SROSATPHALANG.COM

SRO- Sparta Nhận Cài Đặt Máy Chủ Sro - Sơn Nguyễn
Silkroad Online, Vin Sro, Cap 100, Only Asia Sro Kim Long SRO BÁ VƯƠNG MAP 150 Sro Huỷ Diệt
SROSATPHALANG.COM
SROSATPHALANG.COM

Trang chủ: http://srosatphalang.com/

Gruop/Diễn Đàn: https://www.facebook.com/groups/535786977704651

Phiên bản: Silkroad Map 90 - Máy chủ: Sro Sat Pha Lang

Loại Game: Exp: 2x - Drop: 1%

Alpha Test: 24/08/2021 (10h) - Open Beta: 29/08/2021 (03h)

Ngày đăng: 24/08/2021 10:42 AM
  SRO SÁT PHÁ LANG MAP 90 ONLY ASIA

   

  IP: 222.255.214.120 PORT : 15779

   

  ************************************************

  IP: 222.255.214.120 - Port: 15779
  ➡️ Anphates 19h thứ 2 ngày 23/08/2021
  ➡️ Open 15h chủ nhật ngày 29/08/2021
  ➡️ Trang Chủ : Link
  ➡️ FB Admin : Link
  ➡️ Group FB: Link
  100k = 800 silk - ATM / Momo"
  100k = 600 silk - thẻ điện thoại
  silk này là silk không khuyến mãi

  ? Momo: 0387.533.199
  ? Ctk: Lê Đức Tâm
  ? Stk: 1017.377.585
  Ngân Hàng VCB Chi Nhánh Khánh Hoà

  - Server Only Asia
  - Level giới hạn map 90 LKS
  - Mastery: 270
  - Server tích hợp khóa bảo vệ tài khoản trên game (Pass bao gồm 04 số từ 0 -> 9)
  - Server khóa Q khi đua top
  - Server có quái nhóm
  - Train quái rơi Lkd
  - Ko hệ thống học viện trong thời gian đua top
  - Rate Exp: x2.5 - Rate Drop: x1
  - Giới hạn giờ chơi: 5h xanh 2h vàng
  - Quay gacha từ Sun D7 - SOS D8
  - Giả Kim Thuật: Max + 10 chưa LKD đặc biệt (Sẽ tăng giới hạn up + sau này)
  - Cấm buôn đêm từ 0h -> 7h sáng hàng ngày
  - out 1s hay 60s ngoài thành đều bị mất hàng
  - Server tích hợp tự động dùng BSC
  - Server tích hợp thông báo PVP,LKD,JOB
  - Item đi train từ D1-> D5 Bán shop 1 vàng. D6 -> D7 đồ thường bán shop giảm 2/3 vàng. D6, D7 Sox bán shop 1 vàng. D8 bán shop giảm 1/2 vàng, D9 bán shop bình thường
  - Không bug time 18h, không reset time trên web. Server sẽ bảo trì hàng ngày vào lúc 17h00
  - Rate Giả Kim Thuật 1->3 100% | 4->5 30% | 6 trở lên random
  - Tỉ lệ mix Nasrun: 1 - 100% | 2 - 40% | 3 - 30% | 4 - 20% | 5 - 10%
  - VK cao nhất: D9 A3 tỉ lệ rơi hiếm
  - Hỗ trợ nv mới được set D4+5 SM TT, 1000 HP MP, 20 DCN, 1 pet 3 ngày, chân chạy 100%GIới

  Cài Đặt Dev Sro Private, Silkroad Online 	Quảng Cáo Vui Lòng Liên Hệ