Srohoabinh

SRO- Sparta Nhận Cài Đặt Máy Chủ Sro - Sơn Nguyễn
Silkroad Online, Vin Sro, Cap 100, Only Asia Sro Kim Long SRO BÁ VƯƠNG MAP 150 Chiến Binh SRO ANH HÙNG
Srohoabinh
Srohoabinh

Trang chủ: http://srohoabinh.com/

Gruop/Diễn Đàn: https://www.facebook.com/groups/3010117402593445

Phiên bản: Silkroad Map 100 - Máy chủ: Máy chủ Hòa Bình

Loại Game: Exp: 15x - Drop: 10%

Alpha Test: 28/09/2021 (06h) - Open Beta: 01/10/2021 (01h)

Ngày đăng: 26/09/2021 08:54 AM

  MAP 100 D10 Only Asi

  Max Level : 100

  Gost : 15s

  EXP : X15

  DROP : X10

  Đồ Cuối Sun : D10

  HƯỚNG DẪN TÂN THỦ

  - Fam lever 1- 30 STT // 30 - 85 LKS // 85 - 100 Samakan .

  - Fam D10 A1.2.3 - SOS - SOM quái 90-99 samakan.

  - JOB 3 Thành HD – DH - TA (Điểm Bán Hàng Đặc Biệt STT)

  - Buôn hàng Hàng Đặc Biệt 19h00 - 20h Hằng Ngày (Lever 60 lên Được Thú Đi Buôn F10).

  BUFF Học Viện Tự Động Rest Vào 18h00 Hằng Ngày

  Giờ Chơi 5 Xanh 2 Cam + ve ress time+Bug 18h

  ARCHEMY

  BMM Thường 1 - > 3 = 100%, 3 - > 4 = 80%, 4 -> 5 = 75%, >=6: random. max 12 da LKD

  Tỉ Lệ Mix Nasun Max + 8 : 1 -> 3 = 100% / 3 -> 4 = 50%/ 4 -> 5 = 30%/ 5 -> 6 >> 8 random

  Khoá Buôn Đêm 00h Đêm - 8h Sáng

  Khóa Out 1S TRADE - Khóa Đi Theo JOB - CTC

  Hệ Thống ADM Tổ Chức Event Liên Tục Hon 120 hoat dong

  Giới Hạn : 6 ác PC – JOB 2 ác (Có chức Nắng BSC)

  Giải Thưởng Đua TOP

  (Của Ít Lòng Nhiều Để ae Tích Cực)

  TOP 1 : 500k VND + Nasun 3+ Title 200s

  TOP 2 : 300k VND + Nasun 3+ Title 200s

  TOP 3 : 200k VND + Nasun 3+ Title 200s

  TOP 4 – 10 : Khuyến Khích 500 Silk

  (Lưu ý : Mỗi ip chỉ dc nhận 1 giải phát hiện gian lận nhận 2 giải tịch thu + blook)

  HỖ TRỢ TÂN THỦ

  Sét Sun D5 + 5

  20m Điểm Sp + 10 Chân Chạy 100%

  1000 HP/MP + 100 DCN/TH

  Pét Nhặt Đồ 3 Ngày

  Trang Chủ - Hệ Thống Quản Lý SROHoaBinh

  srohoabinh.com

  Cài Đặt Dev Sro Private, Silkroad Online 	Quảng Cáo Vui Lòng Liên Hệ