12/2021

Trang chủ http://srohacphong.com/

Phiên bản: Silkroad Map 140

Exp: 250x - Drop: 5%

Sro lậu
75
Sro Nam Dương Silkroad Map 100 - Exp 8x - Drop 2% - Một Sv free silk. Cộng đồng nhiệt tình. Hoan nghênh mọi người ghé chơi
- Server:SroNamDuong
- Alpha Test:10/06/2023 (15 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:12/06/2023 (19 h)

Sro Nam Dương mới ra tháng 06 2023 - Một Sv free silk. Cộng đồng nhiệt tình. Hoan nghênh mọi người ghé chơi

Game mới ra tháng 06 2023 mở máy chủ SroNamDuong vào 19 ngày 12/06/2023

Trang chủ https://sronamduong.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 8x - Drop: 2%

Sro Private
76
SilkRoad Thái Dương Silkroad Map 110 - Exp 5x - Drop 4% - CAP 110 EU&ASIAN. ITEAM SON D11 . MAP BAGHDAD . FREE F10
- Server:Sro Thái Dương
- Alpha Test:31/05/2023 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 110
- Open Beta:04/06/2023 (13 h)

SilkRoad Thái Dương mới ra tháng 06 2023 - CAP 110 EU&ASIAN. ITEAM SON D11 . MAP BAGHDAD . FREE F10

Game mới ra tháng 06 2023 mở máy chủ Sro Thái Dương vào 13 ngày 04/06/2023

Trang chủ http://srothaiduong.com.vn/

Phiên bản: Silkroad Map 110

Exp: 5x - Drop: 4%

Sro Mới Ra
77
SRO THIÊN BÌNH Exp 350x - Drop 10% - Cấp 160 Item D18 Ngoại Hình Mới Độc Quyền
- Server:Máy Chủ Thiên Bình
- Alpha Test:13/02/2023 (12 h)
- Phiên bản:
- Open Beta:19/02/2023 (13 h)

SRO THIÊN BÌNH mới ra tháng 02 2023 - Cấp 160 Item D18 Ngoại Hình Mới Độc Quyền

Game mới ra tháng 02 2023 mở máy chủ Máy Chủ Thiên Bình vào 13 ngày 19/02/2023

Trang chủ http://srothienbinh.net/

Phiên bản:

Exp: 350x - Drop: 10%

Sro Lậu
78
Sro Liên Minh Silkroad Map 120 - Exp 40x - Drop 5% - Sro Liên Minh - Sro Private - Sro Lậu - Sro Mới Ra - Map 120
- Server:Sro Lien Minh
- Alpha Test:15/07/2021 (00 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:18/07/2021 (13 h)

Sro Liên Minh mới ra tháng 07 2021 - Sro Liên Minh - Sro Private - Sro Lậu - Sro Mới Ra - Map 120

Game mới ra tháng 07 2021 mở máy chủ Sro Lien Minh vào 13 ngày 18/07/2021

Trang chủ http://srolienminh.net/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 40x - Drop: 5%

Sro mới ra
79
Sro-DaiHoang Silkroad Map 120 - Exp 150x - Drop 2% - Cấp 120 Free F10 - Asi vs Eu - Đua Top 5tr VND - OPEN 13H 17/6
- Server:máy chủ SroDaiHoang
- Alpha Test:12/06/2023 (12 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:17/06/2023 (13 h)

Sro-DaiHoang mới ra tháng 06 2023 - Cấp 120 Free F10 - Asi vs Eu - Đua Top 5tr VND - OPEN 13H 17/6

Game mới ra tháng 06 2023 mở máy chủ máy chủ SroDaiHoang vào 13 ngày 17/06/2023

Trang chủ http://srodaihoang.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 150x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
80
Hoàng Gia Sro Silkroad Map 120 - Exp 350x - Drop 2% - Cấp 120 Free F10 - Asi vs Eu - OPEN 13H 16/7/2023
- Server:máy chủ hoanggiasro
- Alpha Test:11/07/2023 (20 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:16/07/2023 (13 h)

Hoàng Gia Sro mới ra tháng 07 2023 - Cấp 120 Free F10 - Asi vs Eu - OPEN 13H 16/7/2023

Game mới ra tháng 07 2023 mở máy chủ máy chủ hoanggiasro vào 13 ngày 16/07/2023

Trang chủ http://hoanggiasro.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 350x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
81
SRO HUYẾT CHIẾN Silkroad Map 100 - Exp 500x - Drop 5% - Một Server đúng chất cày cuốc – Nhiều hoạt động mới mẻ - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra
- Server:huyet chien 100
- Alpha Test:08/06/2021 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:13/06/2021 (13 h)

SRO HUYẾT CHIẾN mới ra tháng 06 2021 - Một Server đúng chất cày cuốc – Nhiều hoạt động mới mẻ - Sro Lậu - Sro Private - Sro Mới Ra

Game mới ra tháng 06 2021 mở máy chủ huyet chien 100 vào 13 ngày 13/06/2021

Trang chủ http://srohuyetchien.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 500x - Drop: 5%

Sro mới ra
82
Sro SaKuRa Silkroad Map 90 - Exp 8x - Drop 1% - Cấp 90 - Only Asi - ITEM SON SOM SUN D9
- Server:SroSaKuRa
- Alpha Test:11/07/2023 (20 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 90
- Open Beta:15/07/2023 (13 h)

Sro SaKuRa mới ra tháng 07 2023 - Cấp 90 - Only Asi - ITEM SON SOM SUN D9

Game mới ra tháng 07 2023 mở máy chủ SroSaKuRa vào 13 ngày 15/07/2023

Trang chủ srosakura.com/

Phiên bản: Silkroad Map 90

Exp: 8x - Drop: 1%

Sro Mới Ra
83
srosparta Silkroad Map 100 - Exp 20x - Drop 5% - Map 100 Lăng Mộ Tần Thủy Hoàng Nguyên Bản Có Eu
- Server:Máy Chủ Sparta
- Alpha Test:23/05/2023 (20 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 100
- Open Beta:28/05/2023 (20 h)

srosparta mới ra tháng 05 2023 - Map 100 Lăng Mộ Tần Thủy Hoàng Nguyên Bản Có Eu

Game mới ra tháng 05 2023 mở máy chủ Máy Chủ Sparta vào 20 ngày 28/05/2023

Trang chủ https://spartasilkroad.com/

Phiên bản: Silkroad Map 100

Exp: 20x - Drop: 5%

Sro Lậu
84
SRO Thanh Long Silkroad Map 120 - Exp 10x - Drop 2% - CAP 120 Only Asia . Free Item F10. 3JOB Full Time
- Server:SRO Thanh Long
- Alpha Test:27/06/2023 (19 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 120
- Open Beta:02/07/2023 (19 h)

SRO Thanh Long mới ra tháng 07 2023 - CAP 120 Only Asia . Free Item F10. 3JOB Full Time

Game mới ra tháng 07 2023 mở máy chủ SRO Thanh Long vào 19 ngày 02/07/2023

Trang chủ http://srothanhlong.com/

Phiên bản: Silkroad Map 120

Exp: 10x - Drop: 2%

Sro Mới Ra
85
Sro Quý Tộc Silkroad Map 90 - Exp 3x - Drop 3% - Phiên Bản Basic - Cap 90 - Only Asia - Không Ghost - Chuẩn VDC - Dễ Chơi
- Server:QuyToc
- Alpha Test:05/04/2023 (13 h)
- Phiên bản:Silkroad Map 90
- Open Beta:15/04/2023 (13 h)

Sro Quý Tộc mới ra tháng 04 2023 - Phiên Bản Basic - Cap 90 - Only Asia - Không Ghost - Chuẩn VDC - Dễ Chơi

Game mới ra tháng 04 2023 mở máy chủ QuyToc vào 13 ngày 15/04/2023

Trang chủ http://sroquytoc.com/

Phiên bản: Silkroad Map 90

Exp: 3x - Drop: 3%

Sro Mới Ra
SRO SPARTA Cài Đặt Dev Sro Private, Silkroad Online
Zalo
Hotline